Mersin Haberleri Sonses.tv'de
HV
27 EYLÜL Salı 21:08
Advert

Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-08-2022 09:29
Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamı şöyle:

"MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler
eklenmiştir.
"I1) Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKiMLİĞİ) UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)' ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin % 42'si oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1-10 arasında ihtar puan alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puan alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.
12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;
i) 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin % 10'u,
ii) 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 21'i,
iii) 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin % 31'i,
iv) 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin % 42' si
oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin
günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin
ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin besinci fıkrasının sonuna asağıdaki cümle eklenmiştir.
"Geçici aile hekimine ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil,
geçici aile hekiminin, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması
halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10)
numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.
"I1) Aile sağliği çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci
ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKiMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ) 'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına, tavan ücretin % 3'ü oranında yapılır.
Ancak bu ödeme 1-10 arast ihtar puan alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puan alanlara iki ay,
21 ve üzeri ihtar puan alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.
12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının;
1) 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin % 1,5'i,
ii) 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin % 3'ü,
oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptiğı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin
ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmistir.
"Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme
dahil) geçici aile sağlık çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak
hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz."

MADDE 5- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
Hibya Haber Ajansı

Sonses tvSonses tv

Vahap Şehitoğlu

YORUMLAR