GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-08-2018 14:24

MESKİ’den Aydıncık’taki su kesintisi açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Aydıncık ilçesinde meydana gelen su kesintilerinin, 2010-2014 yılları arasında yapımı tamamlanan içme suyu hattındaki boruların, işletme basınçlarına uygun olmamasından kaynaklandığını bildirdi..

MESKİ’den Aydıncık’taki su kesintisi açıklaması
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Aydıncık ilçesinde meydana gelen su kesintilerinin, 2010-2014 yılları arasında yapımı tamamlanan içme suyu hattındaki boruların, işletme basınçlarına uygun olmamasından kaynaklandığını bildirdi.
Aydıncık’ta son günlerde yaşanan su kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapan MESKİ Genel Müdürlüğü, sorunun, önceki dönemde yapılan içme suyu hattındaki boruların, işletme basınçlarına uygun olmamasından kaynaklandığını duyurdu.
’Aydıncık Merkezi İçme Suyu İnşaatı’nın, İller Bankası tarafından 24 Aralık 2010 tarihinde ihale edildiği, söz konusu içme suyu hattının İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile Aydıncık Belediyesi’nin teknik personelinin müşterek kontrollüğü ile 27 Ekim 2014 tarihinde tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Anılan içme suyu hattının genel müdürlüğümüze devrinden sonra ana hatlar ve şebeke hatlarında birçok arıza meydana gelmiş, buna istinaden de idaremizce içme suyu hattı şebeke borularından numune alınarak kullanılan boruların teknik özelliklerinin uygunluğunun teste tabi tutulması gerekmiştir. Bağımsız bir kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirilen teknik inceleme neticesinde 2010-2014 yılları arasında inşaatı yapılan içme suyu hattı yapım işinde kullanılan boruların, analiz sonuçlarına göre işletme basınçlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra söz konusu test sonucu yapım işinin gerçekleştiricisi olan İller Bankası’na da yazılı olarak iletilmiş olup, İller Bankası ile genel müdürlüğümüz uhdesinde ortak bir komisyon marifetiyle konunun araştırılması safhasına geçilmiştir. İdaremizin yapım sürecinde yer almadığı Aydıncık İçme Suyu hattında yaşanan sorunun giderilmesi için gerekli hukuki yollara başvurulacak olup, bu aşamada anılan imalatın uygunluğunun açıklığa kavuşturulması safhasına dek yeni bir hattın yapımı da hukuken mümkün gözükmemektedir" denildi.
Yaşanan arıza hadiselerine müdahalelerin ivedi olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca su basıncının bu tür arızalara sebebiyet vermeyecek şekilde ayarlandığı, İller Bankası ile yapılan müşterek çalışmalar neticesinde olası mağduriyetleri giderici, kesintisiz su temininin sağlayıcı aksiyonlar üzerinde müştereken çalışıldığı ifade edildi.