SİYASET
Giriş Tarihi : 26-12-2018 20:57

AK Parti’li Öztürk’ten İmar Barışı ve köprü geçiş cezalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Giresun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, TBMM’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak araçlara verilen trafik cezaları ve İmar Barışı ile ilgili konuşma yaptı..

AK Parti’li Öztürk’ten İmar Barışı ve köprü geçiş cezalarıyla ilgili açıklama
AK Parti Giresun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, TBMM’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak araçlara verilen trafik cezaları ve İmar Barışı ile ilgili konuşma yaptı.
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.
Son dönemlerde vatandaşlardan gelen talepler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli konulara ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olması üzerine teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade eden Öztürk, “Kanun Teklifinde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarlarının 2018 yılında yeniden değerleme oranında artırılmaksızın uygulanması, - Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilinin, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi şartıyla vazgeçilmesine, bu kapsamda tahsil edilmiş para cezalarının ise 25 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 31 Mart 019 tarihine kadar ilgililere iade edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır” dedi.

“İmar Barışında ödeme yapamayanlara fırsat verildi”
Konuşmasında, İmar Barışı kapsamında da bir takım düzenlemelere gidildiği yönünde de bilgi veren Öztürk, “7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak, ödeme yapmayarak yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödeme imkanı verilmektedir. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de imar barışı kapsamında kayıt belgesinden faydalanmalarını sağlanmaktadır. Yineþ, teklifle 6362 sayılı Kanun kapsamına girecek kooperatif birliklerinin niteliği belirtilerek, ilgili maddenin kooperatif merkez birliklerine ilişkin uygulama alanının daha açık hale getirilmesi suretiyle oluşması muhtemel tereddütlerin giderilmesi, anonim ortaklıkların belirlenmesinde söz konusu kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin bu ortaklıklar üzerinde sahip oldukları hakimiyetin ifade edilmesinde sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu terimlerin kullanılması ve satış hasılatı düşük olan anonim ortaklıkların kamu yararı bulunmadığı için kapsam dışında bırakılması sağlanmaktadır. Yine, Katılım Bankalarının, ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracını gerçekleştirmesini fiilen imkansız hale getiren 6362 sayılı Kanunun 61. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü fıkrasında yer alan tedbirlerden muaf tutulmasına ve kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesine imkan sağlanmaktadır” dedi.