SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-01-2019 09:17

Gömülü 20’lik Dişler Çekilmeli mi?

İnsanların bazıları yirmi yaş dişlerini hayatlarının geri kalanı boyunca kaybetmezler. Bazıları ise yirmi yaş dişlerini çektirirler. "20’lik dişler kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek zorunda değillerdir" diyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, merak edilenleri anlattı..

Gömülü 20’lik Dişler Çekilmeli mi?

İnsanların bazıları yirmi yaş dişlerini hayatlarının geri kalanı boyunca kaybetmezler. Bazıları ise yirmi yaş dişlerini çektirirler. "20’lik dişler kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek zorunda değillerdir" diyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, merak edilenleri anlattı.
Gülnahar "20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir. Çoğu insanda üst çenede iki, alt çenede iki olmak üzere dört tane 20 yaş dişi bulunmaktadır; fakat bazı insanlarda dört taneden az bulunabileceği gibi hiç oluşmayabilmektedirler." dedi.
20 yaş dişlerinin radyolojik ve klinik olarak takip edilebilmelerin yeterli olduğunu belirten Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması,20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilmektedir. 20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir. Radyolojik ve klinik olarak takip edilmeleri yeterlidir." dedi.
Kısmen gömülü olan 20 yaş dişlerinin tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Kısmen gömülü 20 yaş dişleri, ağız ortamına tamamen çıkamamış, üzerleri kısmen diş eti ile örtülü 20 yaş dişleridir. Üzerlerini kısmen örten diş eti nedeni ile gıda birikimine ve bakteri plağı oluşumuna uygun bir zemin hazırlayabilmektedirler. Bu dişlerin, diş dizisinin en arka bölgesinde yer almaları hijyen gerekliliklerinin sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Tüm bu durum bir arada düşünüldüğünde bu dişler; çürüme veya üzerlerini örten diş etinde perikoronitis olarak adlandırılan ve genellikle tekrarlayan bir enfeksiyon tablosu olarak karşımıza çıkan bir klinik durum yaratma eğilimi göstermektedirler.Bu enfeksiyon durumu; basit lokal bir enfeksiyon tablosu olarak kalabileceği gibi, tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hayati tehlike oluşturabilecek baş boyun apselerine neden olabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü çenelerimizde tamamen sürmeyi başaramamış 20 yaş dişlerinin gerekli klinik ve radyolojik muayene sonrasında uygun cerrahi yöntemler ile çekilmesi gerekmektedir." dedi.
Her 20 yaş dişinin çekilemeyeceğini belirten Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Her 20 yaş dişinin ameliyat ile alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekmektedir. Her 20 yaş dişinin, çekiminin zor olacağını düşünmek de yanlıştır.Çekilmesi düşünülen 20 yaş dişinin konumu, boyutları ve şekli; normal bir diş çekimi ya da ameliyatla dişin alınmasına karar verilmesini sağlar. 20 yaş dişlerinin çekimi, lokal olarak bölgenin uyuşturulması ile gerçekleştirilebileceği gibi; hastaya yapılacak işlemin boyutu, hastanın genel sağlık durumu veya hastanın diş tedavilerinden korku durumuna göre bilinçli sedasyon ile veya genel anestezi altında bir anestezi doktoru eşliğinde yapılabilmektedir." şeklinde konuştu.