SİYASET
Giriş Tarihi : 09-08-2019 12:50

Yeşilboğaz: “6360 sayılı yasa, yerel yönetimlerin özerkliğini devre dışı bırakıyor”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 6360 sayılı yasanın yerel demokrasi kavramını havada bıraktığını belirterek, “Yerel yönetimlerin özerkliği devre dışı kalıyor. Bu da hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz etkiliyor” dedi..

Yeşilboğaz: “6360 sayılı yasa, yerel yönetimlerin özerkliğini devre dışı bırakıyor”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 6360 sayılı yasanın yerel demokrasi kavramını havada bıraktığını belirterek, “Yerel yönetimlerin özerkliği devre dışı kalıyor. Bu da hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz etkiliyor” dedi.
Baro Başkanı Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Plan Pestle Analizi Çalıştayına katıldı. Yeşilboğaz, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, birim müdürleri, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen çalıştayda, yerel yönetimleri etkileyen yasal düzenlemeler hakkında görüşlerini sundu.

“6360 sayılı yasa, yerel düzeyde merkeziyetçiliği artırıyor”
Çalıştayda oluşturulan çalışma grubunda, 6360 sayılı yasanın yerel yönetim sistemine getirdiği değişikliklerin belediye hizmetlerine yansımalarını anlatan Yeşilboğaz, 6360 sayılı yasanın yerel düzeyde merkeziyetçiliği artırdığını, bu nedenle de yerinden yönetim ilkesi ile uyuşmadığını söyledi. Yeşilboğaz, “Büyükşehir belediyelerinin yetki alanlarının il sınırına genişlemesiyle birlikte, yerelleşme, adem-i merkeziyetçilik ve yerel demokrasi gibi kavramlar havada kalmaktadır. Bu düzenleme, yerel yönetimlerin özerkliğini, hizmetlerin yerindeliğini ve halkın katılımını geri planda bırakmakta, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini devre dışı bırakmaktadır” diye konuştu.

“Hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz etkiliyor”
Büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırları ile eşitlenmesi ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının, hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Yeşilboğaz, “Köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılıp mahalleye dönüşmesi ile birlikte, merkeze uzaklığı kimi yerlerde 200 kilometreyi bulan alanlara, büyükşehir belediyelerinin hizmet götürmesinde bir takım zorlukların bulunduğu ileri sürülmektedir. Büyükşehir belediyesi sınırlarının genişletilmesinin her il için farklı sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 6360 sayılı yasa, demokrasi açısından yönetime katılmayı azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.
NELER SÖYLENDİ?
@
HAVA DURUMU
Yol Durumu