GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-08-2019 15:39

Başkan Yavaş’tan israfla mücadele genelgesi

Göreve başladığı ilk günden itibaren israfa neden olan harcamalar ve uygulamaları sonlandıran kararlara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı..

Başkan Yavaş’tan israfla mücadele genelgesi
Göreve başladığı ilk günden itibaren israfa neden olan harcamalar ve uygulamaları sonlandıran kararlara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı.
Makam araç sayısını azaltan, hizmet alımlarında aracılar yerine yerli üreticilerden ürün alımlarını başlatan uygulamaları hayata geçiren Başkan Yavaş, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri dahil tüm belediye şirketlerine ve birimlerine gönderdiği genelgeyle tasarruf tedbirlerinin acilen alınmasını istedi. Çeşitli nedenlerle merkezi yönetim vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapılan mali transferlerin azaldığını ve geçmiş yönetimden kalan borç yükünün ciddi oranlarda olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, yayımladığı genelgede, “Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 mali yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verdi.
Tasarruf önlemlerinin madde madde sıralandığı genelgede öncelikle ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması, zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmaması, personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması, personele göre iş değil işe göre personel ilkesinin dikkate alınması, belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi, lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması, gereksiz elektrik ve lamba kullanımının azaltılması, tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek ve mali yılın sonunda başkana sunulması istendi.

İşgücü ve araç kullanımında tasarruf dönemi
Başkan Yavaş tarafından gönderilen genelgede “İşgücü Tasarrufu Konusunda Alınabilecek Tedbirler” başlıklı bölümde ise tasarruf tedbirleri şu şekilde sıralandı:
"Tüm birimler tarafından işgücü planlaması ile yürütülen işlere ilişkin iş tanımları ve iş akış süreçleri belirlenerek hizmetlerin uygun personelle zamanında, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar derhal başlatılacaktır. Bütün birimler tarafından personel eksikliği ya da fazlalığı analizi yapılarak varsa ihtiyaç fazlası personel, ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılmasının sağlanması amacıyla 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi dikkate alınarak personelin birimlerinde eğitim durumuna göre uygun kadrolarda istihdam edilmesine özen gösterilecek, ancak kadro, eğitim ve uzmanlık alanı uygun olamayan personel isimleri 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Birimlerde gerek eğitim ve iş yürütümü eksikliği olan personelin verimliliğinin arttırılması ve gerekse mevzuat bilgilerinin yenilenmesi amacıyla uygun eğitim konuları ile katılacak personel sayısı tespit edilerek 15 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmesi sağlanacaktır. Birim amirleri tarafından personelinin çalışma barışı, görev aidiyeti. Motivasyonu ve mutluluğunu olumsuz etkileyen gerek kurumsal ve gerekse görevle ilgili olmayan diğer sorunların giderilmesine yardımcı olacak tedbirler alınacak ve aylık raporlar halinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmesi sağlanacaktır."
Genelgenin “Araç Kullanımına İlişkin Tasarruf Tedbirleri” başlıklı bölümünde alınacak önlemler de şöyle yer aldı:
"Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere hizmet araçları ile iş makinelerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlanacak ve özel amaçlarla kullanılmasına asla izin verilmeyecektir. Taşıtların daha az yakıt tüketecek şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından tüm şoförlere yönelik araç kullanma konusunda gerekli teknik bilgiler eğitimi planlanacak ve uygulanacaktır. Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere tüm araçların hizmet aracı olduğu göz önünde tutularak havuz sistemine uygun görevlendirmeler yapılması sağlanacaktır. Birim amirleri tarafından araç takip sistemleri titizlikle izlenecek ve sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır."
Genelgede araç ve işgücü tasarrufuna yönelik alınacak tedbirlerin dışında ayrıca bütçe ödenekleri ile belediye kaynaklarının kullanımı, elektrik, bilgisayar, kırtasiye, demirbaş ve temizlik malzemelerinde uygulanacak önlemler yer alırken, birimlerin sorumluluğu, tasarruf tedbirlerinin izlenmesi ve raporlanması konuları da detaylı şekilde belirtildi.