Datçalı ka­dın­lar, ka­dı­na şiddete tepki için yü­rü­dü

Datça Kadın Plat­for­mu üyeleri, eski eşi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Emine Bulut için “Yasta değil is­yan­da­yız” slo­ga­nıy­la yürüyüş düzenledi..

Datçalı ka­dın­lar, ka­dı­na şiddete tepki için yü­rü­dü
Datçalı ka­dın­lar, ka­dı­na şiddete tepki için yü­rü­dü
Bu içerik 249 kez okundu.
Datça Kadın Plat­for­mu üyeleri, eski eşi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Emine Bulut için “Yasta değil is­yan­da­yız” slo­ga­nıy­la yürüyüş düzenledi.
Ellerinde taşıdıkları dövizlerle Şen­ka­ya Kav­şa­ğı’n­dan baş­la­ya­rak Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar yü­rü­yen kadınlar adına konuşan Datça Kadın Platformu üyesi avukat Gülhan Keleş, “Tem­muz ayın­da 31 günde 31 kadın öl­dü­rül­dü. Ağus­to­su say­ma­dık. Kah­ro­lu­yo­ruz ölü­le­ri­mi­zi say­dı­rı­yor­lar bize. Sa­de­ce Ağus­to­sun son üç dört gü­nün­de: kı­zı­nın gö­zü­nün önün­de kat­le­di­len ve sa­de­ce ölümü sey­re­di­len Emine Bulut’la bir­lik­te 23 Ağus­tos­ta Emine Noyan Pat­nos’ta ko­ca­sı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Yine 23 Ağus­tos­ta Konya’da 3 çocuk an­ne­si Tuba Erol 20 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü. 24 Ağus­tos 3 çocuk an­ne­si Gül­da­ne doğum son­ra­sı has­ta­ne ya­ta­ğın­da dö­vü­le­rek bı­çak­lan­dı. 25 Ağus­tos Sam­sun­da En­gel­li anne kı­zıy­la bir­lik­te bo­şan­dı­ğı ko­ca­sı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Daha dün Kon­ya­da Ya­di­gar Taş­de­le­noğ­lu 13 ya­şın­da­ki oğ­lu­nun gözü önün­de öl­dü­rül­dü. Hepsi ve Emine Bulut, kadın düş­ma­nı po­li­ti­ka­lar yü­zün­den öldü ve daha yüz­ler­ce­si. Kı­rık­la­le de ya­şa­nan ve ka­nı­mı­zı don­du­ran ci­na­yet­te Emine Bulut’un ‘Ölmek is­te­mi­yo­rum’ diye ba­ğı­rı­şı, 10 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ‘Anne lüt­fen ölme” diyen ya­ka­rı­şı ku­lak­la­rı­mız­da çın­lı­yor. Ka­dın­lar ölmek istemiyor. Biz O, 10 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra ada­let borç­lu­yuz. Biz, Dat­ça­lı ka­dın­lar diyoruz ki; İstan­bul söz­leş­me­si uy­gu­lan­sın 6284 sa­yı­lı kanun ko­ru­ma­sı tam sağ­lan­sın. Biz, bir kişi bile ek­si­le­me­ye­ce­ğiz, öf­ke­miz­le hın­cı­mız­la, kadın düş­ma­nı po­li­ti­ka­la­ra karşı du­ra­ca­ğız. Biz­ler kadın hak­la­rı sa­vu­nu­cu­la­rı; mah­ke­me sa­lon­la­rın­da ‘Anne lüt­fen ölme’ diyen ço­cu­ğun çığ­lı­ğı ola­ca­ğız. O çığ­lık ada­le­ti ge­ti­rin­ce­ye kadar ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da çın­la­ya­cak” dedi.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Erbaş: ″İslam, barış, huzur, kurtuluş ve denge demektir″
Erbaş: ″İslam, barış, huzur, kurtuluş ve denge demektir″
Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor
Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor