GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-11-2019 22:52

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden ‘fişleme’ iddialarına yanıt

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen 95 maddelik Torba Kanun Teklifi ile dernek üyeliklerinin bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin mağduriyetlerin önüne geçmek amaçlı olduğunu bildirdi..

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden ‘fişleme’ iddialarına yanıt
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen 95 maddelik Torba Kanun Teklifi ile dernek üyeliklerinin bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesinin mağduriyetlerin önüne geçmek amaçlı olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında “Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesi” başlıklı haberlerde TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen 95 maddelik Torba Kanun Teklifi ile dernek üyeliklerinin bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği, dolayısı ile iktidarın yurttaşların büyük bölümünü fişleyeceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut uygulamada kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye olarak kaydedildikleri veya dernek üyeliğinden istifa ettikleri halde kayıtlardan düşürülmemesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Vatandaşların bir derneğe bilgisi dışında üye olarak kaydedilip kaydedilmediği veya üyelikten ayrıldığı halde derneğin kayıtlarının düzeltilip düzeltilmediği mevcut durumda sorgulanamamaktadır.”

“Siyasi partilerin ve sendikaların üye kayıtları da bildirime tabidir”
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ilgili mevzuatları çerçevesinde siyasi partilerin ve sendikaların üye kayıtları da bildirime tabi olduğu belirtilerek, “Ayrıca siyasi parti ve işçi sendikası üyeliği halihazırda e-Devlet üzerinden sorgulanabilmekte iken vatandaşlarımızın herhangi bir derneğe üye olup olmadıklarını sorgulamalarına mevcut durumda imkan bulunmamaktadır. Söz konusu Kanun Teklifinin ilgili maddelerinin gerekçelerinde; katılımcı demokrasinin gereği olarak kamu kurumlarınca oluşturulan kurullarda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yer vermek üzere en fazla üyeye sahip derneğin doğru şekilde tespit edilebilmesi, bunun yanında, derneklerin kamu yararı statüsü, izin almadan yardım toplama yetkisi ve adlarında izne tabi kelime kullanma taleplerinin değerlendirilmesinde güncel üye sayılarının yine en doğru şekilde bilinmesi gerektiği vurgulanmış. Yapılacak kanuni düzenleme ile dernek üyelik bilgilerinin doğru ve güncel şekilde bildirilmesinin, dolayısıyla vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden dernek üyeliklerini sorgulayabilmelerinin ve hatalı kayıtlar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi ile ilgili karar Yüce Meclise aittir. Ancak fişleme ile ilgili iddialar üzerine Genel Müdürlüğümüzce hem mevcut durum hem de yasa teklifine dair karşılaştırma yapılabilmesini teminen bu açıklama yapılmıştır.”