ÇEVRE
Giriş Tarihi : 18-12-2019 20:43

Kemaliye altın madeni arama faaliyetlerine ‘hayır’ dedi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başlatılan altın arama faaliyetlerine KEMAV Ankara Kemaliye Platformu toplantısının sonuç raporu açıklanarak ‘hayır’ denildi..

Kemaliye altın madeni arama faaliyetlerine ‘hayır’ dedi
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başlatılan altın arama faaliyetlerine KEMAV Ankara Kemaliye Platformu toplantısının sonuç raporu açıklanarak ‘hayır’ denildi.
30 Kasım 2019 tarihinde yapılan KEMAV Ankara Kemaliye Platformu toplantısının sonuç raporu ile ilgili basın açılaması yapıldı.
Açıklamada, toplantının Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun Başkanlığında, Ulaştırma eski Bakanı ve KEMAV Kurucu ve Onursal Başkanı Hasan Basri Aktan ve KEMAV Başkanı İsmail Yücel’in katkıları ile yönetildiği belirtilerek, şöyle denildi:
“Toplantıya; siyasetçi, bürokrat, iş insanı, hukukçu, akademisyen, mühendis, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili Kemaliyelilerden oluşan toplam 73 davetli katılım sağlamıştır.
Kemaliye’de altın madeni arama faaliyetlerinin durdurulması, ilçe halkının ortak kararı ve talebidir. Kemaliyeliler; Kemaliye’nin doğal güzelliklerini, kültür nehri niteliğindeki Karasu/Fırat Nehrini, Sarıçiçek Yaylasını, Subatan Gölünü, Dilli Deresini, Kadıgölünü ve içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla, gerekli yasal her türlü mücadeleyi kararlılıkla yürütecektir.
Toplantı sonunda hukuk, çevre, bilim ve iletişim konu başlığı ile dört çalışma grubu/komitesi oluşturulmuştur. Tüm çalışmalar KEMAV’ın koordinasyonunda; Kemaliye Belediye Başkanı, köy muhtarlıkları ve dernekleri ile işbirliği halinde yürütülecektir.
Bu çalışmalar, Üst Düzey Kamu Temas Heyeti tarafından müştereken değerlendirilmek suretiyle, alınması gereken tedbirler kararlaştıracak ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli temaslarda ve girişimlerde bulunulacaktır.
17 Ekim 2019 tarihli Kemaliye ve 30 Kasım 2019 tarihli Ankara istişare toplantılarında mutabakat sağlanan çözüm önerileri olarak;
1- Sarıçiçek Yaylası, Subatan, Hotar, Dilli Çayı, Karanlık Kanyon dâhil bu alanın barındırdığı Habitat ve eko-sistem nedeniyle, bölgenin ‘milli park veya özel çevre koruma bölgesi’ ilan edilmesi yönünde çalışmalar yapılması ve girişimlerde bulunulması.
2- Kemaliye’nin doğal dokusu, özgün mimari yapısı ve taşıdığı kültür değerleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine dâhil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu yönde girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.”