GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-05-2017 14:45

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasında Danıştay son noktayı koydu

Mersin’in merkezi Atatürk Parkı içerisinde 2012 yılında yapılan ve konumu nedeniyle tartışmalara neden olan Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmet binasında, Danıştay son noktayı koydu. Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nin açtığı davada, ruhsatın ve imar planının iptaline karar veren Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz eden kurumların temyiz talebini reddeden Danıştay 6. Dairesi, mahkemenin kararını aynen onayladı. Bu kararla, kaçak durumuna düşen söz konusu binanın yıkılıp yıkılmayacağı merak konusu..

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasında Danıştay son noktayı koydu

Mersin’in merkezi Atatürk Parkı içerisinde 2012 yılında yapılan ve konumu nedeniyle tartışmalara neden olan Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmet binasında, Danıştay son noktayı koydu. Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nin açtığı davada, ruhsatın ve imar planının iptaline karar veren Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz eden kurumların temyiz talebini reddeden Danıştay 6. Dairesi, mahkemenin kararını aynen onayladı. Bu kararla, kaçak durumuna düşen söz konusu binanın yıkılıp yıkılmayacağı merak konusu.
Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Trafik Denetleme ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2010 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaptığı değişiklik ve 2012 sonunda verilen yapı ruhsatına dayanarak Atatürk Parkı içerisinde yaptığı hizmet binasının yerinin imar durumuna ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 2013 yılında Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare Mahkemesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi’ne karşı açılan, Mersin Defterdarlığı’nın da davalılar yanında müdahil olduğu davada, deniz doldurularak elde edilen ve 1960’lı yıllardan itibaren Atatürk Parkı olarak Hazine’ye tescil edilen alanla ilgili bilirkişi raporuna istinaden 2014 yılında binanın ruhsatını ve imar planını iptal etti. Davalı kurumlar tarafından temyiz edilen karara bakan Danıştay 6. Dairesi, idare mahkemesinin kararını onayarak, Mimarlar Odası’na tebliğ etti.
Sakar: “Danıştay kararı onadı”
Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ömer Sakar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte odada düzenlediği basın toplantısında Danıştay kararını Mersin kamuoyuna açıkladı. Sakar, “Mimarlar Odası olarak birçok kez ikaz etmemize, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica etmemize rağmen, maalesef Atatürk Parkı içinde yapılan, kamusal niteliği olan binamızla ilgili açtığımız dava sonuçlandı. Davanın konusu planlama ve şehircilik ilkeleri. Bu konuda idari yargı kararını verdi ve itirazlar Danıştay’a taşındı. Danıştay da kararın onanmasına karar verdi” dedi.
“Bu konuda kamu sorumluluğu olan kurumlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz”
Oda Şube Sekreteri Ünal Şahin’in hazırlanan basın açıklamasını okumasının ardından değerlendirme yapan Sakar, binanın şehrin kalbinde şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı şekilde inşa edildiğini belirtti. Danıştay’ın, kararı onarken idare mahkemesi bilirkişi raporlarını dayanak gösterdiğini ifade eden Sakar, “Bilirkişi raporlarına ilgili kurumlar tarafından itirazlar yapıldı, ancak bilirkişinin vermiş olduğu raporu idare mahkemesi yeterli gördüğü için ruhsatın iptaline ve buna dayanak olan meclis kararıyla alınan imar planı değişikliğini de iptal etmiştir. Muhatap kurumlar bu konuda Danıştay’a itiraz ve temyiz haklarını kullanmışlardır. Danıştay 6. Dairesi, idare mahkemesinin vermiş olduğu kararı aynen onamıştır. Karar bize tebliğ edildi. İtiraz süreleri var, 15 gün içerisinde itirazlarını yapmıştır, ancak bu tür davalarda çok değişen bir sonuç olmadığından bu konuda kamu sorumluluğu olan kurumlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Burası bir kamusal alandır. Bu alanların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Elbette bu tür kurumsal hizmet üreten kamu niteliğindeki kurumlarımızı önemsiyoruz, ancak bunun şehircilik ilkelerine ve planlama hiyerarşisine uygun alanlarda yapılmasını önemsiyoruz. Bu konuda biz meslek odası olarak her zaman açığız, bilgimizi ve uzmanlık alanımızdaki görüşlerimizi her zaman veririz. Söz konusu mahkeme kararı Danıştay 6. Dairesi’nin kararıyla onanmış olup, temyiz isteminin reddiyle alınan kararın onanmasına karar verilmiştir. Anılan yapının yapı ruhsatının ve bu işlemin dayanağı olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hukuka uyarlılığı olmadığından iptaline karar verilmiştir. Dolayısıyla anılan alan ve bina ruhsatsız ve imar planı ilkelerine aykırıdır.” diye konuştu.
“Kararla bina tamamen kaçak yapı durumuna düştü”
Basın mensuplarının, “Bu kararla bu bina yıkılacak mı?” sorusuna Başkan Sakar, şu yanıtı verdi: “Biz trafik tescil binası yıkılsın demiyoruz. Karar şöyle diyor, bir yapının hukuka uyarlı olması kanunun gerektirdiği emredici şeylerin yerine getirilmesiyle mümkündür. Şehircilik ilkelerinde plan önemlidir. Bir yapının oluşturulacağı alanın planlanmış olması, o amaç için ayrılmış olması önemlidir. Ayrıca orayla ilgili gerekli izin belgelerinin alınmış olması gerekmektedir. Bu da yapı ruhsatıdır, öncesi de imar planıdır. Bu iki konuyu idare mahkemesi iptal etti. Hem imar planını iptal etti hem ruhsatını iptal etti. Dolayısıyla oradaki yapı şu anda dayanaksız bir yapı, tamamen kaçak bir yapı durumuna düştü. Burası bir hukuk devleti. Biz bu konudaki müracaatlarımızı, oda olarak üzerimize düşen kamusal görevimizi yaptık. Sonuçta Türk hukuku bu konuda bir karar vermiştir, bu kararı uygulamak da mutlaka kararın muhataplarını ilgilendiren bir konudur. Hukukun emrettiği şeyleri yerine getirmek zorundayız. Bu hepimizi ilgilendiren bir karar. Bu ülkede hukukun verdiği karara herkes uymak durumunda.”