SİYASET
Giriş Tarihi : 01-02-2020 09:35

Bir CHP üyesinden mesaj var!

2020 yılı Mersin il kongre seçimlerinde yeni bir il yönetim kurulu ve il başkan adayının demokratik yarışa katılması için çalışma yapmayı uygun görmektedir !.

Bir CHP üyesinden mesaj var!

CHP üyesi, deneyimli siyasetçi Sabahattin Bal, Sonses'e gönderdiği ve yayınlanasını istediği yazısını aynen şöyle:

"DEMOKRASİDEN UZAKLAŞMA TEHLİKESİ !.

Yerel yönetici (BBB) ;

Önce birlikte çalışacağı Belediye Meclis üyelerini,
Sonra birlikte çalışacağı personel, ekip ve kadrolar ile daire başkanlarını, şube müdürlerini,
Daha sonra da ( uyumlu çalışma görünümü altında ) talimatlara uygun ve tartışmasız yönetebileceği İL Başkanı ve İL Y.K. belirlediğinde, ülkemizin ve demokrasinin dokusuyla uyuşmayan "Tek Adam Rejimi" yönetim anlayışından hiç bir farkı kalmayacak, denetleme mekanizması körelmiş olacaktır.

O halde HALKIMIZIN talebi gereği;

2002 yılından bu yana AKP+RTE iktidarı ile birlikte aşınan ve yok edilen Cumhuriyetimizin tüm kurum ve değerlerinin yeniden düzenlenmesine,

"Tek Adam Rejimi" dayatmasıyla toplumda egemen olan otoriter yapı ve “ biat kültürü “ yerine demokrasi kültürünü geliştirmeye,

Yine "Tek Adam" yönetim anlayışından kaynaklanan "denetlenemez yönetim biçimi"nin demokrasinin temel ilkesi gereği sorgulanabilir ve denetlenebilir bir yapıya dönüşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte CHP il - ilçe kongreleri bu koşullar altında yapılmaktadır. 

Demokrasiyi ülkemize armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi DEMOKRASİ SINAVINDA !.

* Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapılacak ilk Genel seçimlerde iktidar olabilmesinde halkımız, seçmenlerimiz, ekip ve kadrolarımız "Parlamenter Demokrasinin" ülkemizde yeniden egemen kılınmasında, üretim ekonomisinin yeniden oluşturulmasında üzerine düşen görevi doğru ve etkin bir şekilde yerine getirmek,

* Gn Merkez politikalarının yerel örgütlerimizce hatasız uygulanmasına destek verebilmek ,

* CHP’nin önceki Genel seçimlerdeki OY oranını HALK ittifakına dönüştürecek şekilde arttırabilmek,

* Kimlik siyaseti yapan rakip siyasi partilerin politikasını başarısız kılabilmek adına,

CHP Genel Merkezimizin de onayını alarak; 2020 yılı Mersin il kongre seçimlerinde yeni bir il yönetim kurulu ve il başkan adayının demokratik yarışa katılması için çalışma yapmayı uygun görmektedir !.

Takdir CHP Genel Başkanımızda, CHP Genel Merkezindedir !.

Halkımızın iradesi ve talebinin Gn Başkanımız ve Gn Merkez tarafından onay görmesiyle "parti içi demokrasi" yanı sıra biat kültürü ile esir alınmış ülke demokrasisinin gelişmesine de katkı sunulmuş olacaktır !. 

**

Bu durumda;

Yerel yönetimlerimizde denetlenebilir bir yönetim anlayışı oluşacaktır.

Demokrasi ve çok sesli yapının getirdiği çağımıza uygun özgür ortam sonucunda CHP OYLARINI SÜREKLİ ARTTIRMA EĞİLİMİNE GİRECEKTİR !.

Kendisini dışlanmış hisseden halkımız, ekip ve kadrolar, seçmen grupları yeniden CHP saflarına katılacaktır.

Yapılacak ilk genel seçimlerde CHP ülke genelinde OY oranıyla birlikte Mv sayısını arttırmış olacaktır.

Bu demokratik yarış ile birlikte partiye, örgütlerimize ve seçmenlerimize dinamizm gelecek, DEMOKRASİ rüzgarı esecektir !.

En önemli hedefimiz; Cumhuriyet kazanımlarını yeniden elde etmek, “Tek Adam Rejimi” yerine Parlamenter demokrasiyi yeniden egemen kılmaktır !.

CHP bu süreçten güçlenerek çıkacak,  Özgürlük ve Parlamenter Demokrasi yolunda halkımıza yol gösterici olacaktır !.."

Saygılarımla,

Sabahattin BAL 

A.Ü. SBF, Ekonomist
SAM (Stratejik Araştırmalar Merkezi) Bşk
CHP Mersin Üyesi 
Tel : 0532 622 21 71