SİYASET
Giriş Tarihi : 27-04-2020 14:04   Güncelleme : 27-04-2020 14:04

HDP'li Turan, cezaevlerinde hak ihlallerini meclise taşıdı

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, cezaevlerindeki tutsakların Covid-19 salgını sebebiyle sağlık koşularının acil olarak iyileştirilmesi; yapılan kötü muamele ve işkence gibi hak ihlallerinin son bulması; uluslararası sözleşmelerde açık bir biçimde belirtilen “yaşam hakkı”na yönelik gerekli tedbirlerin bir an önce alınması amacıyla bir meclis araştırma komisyonu oluşturulması için talepte bulundu.

HDP'li Turan, cezaevlerinde hak ihlallerini meclise taşıdı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın bazı maddelerinin de içinde bulunduğu araştırma önergesinde Dr. Rıdvan Turan, gerekçe kısmında şunları belirtti: “Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi olaylara paralel olarak AKP, iktidarı için tehlikeli gördüğü kesimlere karşı amansız bir saldırı içinde hareket etmektedir. Bunun en iyi örneği infaz yasasında rahatlıkla görülebilir. İnfaz yasasıyla birlikte yaklaşık 45 bin tutuklu tahliye edilmiş fakat siyasi olarak AKP iktidarı gibi düşünmeyen ya da AKP iktidarı açısından tehlike oluşturan kesimlerin tutukluluğu devam etmektedir. AKP iktidarının anti-demokratik uygulamalarıyla hukuk ile adalet arasındaki makas gittikçe açılmaktadır. Öyle ki hukuk artık AKP’nin istediğine verdiği istemediğinden sakındığı bir araç olarak adaletsizliği üreten bir mekanizmaya dönüşmüş durumdadır. Yasanın retorik ile pratiği arasındaki çelişki adaletsizliğin temel düsturudur. Bu çelişkinin ortadan kalkması ve cezaevlerinde uygulanan hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için en etkili gerekçe Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme ve bildirilerin uygulanmasıdır.”