SİYASET
Giriş Tarihi : 11-06-2020 01:12

Bekçi Kanun Teklifi TBMM’den geçti

Bekçilik Kanun Teklifi TBMM’den geçti..

Bekçi Kanun Teklifi TBMM’den geçti

Bekçilik Kanun Teklifi TBMM’den geçti.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde bekçiler silahlı olarak istihdam edilecek.
Bekçilerin adaylarında aranacak şartlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Bekçilik aday süresi iki yıldan fazla olamayacak.
Bekçilerin halka yardım görevleri olacak.
Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.
Bekçiler görevlerini yerine getirirken kendisinin bekçi olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin soru sorabilir.
Bekçiler zor ve silah kullanma yetkisi veriliyor.