SİYASET
Giriş Tarihi : 09-08-2020 22:00   Güncelleme : 10-08-2020 08:27

CHP Raporu 'Kürt sorunu' na çözüm getiriyor mu?

Tanımı verilmeden ulusumuzu uğraştırarak kullanılan 'Kürt Sorunu' deyimi! CHP raporu 'Kürt sorunu'na çözüm getiriyor mu? Sorularını PROF. DR. Özer OZANKAYA yorumladı.

CHP Raporu 'Kürt sorunu' na çözüm getiriyor mu?

"TELE1’de, zengin toplumbilimsel yaklaşımlarıyla yararlanarak izlediğim  Sn. Merdan Yanardağ, ne yazık ki yine hiçbir tanım vermeden yarım saat “Kürt sorunu” deyimini kullanmayı sürdürüyor; örnek olarak somut hiçbir önlemine yer ver(e)mediği “CHP raporunun bu sorunu çözeceğini” söylüyor.

Böyle soyut bir söylemin yine düş kırıklıkları yaratacağı, karanlık terörist eylemleri yüreklendireceği kanısındayım.  Batılısı ve Doğulusuyla etnik bölücülüğü kışkırtan uluslararası sömürgeci güçlerin  maskesini indirmemenin, onları da azgınlaştırabileceği düşüncesindeyim.

Oysa bir “toplumsal sorun”un açık tanımı, ulusal toplumun sağlığı için gereklidir; o toplumun siyasal - toplumsal-düşünsel kadrolarının yeterliğinin
göstergesidir.

Bu “sorun”, daha Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci İngiliz güçlerince ve işbirlikçisi Halife-sultan hükümetince, ulusal bağımsızlık savaşını önlemek için Mustafa Kemal hareketinin karşısına çıkartılmıştı. İngilizseverler Derneği Başkanı Rahip Frew ve
“eşbaşkanı” (!) Sait Molla’nın Elazığ Valisi Ali Galip, İngiliz subayları Yüzbaşı Noel ve Binbaşı Pills’le ve Bedirhan gibi bir - iki feodal Kürt beyi eliyle bir “Kürt ayaklanması” örgütlemeye girişilmişti. Ama bu bölgede de ulusal güçler Atatürk’ün o tarihteki bir genelgesinde belirttiği gibi bu girişimleri boşa çıkartabildiler, çünkü “Anadolu’daki ulusal örgütler, ilçe ve bucaklara dek genişledi; İngiliz koruyuculuğu altında bir bağımsız Kürdistan kurulması ile ilgili propaganda ve bu amacı güdenler safdışı edildi. KÜRTLER TÜRKLERLE BİRLEŞTİ.”

Cumhuriyet kurulduktan sonra da yine İngiliz destekli, Musul’un ingiliz sömürgesi olarak kalması sonucunu veren Şeyh Sait ayaklanması üzerine, Cumhuriyetin etnik ayrılıkçılık karşısındaki tutumunu açıkça belirttiğini görüyoruz.

Bugüne değin barışçıl, her türlü terör eylem ve örgütlenmesi açıkça reddedilerek, bilimsel bir ortamda, bunu çürütecek herhangi bir görüş, bir kez bile ortaya konmadı:

“Bugünkü Türk ulusu siyasal ve toplumsal kuruluşu içinde kendilerine Kürtlük düşüncesi (=Türkiye toprakları içinde Kürdistan kurma anlamında, Ö.O.), Çerkezlik düşüncesi, dahası Lazlık ya da Boşnaklık düşüncesi (aynı anlamda, Ö.O.) propagandası yapılmak istenmiş yurttaş ve ulustaşlarımız vardır. Ama geçmişin baskı dönemlerinin  ürünü olan (1980 ABD güdümlü Evren faşizminin kıyıcılıkları gibi, bugün de AKP’nin, örneğin seçilmiş Belediye Başkanlarını görevden alma hukuksuzluğu böyle çağdışı baskıcılıklardır, kanısındayım) bu yanlış adlandırmalar, birkaç düşman maşası gerici beyinsizden başka hiçbir ulus bireyi üzerinde üzüntüden başka bir etki yapamamıştır. ÇÜNKÜ BU ULUS BİREYLERİ DE GENEL TÜRK TOPLULUĞU GİBİ AYNI ORTAK GEÇMİŞE, TARİHE, AHLAKA VE HAKLARA SAHİP BULUNUYORLAR.
Bir ulus oluştuktan sonra, bireylerinin devlet yaşamında ve düşünce yaşamında ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkan ulusal kültürde, kuşkusuz ulusun her bireyinin çalışma payı, katkısı, hakkı vardır.”

İşte bir ulusal demokratik toplumun korunup geliştirilmesi böyle bir toplumbilimsel-ahlaki-kültürel anlayışla olanaklıdır. AKP düşünce yapısında hemen hiç bulamadığımız bu düşünsel yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortası değerindedir.

Başta CHP, tüm gerçek demokrat siyasal- toplumsal-kültürel örgütlenmeler ve tüm ulustaşlar olarak, bu ortak temelimizi tam bir bilinç ve bütün varlığımızla korumamız gerekir.

Özgürlük ve bağımsızlığımızın tek temeli olan Türkiye Cumhuriyeti, ancak bu anlayışla etkin biçimde korunup geliştirilebilir, görüşündeyim.

(Bknz: Özer Ozankaya, TOPLUMBİLİM (özellikle Nüfusun kültürel özellikleri bölümü), CEM Yay.; CUMHURİYET ÇINARI: MUSTAFA KEMAL’İ “ATATÜRK“ YAPAN UYGARLIK TASARIMI, CEM Yay.)"