GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-09-2020 11:53

Ali Yediyaka: “Özel okullar KDV farkını geri ödemeli”

Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı Ali Yedikaya, özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade ederek, “Özel okullara KDV farkını geri ödemeli” dedi..

Ali Yediyaka: “Özel okullar KDV farkını geri ödemeli”

Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı Ali Yedikaya, özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade ederek, “Özel okullara KDV farkını geri ödemeli” dedi.
Özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade eden Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı Ali Yedikaya; "Bu karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu durumda, özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki fark yüzde 7 KDV’nin ödeme yapıldıysa velilere iade edilmesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekiyor” dedi.
Bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmış olmasının bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Yedikayaa, “Uygulamada birçok özel okul, kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı. Erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamı ya da bazı taksitleri yüzde 8 KDV üzerinden ödenmişti. Henüz başlamamış bir öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanununun 8/2 maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Aksi durumda, bu aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunu doğuracak” diye konuştu.
Erken yapılan okul ücretlerine ilişkin KDV’nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir düzenleme yapması gerektiğini Başkan Ali Yedikaya, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın okullara daha önce ödenen KDV’lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesini sağlanması daha doğru olacak. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.