SİYASET
Giriş Tarihi : 19-11-2020 07:08   Güncelleme : 19-11-2020 07:08

Tarsus cezaevinde neler oluyor?

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı.

Tarsus cezaevinde neler oluyor?

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi.

Dr.Rıdvan Turan, Tarsus T Tipi Kapalı cezaevinde yaşanan insan hakları ihlallerinin bağımsız bir heyet tarafından incelenmesi ve elde edilen bulguların kamuoyu ile paylaşılması ve elde edilen bulgularda suç unsuru tespit edilmesi durumunda ilgili mercilere rapor edilmesi amacıyla bir Meclis araştırılması açılmasını talep etti.

HDP Mersin milletvekili Rıdvan Turan’ın önergesinde şu ifadeler yer aldı. “Tarsus cezaevi Türkiye’deki pek çok cezaevinde uygulanan antidemokratik uygulamalarla sık sık gündeme gelmektedir. Tarsus Kapalı Cezaevi’nde tutuklulara yönelik kaba işkenceden psikolojik şiddete varan insan hakkı ihlalleri sistematik biçimde uygulanmaktadır.”

Mersin İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çukurova Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUHAD-DER), Tarsus Kapalı Cezaevi’nde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin hazırladıkları raporu, 30 Ekim 2020 tarihinde basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdular. Açıklanan rapora göre yaşanan hak ihlalleri şöyledir;

· Tutuklu Savaş Deli Tarsus T1 Kapalı Cezaevi’nden T3 cezaevine sevki sırasında gardiyanlar tarafından darp edilmiştir. Savaş Deli’nin darp sonrasında sağ kaburgasının kırıldığı ve bedenin farklı yerlerinde ciddi hasarlar oluşmuştur.

· Tarsus T3 Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Osman Uçar, Ünal Gümüş ve İbrahim Yiğit, cezaevi yönetimi tarafından tek kişilik hücrede tutulmakta ve kendileriyle hiçbir şekilde iletişim kurulamamaktadır.

· Tarsus T 3 Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Mehmet Akgündüz bir ayağı engelli olmasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından hiçbir şekilde revir ihtiyacına cevap verilmemektedir.

· Avukatların tutuklularla yaptığı görüşmede cezaevi yönetimi tarafından tutuklulara yönelik kötü muamele, darp, tehdit, hakaret onur kırıcı sözlü ve fiziksel saldırıların devam ettiği tespit edilmiştir.

· Ayrıca İHD’nin açıkladığı rapordan sonra 28 yıldır tutuklu olan İsa Gültekin tedavi olmak için gittiği revirde doktor tarafından diyabet teşhisi konularak ilaç tedavisine başlandığı ancak diyabet teşhisinin yanlış olduğu hastaneye sevk edildikten sonra

anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. İsa Gültekin yanlış teşhis ve tedavi sonrasında ciddi kilo kaybı geçirmiş ve ciddi psikolojik şiddete maruz bırakılarak tek kişilik hücrede tecrit altındadır.

Rıdvan Turan, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan insan hakkı ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekerek “Uygulanan şiddet ve işkencenin üstünün örtülmesini engellemek hukuk devletinin sorumluğudur. Bu açıdan öncelikle Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevinde insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla ivedilikle adli ve idari soruşturmanın açılması, insan hakkı ihlallerine maruz kalan tutukluların dinlenmesi ve görevi kötüye kullanan cezaevi görevlilerin tespit edilmesi gerekir.” dedi.