SİYASET
Giriş Tarihi : 22-12-2020 17:44   Güncelleme : 22-12-2020 17:56

Mersin Valiliğinden CHP’li Antmen’in iddialarına yanıt

Mersin Valiliğinden, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Milletvekili, Sayıştay raporunu çarpıtarak, kişi ve kurumları karalamak ve yıpratmak amacıyla yalan ve yanlış ithamlarda bulunmuştur" denildi..

Mersin Valiliğinden CHP’li Antmen’in iddialarına yanıt

Mersin Valiliğinden, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Milletvekili, Sayıştay raporunu çarpıtarak, kişi ve kurumları karalamak ve yıpratmak amacıyla yalan ve yanlış ithamlarda bulunmuştur" denildi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Alpay Antmen’in sosyal medya hesabında 21 Aralık 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, valilik tarafından ihalelerde, ’Adrese teslim ihale vermek için firmaların yeterlilik belgelerinin incelenmediği’ yönünde ithamda bulunulduğu hatırlatıldı.
Milletvekilinin, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunun bütününü incelemiş olsaydı, ’Denetim görüşü’ başlıklı 6’ncı maddesinde, ’Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların, ’denetim görüşünün dayanakları’ bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır’ denildiğini göreceği kaydedilen açıklamada, ayrıca rapor kapsamında herhangi bir kamu zararına da yer verilmediği ve sorgu açılmadığı vurgulandı.
Danıştay Birinci Dairesinin 21 Ekim 2009 tarihli ve E.2009/1123 ve Karar 2009/1440 sayılı kararında, ’Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı hakkında’ karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Danıştay’ın bu kararına rağmen yine de doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir. Sayıştay Raporunun, ’Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler’ başlığı altında bulunan değerlendirmelerden alıntılanan iki madde de sanki usulsüzlük varmış gibi gösterilmeye çalışılmış ise de raporun hiçbir yerinde buna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Milletvekili, Sayıştay raporunu çarpıtarak, kişi ve kurumları karalamak ve yıpratmak amacıyla yalan ve yanlış ithamlarda bulunmuştur."