SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-03-2021 15:05   Güncelleme : 02-03-2021 15:24

Hekimlerin sorunları Korona virüsünden de büyük

Mersin Tabip Odası yönetim kurulu yaptığı basın açıklamasında, Pandemi süreciyle beraber asistan hekimler için  sorunların katlanarak arttığı belirtildi.

Hekimlerin sorunları Korona virüsünden de  büyük

 

Asistan Hekimler ve Mersin Tabip odası yönetim kurulu adına açıklama yapan YK Üyesi Dr. Ayşe Jini Güneş, "Pandemi süreciyle beraber asistan hekimler için  sorunlar katlanarak arttı. Pandemi servislerinde, polikliniklerde, acil servislerde, filyasyonda, laboratuvarda yani pandemi ile mücadelenin her alanında özveri ile görev almamıza rağmen artan iş yükü, ihmal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing ile karşılaştık. Özellikle COVİD görevlendirmeleri nedeniyle eğitimimiz durma noktasına gelmiştir." dedi.

Doktor Ayşe Jini Güneş, hekimlerin yaşadıkları sorunları şöyle ifade eti:

"Asistan hekimler bunca sıkıntıyı yaşarken yabancı uyruklu asistan hekimler de bu sıkıntılara ek olarak COVİD polikliniklerinde ve servislerinde çalışmalarına karşın COVİD ödemelerinden muaf tutulmuşlar ve performans ücreti alamamışlardır. Üstelik COVİD’e yakalandıklarında kendi hastanelerinde ücretli tedavi olmaktadırlar.

Bizler sayısı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri olarak;

Çığlığa dönüşen sorunlarımızın duyulmasını,

Nöbet sayılarının insani sınırlara çekilmesini,

Koşulsuz nöbet ertesi izin verilmesini,

Eğitim sürecimizin performans sistemine kurban edilmemesini,

Sağlıkta mobbingin son bulmasını, bu konuda bütün meslektaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine

getirmesini,

Mobbinge karşı şikâyet, denetleme ve cezalandırma mekanizmalarının uygulamaya sokulmasını,

Tıp eğitimini yaralayan üniversite özerkliğine müdahale ve sözleşme dayatılmasından derhal

vazgeçilmesini,

Pandemi görevlendirmelerinin adil bir şekilde yapılmasını,

Yabancı uyruklu hekimlere özel sorunların bir an önce çözümlenmesini,

Bütün hekimlerin insani çalışma şartlarına sahip olmasını,

Hak ettikleri emekliliğe yansıyan performansa dayanmayan ücret almasını,

Geç ödenen Nöbet ve Performans ödemelerinin zamanında ödenmesini,

Bugüne değin adaletsiz ve eksik dağıtılan COVİD ek ödemelerinin zamanında, tam ödenmesini

Ve özellikle Mobbing ile nöbet ertesi izin konusunda acilen yasal düzenleme yapılmasını

talep ediyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde hukuki ve demokratik her yola başvurarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz."