GÜNDEM
Giriş Tarihi : 14-08-2017 11:14   Güncelleme : 14-08-2017 11:14

Meski’den Kızkalesi’ndeki Atık su ile ilgili açıklama

Kızkalesi mevkiinde yaşanan koku ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze çeşitli yollarla intikal eden haberler üzerine kamuoyunu aydınlatmak üzere bir basın açıklaması yapılması gerekmiştir.

Meski’den Kızkalesi’ndeki Atık su ile ilgili açıklama

Hâlihazırda Kızkalesi Mahallesinde çalışmakta olan 1.000 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisinin kapasitesinin yalnızca yaz aylarında yetersiz kalması ve mevcut tesiste mekanik ekipmanların randımansız duruma gelmesi nedeniyle mevcut tesisin rehabilitasyonu ve kapasite artırımı yapılması uygun görülmüş, anılan Arıtma Tesisi alanının yetersiz olması dolayısıyla Türkiye’de yalnızca dört ilde kurulu ve en ileri atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör sistemine göre projelendirme yapılmış, bu proje sonrası tesisin kapasitesinin sekiz (8) kat artması planlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 27/01/2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile Mersin İli Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi AAT Rehabilitasyon ve Kapasite Artırımı Yapım İşi 8.890.000,00-TL sözleşme bedeli ile yüklenici Sutek Çevre Sis. Müh. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.-A.S.M. Arıt. Sis. Mak. İmalat ve İnş. San. Ltd. Şti İş Ortaklığı’na ihale edilmiş olup 13/04/2016 tarihinde yer teslimi yapılmış, ancak inşaatın yapılacağı alanda işgalci bir binanın bulunması nedeniyle binanın yıkıldığı 23.05.2016 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanılmış, İdaremizden kaynaklı olmayan bu hadise sebebiyle süre uzatımı verilmiştir.

Söz konusu Arıtma Tesisi projesinde yer alan arıtılmış suyun deşarj edilmesi hususu Kızkalesi Muhtarlığının “temiz su deşarjının bir kısmının sulama suyu” şeklinde kullanılması önerisi üzerine revize edilmiş, öte yandan terfi hattının 3. Derece SİT alanı içerisinde kalmasından dolayı terfi hattının yapılabilmesi için İdaremizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kazı izni başvurusunda bulunulmuştur.

Görüleceği üzere İdaremizin bütün iş ve işlemleri vaktinde planlayarak yapmasına rağmen İdaremizden kaynaklanmayan nedenlerle anılan sürecin uzaması sebebiyle yukarıda zikredilen sistemin devreye alınması da aksamıştır. Bu sebeple tesise giren suyun bir kısmı klasik yöntemlerle arıtılmakta, ancak bölgedeki yoğun nüfusun su kullanımının belirli zaman dilimleri içerisinde yoğunlaşması sebebiyle anılan arıtma çalışması yeterli gelmemektedir. Bundan dolayı zaman zaman kısa süreli koku problemi gibi anlık ve kısa süre içerisinde giderilen sorunlar yaşanabilmektedir. İdaremiz tarafından hassasiyetle takip edilen ve yakın zamanda alınması beklenen kazı izinlerinin tarafımıza ulaşmasını müteakip yaklaşık 10 gün süre zarfında “Membran” sisteminin devreye alınması ve akabinde yaklaşık 20 gün içerisinde tam arıtma kapasitesine ulaşılması öngörülmektir.

Öte yandan vidanjörler vasıtasıyla Mintan Deresine fosseptik döküldüğü yönünde çeşitli sosyal paylaşım ağları üzerinden gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmüştür. 09/08/2017 tarihinde Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu tetkik neticesinde haberlere konu edilen hususlara rastlanılmadığı tutanak altına alınmıştır.