YEREL HABER
Giriş Tarihi : 18-08-2017 12:31

MESKİ’den Tarsus’taki kanalizasyon sorunu açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Tarsus’ta kanalizasyon sorunu yaşanan bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada, bahse konu mahallede özellikle mutfak ve banyodan kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların defalarca uyarılmasına karşın çoğunlukla fosseptiklere verilmeyerek gelişiguzel çevreye bırakılmasından kaynaklandığını bildirdi..

MESKİ’den Tarsus’taki kanalizasyon sorunu açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Tarsus’ta kanalizasyon sorunu yaşanan bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada, bahse konu mahallede özellikle mutfak ve banyodan kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların defalarca uyarılmasına karşın çoğunlukla fosseptiklere verilmeyerek gelişiguzel çevreye bırakılmasından kaynaklandığını bildirdi.
MESKİ Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi’nde alt yapı sorununun çözülmemesi yönünde yayınlanan haberler üzerine açıklama yaptı.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, ’Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım’ başlıklı 25. maddesinde, kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her turlu atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasını ilke olarak bir hak ve mecburiyet haline getirdiği belirtilen açıklamada, "MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin ilgili maddesinde de kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunlu kılınmış, atıksuların kesinlikle çevreye boşaltılamayacağı düzenlenmiştir. Kanalizasyon şebekesi olmayan noktalar ile ilgili olarak da yapılması gerekenler zikredilen mevzuatla hüküm altına alınmıştır. Buna göre kanalizasyon şebekesi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan tum evsel ve endustriyel atıksu kaynakları, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yururluğe girmiş olan ’Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki hukumler doğrultusunda gerekli önlemleri almak ve atıksu arıtma tesisleri kurmakla yukumlu kılınmışlardır. Ayrıca atıksu kollektörleri tamamlanıncaya kadar derelerin mansap kabul edileceği de hükme bağlanmıştır" denildi.
"Atıklar fosseptiklere verilmeyerek gelişiguzel çevreye bırakılmıştır"
Habere konu olan Gunyurdu Mahallesi’nin, 30 Mart 2014 tarihinde ilgili maddeleri yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanunla, MESKİ’nin görev alanı içerisine dahil olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi; "Anılan zaman itibariyle kanalizasyon hattı bulunmayan bu yerde, kanalizasyon şebekesi yapılması için proje çalışmaları devam etmektedir. Anılan mahallede yaşandığı ileri sürülen kanalizasyon sorununun ekiplerimiz tarafından incelenmesi neticesinde, mezkur sahada toplam 286 adet fosseptik çukurunun olduğu, hizmet standardı envanterimizde yer alan 24 saatlik sureden çok daha kısa bir surede idaremize ait vidanjörler ile bu fosseptiklerin çekildiği ve atıksu kaynaklarının kanalizasyon sistemine indirek yollarla bağlanmalarının sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak bahse konu mahallede özellikle mutfak ve banyodan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, defalarca uyarılmasına karşın çoğunlukla fosseptiklere verilmeyerek gelişiguzel çevreye bırakılmaktadır. Bu durum gerek Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereksi MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin yukarıda zikredilen hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Öte yandan haberlere konu olan durumun toprak kirliliğine de neden olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit ve mevzuat hükümlerine aykırılıklardan da anlaşılacağı üzere Meski Genel Müdürlüğü’nü hedef alan haberlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, idaremize bir sorumluluk yüklenemeyeceği anlaşılacaktır. Haberlere konu olan alıcı ortamlara yönelik gerçekleştirilen ve mevzuata aykırılık teşkil eden bu kirlilik faaliyeti nedeniyle denetim ve kontrol yetkisi olan kuruma gerekli bildirim yapılmıştır."