SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-07-2021 13:55   Güncelleme : 01-07-2021 13:55

Mersin Tabip Odası: 'Salgın bitti algısı yaratılmasının ağır sonuçları olur!'

Mersin Tabip Odası yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada,'Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odası olarak salgının şu anki verileri ve yapılan aşı oranlarıyla; başta Delta varyantı olmak üzere daha bulaşıcı yeni varyantlar da göz önünde bulundurularak salgın bitti algısı yaratılmasının ağır sonuçları olabileceği konusunda yetkilileri uyarıyoruz. İktidarın sorumluluğu kendi yaşam biçimlerini ve bilimsel olmayan antidemokratik uygulamalarını tüm topluma dayatmak değil, salgına yönelik gerekli önlemleri almaktır.' görüşüne yer verildi.

Mersin Tabip Odası: 'Salgın bitti algısı yaratılmasının ağır sonuçları olur!'

Yapılan açıklama şöyle: "..Aşılamada son iki haftadır uygulamanın bazı günler, günlük 1,5 milyona kadar çıkması sevindirici olmakla birlikte, unutmamalıyız ki henüz toplumsal bağışıklığın uzağındayız. Gerek aşı konusundaki tereddütler, gerekse de bölgesel eşitsizlikler nedeniyle toplumda aşıya güven oluşması için toplum katılımı sağlanmalı, yerel dinamiklerle işbirliği yapılmalı; toplumun tüm kesimlerini temsil eden demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, sürece ve karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımı sağlanmalı, aşılama hızı artırılmalıdır. Özellikle gençlerin aşıya karşı ilgisizliğine yönelik özel önlemler alınmalı, gençlik aşı konusunda ikna edilmelidir.

Aşılama hızının artırılmasının yanında, varyantlara yönelik her 10 hastandan biri için -en olanaksız koşullarda dahi 20 hastanın birinde- ayrıntılı genom incelemeleri yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Günlük test uygulamaları, filyasyon hizmetleri aksatılmamalıdır.

Özellikle kapalı alanlardaki kalabalıklaşmaların önüne geçilmeli ve fiziksel mesafe, havalandırma, maske önlemleri devam ettirilmelidir.

Aşı gibi, ücretsiz ve nitelikli maske dağıtımı da yapılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) de sürece katkısı sağlanarak binalarda havalandırma koşulları düzeltilmeli ve denetlenmelidir. Havalandırma olanaklarının güçlendirilmesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır.

Sağlık çalışanları pandemi ile boğuşurken Cumhurbaşkanı imzalı çıkan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile görev tanımları daha da belirsizleşmiş, basına demeç veren Aile Hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesi için antidemokratik puanlama sistemleri getirilmiştir.

Mersin Tabip Odası olarak, pandemi ile nasıl mücadele ettiysek ve bu uğurda Türkiye’de 436, Mersin’de 20 sağlık çalışanını kaybetmemize rağmen yılmadıysak, bu ve benzeri antidemokratik uygulamalara karşı mücadeleyi de tüm gücümüzle yapacağız."