DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 09-12-2016 11:56

İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM!

Türkiye’de Eğitim Sistemi kendini yenileyecek, dönüştürecek dönütü üretmekte zorlanıyor. Eğitimde her geçen gün kalite daha fazla düşüyor. Fırsat eşitliği bozuluyor. Laik eğitim yara alıyor. Sistem içinde uygulayıcıların yerlerini ve rollerini bütünsellik içinde görmelerini sağlayacak moral üstünlüğü koruyacak amaçlar ve ölçütler silikleşiyor, kimlik bunalımı derinleşiyor.

Bunun nedeni, modernleşme ürünü “din ve devlet için eğitim”, “millet ve devlet için eğitim” anlayışlarıdır. Bu anlayışların içinden nitelikli insan gücünü yetiştirecek çağdaş bir eğitim ortaya çıkamamıştır.

Türkiye’de çağdaş eğitim anlayışının ortaya çıkmasının nasıl engellendiğini görebilmek için “demokratikleşme sürecimiz içindeki ayak bağıları neler?” sorusunu sormak gerekir.

Bunun için kullanabileceğimiz geçerli ve tutarlı ölçütler ne olmalı?

Her sistem istikrarını korumaya çalışır. Ancak, sistemde kararlılığı korumaya dönük irade temelde değişime karşıdır.

bahis siteleri

Egemen ideoloji eliyle sistemde değişim sürekli kontrol altında tutulsa da sistemde değişim gene de ortaya çıkar. Çünkü yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bireyler bu ihtiyaçları karşılamaya dönük güçlü bir istek, irade ortaya koymaya başlamışlardır. Dahası bu ihtiyacı karşılamak üzere gerekli bilgi ve tekniğe sahiptirler. Sistemde inançlar, ideolojiler ve liderler arasında yaşanan çatışmalar, sistemler arası çatışmalar, yeni teknolojiye ulaşma ihtiyacı değişimi hazırlayan bir rol oynamaya başlamışlardır. (Tezcan, 1981:2-14)

Demokrasi eğer içselleştirilebilmişse sistemde biriken karışıklık (entropi) içinden, daha üst düzeyde bir örgütlülük çıkabilir, karışıklık böylece kontrol altına alınabilir. Sistemde öğelerin rolleri, bu roller arasında kurulacak ilişkiler yeniden tanımlanabilir. Bu durumda kazanan sistemdir, sistem demokrasi içinde gelişmiş güçlenmiştir. (Koni,1998:21)

İdeoloji devleti temsil eden siyasal iktidarlar eliyle bireyleri şekillendiren yönlendiren fikirler ve tasarımlar sistemidir. Topluma egemen grup kendine biat etmeleri için bireylere düşünce ve davranış kalıpları önerir. (Althusser, 1991:47; Öz, 2001.)

Seçilen ideoloji kendini referans alan davranışları şekillendirir. Her ideoloji farklı ve kendine özgü bir tarihsel, sosyal, psikolojik, kültürel ve eğitimsel bir geleneğin ürünüdür. Bu gelenek içinde yer alan topluluk üyeleri aldıkları eğitimden ortak duyumlar üretirler. (Khun, 1991:174-182)

İdeoloji son tahlilde kişisel ve öznel nedenlerle seçilir. Seçilen ideolojinin diğerlerinden daha doğru olması şart da değildir. Farklı ideolojilerin tarafları, giderek farklı dil-kültür topluluklarının birer üyesi haline gelirler. Bir ideolojiye bağlananlar ideoloji içinde ortaya çıkan her aykırılık karşısında ellerindeki kuramı ısrarla savunurlar. İdeolojinin terk edilebilmesi için ortaya çıkan aykırılıkların o ideoloji içinde çözülemeyecek kadar çetin olması; bir o kadar da bireyin içinde ve grupta çetin bir bunalım yaratması gerekir. Ancak o zaman yeni kuram, yeni ideoloji arayışları başlar. (Khun, 1991:94-104) 

Burada başlangıçta ideolojiye sımsıkı bağlı olunduğu halde yine de yeniliğin ortaya çıktığı çelişkili bir mekanizma söz konusudur. Bir aykırılık (eleştiri) karşısında ideoloji içinde ortaya çıkacak karışıklığı önlemek amacına dönük savunmalar, önlemler gelişir. Bu önlemler kısa vadede belki karışıklığı önlüyor gibi görünebilirler. Ancak uzun vadede karışıklığı arttıran bir rol oynarlar. Sonuçta düşünce sistemi içinde karışıklık (entropi) o düzeye çıkar ki ideoloji bu karışıklıkla eskisi gibi varlığını sürdüremez olur. Kendini yeniden tanımlamak zorundadır. Khun’nun bu yaklaşımı bir kavramsal sistemin (paradigmanın) nasıl değişip dönüştüğünün mekanizmasını vermesi bakımından son derece önemlidir.

Kimse ideolojisini, düşüncesini, programını birileri öyle istediği için değiştirmez. Yaşama yeniden bağlanmak için zorunlu olduğunda değiştirmek zorunda kalır. Bu düşünceden çıkarılması gereken en önemli ders belki de şudur: Bir ideolojiyi diğer ideolojilerle karşılaştırarak yargılamanın anlamlı hiçbir yanı yoktur. Anlamlı olan bir programı aynası olduğu süreç ile (yaşam ile) ilişkisi içinde değerlendirmektir.

Kavramsal sistemler içinde yapılan bu paradoksal yolculuğun benzeri eğitim düşünceleri içinde de yapılabilir.

Eğitim yalnızca mevcut kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmakla kalmaz; bireylere kazandırdığı eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme yeteneği ile bu kültürel değerlerin içinden toplumu daha ileriye taşıyacak yeni değer kalıpları ortaya çıkması için aynı zamanda zemin hazırlar. Bu yönüyle eğitim toplumda istikrarı koruma aracı olduğu kadar bir değişim aracıdır da.

Eğitimi değişim aracı olarak kullanamayan toplum çürür. Çünkü damarlarından hücrelerine besin oksijen taşınmıyor demektir.

Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra eğitim örgütü ideolojik müdahalelerle daha da merkezileşti, yetkiler merkezde toplandı. Eğitim sistemi dindar vatandaş yetiştirme yolu ile istikrar arayışına destek olacak şekilde yeniden şekillendirildi. 

Hâlbuki eğitimin sistem içinde değişim aracı rolünü oynayabilmesi için demokratik, laik ve mesleki kişilik temelinde bütün boyutlarda (örgütlenme, yönetim, program, rehberlik vb.) yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Bu da çağdaş bir eğitim anlayışı içinde mümkün.

***

Değişim süreklilik taşıyan kesintisiz bir olgudur, hızı toplumdan topluma elbette farklılık gösterir. Değişimle ortaya çıkan ille de olumlu olmak zorunda da değildir. Ancak uzun vadede değişimin olumlu sonuç üreteceğine inanmak zorundayız. Aksi takdirde hiç umut yok demektir.

Her değişikliği, varoluşa yönelik bir tehdit olarak algılayan geleneksel ayak bağlarından kurtulamamış ideolojik yapılarda tek tip insan yetiştirmeye dönük çaba ile değişimin önü hep kesilmeye çalışılmıştır. Bugün de bu yapılıyor.

Ancak eğitime her ideolojik dayatma doğal gelişime ters düşer, sistem içinde daha fazla karışıklığa yol açar. Dolayısı ile bu dayatmanın bizatihi kendisi, giderek o çok korkulan değişim ihtiyacının derinleşmesinin bir aracı durumuna gelir.   Derinden derine yaşanan bugün de budur.

Acaba diyorum, eğitime ideolojik dayatmanın taşıyıcıları ve bu dayatmanın şakşakçıları bu durumun ne kadar farkındalar?

Kaynaklar:

Althusser, Louis. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Y. Alp, M. Özışık, İstanbul: İletişim Yayınları1991.

Öz, Halis Çetin  Devlet, İdeoloji Ve Eğitim. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : 25, Aralık 2001.

Khun, Thomas S. Bilimsel Devrimlerin Yapısı,İstanbul: Alan Yay.,1991.

Tezcan, Mahmut. Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğit. Fakültesi.Yayınları.1981.

Türer, Ali. Türk Eğitim Tarihi, 2. Basım, Detay Yayınları, Ankara,2016.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsin?
ARŞİV ARAMA