Emin Güleç
Emin Güleç
Giriş Tarihi : 17-11-2018 10:52

"Marifet İltifata Tabidir."

Gerek Anadolu Selçuklular gerekse Osmanlılar döneminde, tahıl ambarı olan İç Anadolu ile genç sıradağ Toros Dağlarının, güneyindeki bereketli geniş toprakların merkezinde ve çok stratejik, önemli jeopolitik bir konumda yer alan, çok etnik nüfusu barındıran son Osmanlının da Sancak Merkezi olan Silifke.
Tahıl ambarı; İç Anadolu'nun kervanlarla gelen ürünleri ve Torosların eteğinde yer alan verimli toprakların zeytini ve yağları, üzüm bağları ve şarapları, ipek yolunun hemen yanı başında yer alan Silifke ve banliyösü konumundaki aynı zamanda doğal Limanı, Taşucu'ndan ihracatı yapılır ve yine bu bölgelerin gereksinimleri olan ürünler de ithal edilirdi.
Ticaret, aynı zamanda bulunduğu coğrafi konumunun, yöre insanına dayattığı bir zorunluluktu adeta.
Kökleri; 1908'lere dayanan, zamanında değişik etnik gurupları bünyesinde barındıran, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), bu günlerde 110. yaşını kutlarken, geçmişten günümüze taşıdığı bu misyonunun farkında ve yüklendiği sorumluluğun bilincinde olarak, çok güzel işler yapmak, toplumsal alanda ulaşmaya çalıştığı her alanda ve her konuda, üyeleri ve üyeleri dışında herkesle yerinde ve doğru iletişimler kurarak, bu misyonunun gereklerini, her türlü yerine getirmeye çalışmaktadır.
 
 
Şöyle ki;
İlçemizde bulunan; iki üniversitenin, akademisyenlerinin birlikte gerçekleştirdikleri, "Silifke Kent Stratejisi." başlığında  kaleme aldıkları, inceleme, araştırma ve değerlendirmelerini içeren, kaynak kitapla 2018 yılına başladı.
Bu çalışma, çok çok önemliydi. 
Çünkü aynı ilçede yer alan iki üniversitenin akademisyenleri, bazen yerel aktörlerin etkisinde kalarak, istemeden rekabet duyguları ile hareket etme eğiliminde olabiliyorlardı. 
Bu duygu ve tavırlar, ortak çalışma neticesinde ortaya konan, bu güzel eserle böylelikle aşılmış oldu.
110. Yılında:  
Alanında son derece başarılı ve donanımlı, akademisyen Prf. Dr. Meltem ONAY'ın, 
"İş Hayatında, Donkişot Olmak." başlığında 6 Mart 2018'de verdiği konferans,
8 Mart,Dünya Emekçi Kadınları Gününün de anlamına yaraşır, iş yaşamındaki kadın girişimciliği ve sektörlerdeki çalışan üretici kadınlar, özellikle mermer işleme fabrikalarında çalışan azımsanmayacak sayıdaki kadın işçilerimizin varlığı düşünüldüğünde,
Ve arkasından,
"Kadına Karşı Şiddet ve Cinsel İstismar " konulu, 27 Mart 2018'de gerçekleştirilen panel, çok çok anlamlı olmuştur.
Panelistler, Mersin Üni.'den Doç. Dr. Mualla YILMAZ, Silifke Devlet Hastanesinden Uzm. Dr. Çağdaş MAVİGÖK, Psk. Tuba KARAYEL, Silifke Baro Temsilcimiz Av. Gürhan DÖLEK'in, doyurucu açıklamalarıyla  katılımcıları bilgilendirmiş ve mutlu etmişlerdir.
Silifkeli kadın ressamlar, Sn. Filiz ÜSKÜL ve Sn. Nazan KUNDAK'ın resimlerinin yer aldığı "Resim Sergisi." sanat sever Silifkeliler ile buluşturulmuştur.
"Liderlik Akademisi Strateji Çalıştayı." 18-22 Ekim 2018'de,
TOBB, Mersin Ünv., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv., MTSO, MDTO'sının katkı ve katılımları ile İlçemizde KKTC Başbakanı ve Bakanları düzeyinde, Ülkemiz TSO'ların başkan ve üyelerinin ilçemizde buluşmalarıyla gerçekleşen, tanışma, bilgi paylaşımı, vizyon kazanımı, odalar arası işbirlikleri ve kardeşliklerin oluştuğu, aynı zamanda ilçemizin tanıtımı ve turizm olanakları açısından olmak üzere çok içerikli ve çok önemli kazanımları olan, başarıyla gerçekleştirilen bir seminer, çalıştayı olmuştur.
1 Kasım 2018'de"Kendine Yaslanan, Dik Yürür." 
Başlığı ile Yaşam Koçu, Liderlik Akademisi, Strateji Çalıştayı semineri katılımcısı, yazar Kunter KUNT'un sunumuyla gerçekleşen kişilik gelişimini içeren konferansı, katılımcıların tadına doyamadıkları, sonunda kitap imzası da olan güzel bir etkinlik olmuştur.
"Meslek Liseleri Okuyor." 7 Kasım 2018'de
Silifke; Uluğbey Anadolu Meslek Lisesinin yürüttüğü, Meslek Liselerinin Öğrencilerinin 300'ye yakınının katıldığı, Cevat Şakir KABAAĞAÇLI'nın "Aganta Burinata" adlı eserinin okunduğu, "Kitap Okuma Yarışması." ödül törenine bağlı olarak, Özgüvenli Çocuk yetiştirmede anne ve baba eğitimini öne çıkaran 
"Aile ve Çocuk İletişimi." konulu, Psk. Tuba KARAYEL'in konferansı, etkinlik gündemine sanki"Cuk diye oturdu." 
 Başarılı öğrencilere ve katılımcılara, özgüven ve kazanımı konularında önemli ip uçları uzmanı tarafından böylelikle verildi.
Bu etkinlikler gerçekleştirilirken, üreten, ihracat yapan ve yapmayı düşünen oda üyelerinin, karşılaştıkları sorunlar ve sıkıntılar ile hedef ve pazar ülkeler belirlenmesi için onlara rehberlik edilmesi hususlarını da, çalışmaları da unutmadılar.  
STSO. Başkanı Sn. Nurettin KAYNAR'ın, bu çalışmaları (sosyal sorumluluk) yaparken ve üzerinde durduğu konuları açıklarken şu mesajı vermeye çalışıyordu.
Konu; sadece STSO üye ve yakınlarının donanımlı, bilgili olması yetmez. 
Şu an, bizim için müşteri olsun yada olmasın Silifke'de yaşayan tüm hemşehrilerimiz, hedef kitlemizdir. 
Onlara rağmen başarı olmaz, ancak hep birlikte olursak daha kolay başarır, mutluluğunu da birlikte paylaşırız.
Onların her konuda kültürlü ve donanımlı, öz güvenli birer birey olmalarını çok önemseriz.   
Bir kişiyi iyi yönde değiştirebilirsek, toplumu ve dünyayı da değiştiririz.
Tüm çabamız bunun üzerinedir.
Evet, "Marifet iltifata tabidir!" 
Farkın, farkına varmak gerekirmiş. 
Meslek kurumu olmanın ötesinde, bir okul gibi yukarıda kısaca değindiğimiz ve gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, her türlü takdirin ötesinde çalışmalardır.
Öncelikli sorunları, odanın ve üyelerinin kısa ve uzun vadede ortak çıkarlarını göz önüne alarak yapması gereken çalışmaların, çok ötesinde bir yaklaşım sergileyerek ve gereğini yapan, Sn. Başkan ve çalışma arkadaşlarını ve ekibini, Sn. Yrd.Doç. Muhammet SAYGIN ile geçmiş yıllarda emek veren STSO yöneticilerini de ayrı tutmadan tebrik ediyoruz.
Başarılarınız Sürekli Olsun.
Kolay Gelsin.
NELER SÖYLENDİ?
@
HAVA DURUMU
Yol Durumu