İDEOLOJİK MERKEZLİ SİYASETTEN ALGI YÖNETİMİ SİYASETİNE
Kazım ALDOĞAN

İDEOLOJİK MERKEZLİ SİYASETTEN ALGI YÖNETİMİ SİYASETİNE

Bu içerik 782 kez okundu.

Samuel P.Huntingon’un Uygarlıkların Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması adlı ünlü eseri yayınlanır yayınlanmaz,yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa destek vermekle suçlandı.Huntingon’a göre özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra insanlar arası farklılıklar,ideolojik,siyasal ya da ekonomik olma özelliğini kaybetmişti.Bundan sonra farklılıklar kültürler arasında olacaktı.Hangi taraftasın yerine ‘’kimsin’’kavramı öne çıkmıştı.

Huntingon’un kültürlerarası(medeniyetler arası) çatışma olarak ortaya koyduğu bu tezi günümüzde de tartışılmaya devam edilmektedir.

Aslında Huntingon bize, tarihsel süreçte siyasetin temel parametrelerinin değişkenliğini,başka bir ifadeyle zaman içindeki eksen kaymalarını hatırlatmaktadır.Medeniyetler arası çatışmanın argümanları daha sonra bölgesel ve uluslar ekseninde siyasetin ideolojik yapılanmasında önemli araçlar olmaya devam etti.

Şimdi dünyada bu tartışmalar olurken Türkiye’de neler oluyor acaba diye sormanın zamanı geldi diye düşünüyorum.

Geniş perspektiften bakıldığı zaman Türkiye siyasetinde ideolojik saflaşma,tek partili dönemini saymasak dünyadaki trendle hemen hemen aynı süreci takip ediyordu.1950’lı yıllardan başlayarak 1980 darbesine kadar durum gerçekten de böyleydi.Bana göre Özal ile birlikte Türk siyasetinde ana akım ideolojik saflar belirsiz ve ilkelerden yoksun yeni bir pozisyon aldı.

Türk siyasetinde adeta kronik hale gelmiş bu ideolojik yetersizliğin yerini,global anlamda da giderek yaygınlaşan ‘’algı oluşturarak yönetme’’stratejileri aldı.Yani siyaset önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için siyasi literatürde olmayan yol ve yöntemleri kullanmaya başladı.

Çağımızın en önemli algı oluşturma araçları olarak, görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya da son yıllarda öne çıkan diğer bir algı oluşturma aracı oldu.

Türkiye üzerinden bu meseleyi biraz daha irdelemek gerekirse,öncelikle şimdiki iktidar partisinin Özal’ın Anavatan Partisine olan benzerliğiyle kurumsal bir ideoloji partisi olmaması,Türk siyasetinde yukarıda sözünü ettiğimiz ‘’algı oluşturarak yönetme’’anlayışının en önemli merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak önümüzdeki süreçlerde Türkiye siyasetinde iktidar olmanın en önemli aracı,her türlü toplumsal dinamiklerin etik dışı (daha çok tek kullanımlık) kullanılacağı bu ‘algı oluşturarak yönetme’’yöntemi olacaktır.

Bütün muhalefet partilerine önemle arz ederim.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500