SİYASETTE MELEZ İTTİFAKLAR DÖNEMİ
Kazım ALDOĞAN

SİYASETTE MELEZ İTTİFAKLAR DÖNEMİ

Bu içerik 640 kez okundu.

Demokrasinin yegane öznesi olan siyasal partilerin ortaya çıkışları ve kurumsallığının oluşturduğu tarihsel kökler,Batı’da ve Doğu’da farklı dinamikler taşırlar.

Batı’da siyasal partilerin tarihsel kronolojisi genel olarak Reform,Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin toplumsal koşulları içinde yol alırken,Doğu’da ise teokratik,askeri,merkeziyetçi bürokrasi ve sonunda aydınlanmış despotizmin dayattığı süreçlerde ortaya çıkmışlardır.

İşte bugün dünya üzerinde gördüğümüz siyasal rejimlerim fotoğrafı bu sözünü ettiğimiz tarihsel köklerin birebir yansımasıdır.

Bilindiği gibi Osmanlı’yı saymazsak, siyasal partilerin tarihsel oluşumunu, Yeni Cumhuriyet döneminde iki kategorik sınıfa ayırabiliriz.Birincisi 1946 yılına kadar gelinen tek parti dönemdir.İkinci dönem ise Demokrat Parti’nin kurulmasında sonra adlandırılan çok partili dönemdir.

Devletin bizzat kuruluş felsefesini taşıyan CHP tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne neden olan Avrupa siyasal tarihinin etkilerini taşır.İttihat ve Terakki cemiyetinin okulunda mezun olması nedeniyle CHP, bu anlamda yukarıda betimlediğim ‘’melez parti’’ sınıflandırmasının dışında tutulmayı hakediyor.Kendi siyasi platformunda daha steril bir durumda kalmayı uzun süre başardı.

Türkiye’de sağ partilerin dayandığı temel ideoloji her ne kadar muhafaza-karlık zemini üzerinde oturmuş gibi görünse de bazen Amerikancı bazen de geleneksel doğu pragmatizmin içine savrulmuştur.Bu nedenle melez parti nitelendirmem tam da bu nedene dayanmaktadır.

Bu tespitlerden sonra sözü, bugünkü siyasi belirsizliğe neden olan siyasal partilerimizin son yıllarda ve özellikle 24 Haziran sürecinden bu yana mecbur kaldıkları inorganik ittifaklara getirmek istiyorum.

1980’lerde başlayarak meydana gelen küresel ideolojik sarsıntılar,bölgesel ve ülke içindeki farklı demokratik talepler (özellikle kürt sorunu) CHP ‘nin yukarıda bahsettiğimiz homojen duruşunu değiştirmeye ve sorgulamaya itti.Önce SODEP ve ardında SHP üzerinden yaratılmaya çalışılan yenilikçi anlayış kürt sorunun neden olduğu katı ulusalcı dayanışma yüzünden rafa kalktı.Özellikle SHP-HEP ortaklığı etkileri bakımında bir kırılmadır.

CHP geldiğimiz noktada demokratik ülkelerin seçimlerden önce pek de sıcak bakmadığı, ittifak arayışlarına girerek diğer sağ cenahtaki partilere umut bağladı.Ben bu inorganik ittifakların uzun vadede siyasi bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500