DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 27-08-2019 09:29

BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Karasi Darülmuallimini 1910 yılında ilkokul üzerinde dört yıl eğitim veren kurum olarak kuruldu.1924-1925 öğretim yılından itibaren 5 yıllık olan okul, 1930’a kadar iki kez kapatılacak, beş kez yer değiştirecek, kendi yerine yerleşene kadar dört bina kullanacak, 9 müdür eskitecek, 182 de mezun verecekti.

Uzun yıllar öğretmen okuluna, eğitim enstitüsüne ve eğitim fakültesine mekân olan bugünkü adı ile Necati Eğitim Fakültesi Binası, Cumhuriyet döneminin 4. Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğural (1894-1929) tarafından yaptırılmıştır. 1927 yılında temeli atılmıştır. Mimarı Mustafa Necati ekibinde yer alan Prof. Ernst Arnold Egli’dir. 1931 yılında binanın yapımı tamamlanmış, Necati Öğretmen Okulu son kullandığı Balıkesir Lisesi binasından yeni binasına 1932 yılında taşınmıştır.

Bu okulumuz yeni binasına Balıkesir Lisesi ile birlikte taşınınca Necatibey Öğretmen Okulu adını alacak, 1936-1937 eğitim öğretim yılında lise bünyesinden ayrılacak, ortaokul üzeri üç yıl eğitim veren öğretmen okulu haline gelecektir. İlkokullara öğretmen yetiştirme misyonunu 1954’e kadar Necatibey Öğretmen Okulu, 1954’den sonra Necati İlköğretmen Okulu adıyla sürdürmüştür. 1971’de daha önce Mithatpaşa İlkokulu olan tarihi binaya taşındığında öğretim süresi üç yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. 1974 ‘de kapatılıp liseye dönüştürülmüş, fakat 1976 yılına kadar öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir.

Necatibey Eğitim Enstitüsü ise orta okullara branş öğretmeni yetiştiren bir meslek kurumu olarak 16 Ekim 1944 günü öğretime başlamıştır. 1968’e kadar öğretim süresi lise üzeri 2 yıl iken 1967-1968 öğretim yılından itibaren üç yıla, 1978 -1979 öğretim yılında ise 4 yıla (sekiz yarıyıla) çıkarılacak, 1979’da kapanacak, 1980’den itibaren yerini iki yıl süreyle 4 yıllık Necatibey Yüksek Öğretmen Okuluna bırakacaktı. Necati Eğitim Enstitüsünde, açıldığından bu yana şu bölümler oluşmuş, şu branşlarda öğretmen yetişmiştir:

İlk açılışta Matematik ve Fizik-Kimya Bölümleri ile iki bölümlü ve iki yıl öğretim süreli bir okuldu. 1946’dan sonra R. Şemsettin Sirer’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla bu iki bölümün yerini Toplu Dersler Bölümü aldı. Çünkü bakanın ilkokulla ortaokulu ilköğretim olarak birleştirme, Beden Eğitimi, Müzik, Resim öğretmenleri dışında kalan öğretmenleri de Toplu Dersler adı altında yetiştirme gibi bir düşüncesi vardı. IV. Milli Eğitim Şura kararları doğrultusunda 1949-1950 öğretim yılından itibaren Toplu Dersler uygulamasına son verildi. Yerine Edebiyat ve Fen bölümleri açıldı. 1949-50 yılından 1967 yılına kadar (18 yıl) okulumuzda eğitim ve öğretim Edebiyat ve Fen Bölümlerinde sürdürüldü. Bu dönemde okulun öğretim süresi lise (ya da öğretmen okulu üzeri) 2 yıldı.

1967-1968 öğretim yılından itibaren bütün eğitim enstitülerinde yeni bir yapılanmaya gidildi. Edebiyat Bölümü “Türkçe” ve Sosyal Bilgiler” biçiminde ikiye ayrılırken, Fen Bölümü “Matematik” ve “Fen ve Tabiat Bilgileri” bölümlerine ayrıldı ve Eğitim Enstitülerinde öğrenim süresi 3 yıla çıkarıldı. Okulumuz da bu düzenlemeye uygun biçimde “Matematik”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” ve “Edebiyat” olarak üç bölümlü bir okul haline geldi, Sosyal Bilgiler Bölümü ise 1974-75 yılında açıldı.

1949-1967 yılları arasında Edebiyat Bölümünde esas olan Türkçe öğretmeni yetiştirmek olmakla birlikte ek branş olarak Sosyal Bilgiler öğretmeni de yetiştirildi. Edebiyat bölümünün programı IV. Şurada (1949) kabul edilen Edebiyat Bölümü Ders Dağılım Çizelgesine uygun olarak sürdürülmekteydi. Bu çizelge 1955, 1957’de bir takım değişiklikler geçirdi, 1966 yılında ise müstakil Türkçe Bölümü oluştu ve bölüm yeni programına kavuştu. Matematik öğretmeni yetiştirme boyutu uzun yıllar Fen bölümünün bir branşı şeklinde sürdürüldü.

1978-1979 Eğitim öğretim yılından itibaren bütün bölümlerde öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı. Aynı yılın sonunda da enstitü faaliyetine son verildi.

1982’den sonra ise ülkedeki diğer öğretmen yetiştiren kurumlarla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesine devrolacak ve Uludağ üniversitesine bağlı 4 yıllık fakülte haline gelecekti. Uludağ üniversitesi tarafından atanan dekanlarla yönetilen kuruma, bu dönem pek de iyi gelmedi. Kütüphanesindeki çoğu öğretmen yetiştirme ile ilgili, içlerinde eski müdürlerin, hocaların yapıtları da olan 20 bin eser bu dönemde Balıkesir’deki liselere, ortaokullara, ilkokullara gönderildi. Bir anlamda okulun geçmişiyle bağı koptu.

Necatibey Eğitim Fakültesi 1992 yılında yeni kurulan Balıkesir Üniversitesine bağlandı.  Okul o günden bugüne 1910 yılında başlayan Türk Eğitim Tarihi içindeki misyonunu devam ettirmekte, öğretmen yetiştirme faaliyetinin yanı sıra bilimsel yayın faaliyetini de artan ivme ile sürdürmektedir.

Okul, 1998-1999 öğretim yılından itibaren Sınıf öğretmenliği, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri ile öğretim faaliyetini zenginleştirmiştir.  2016 yılından sonra bu bölümler Temel Eğitim Bölümü adı altında birleştiler.

Necatibey İlköğretmen Okulu ve Necati Eğitim Enstitüsü en verimli dönemini efsane müdürleri Adnan Çakmakçıoğlu (1954-1959 arasında müdürlük yaptı) ve Osman Hatipoğlu (1962-1972) döneminde yaşadı. Bu dönemin özelliği şuydu:

Okulda öğrencilerin %75 yatılıydı. Örencilerini yazılı ve sözlü sınavla kendisi seçerdi. Bu öğrencilerin çoğu, ekonomik olanakları düşük ailelerden gelirdi. Kimin öğretmen olacağına, mezunlardan hangilerinin öğretmen okullarına hangilerinin ortaokullara atanacağına karar, okulun öğretim kadrosu içinde verilirdi. Okulun öğretim kadrosu, Yüksek Öğretmen Okulu ya da Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan, alanda çalışmış öğretmenler içinden gelirdi. Öğrenciler okul yaşamına, okul yaşamının düzenlenmesine ve denetimine aktif biçimde katılırdı.

Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü dönemlerinde (1910-1979) okulumuz kabaca 12.000 civarında öğretmen yetiştirmiştir. Bunun 3.000-3 .300’ü Öğretmen Okulu, 8.700-9.000’u ise Necati Eğitim Enstitüsü mezunlarıdır.  Bu yıllar arasında her iki okul da “erkek yatılı” özelliğindeydi. Öğrencilerin %75’i yatılı okuyordu. Geri kalan %25 gündüzlüydü ve öğrencilerin çoğu kızlardan oluşurdu.

Yüksek Öğretmen Okulu ve Fakülte dönemlerinde geçen 40 yıl içinde ise (1979-2019) okulumuzdan 21.000 civarında öğretmen (Uludağ Üniversitesi bünyesinde verilen mezunlar, tezsiz yüksek lisans ve lisans mezunları) adayı mezun oldu. Bunlara 7.000 civarında formasyon mezunları ile ve Mektupla Öğretim (Bu konuda bir belirsizlik var. Literatürde 3-5 bin görünürken, Necatibey Eğitim Fakültesi arşivindeki belgeler bu rakamın 9 binlerin üzerinde olabileceğini gösteriyor.) ve formasyon (7 bin civarında)eklenirse Necatibey Eğitim Fakültesi geleneği içinde Türkiye Öğretmen yetiştirme sürecine 45-50 bin civarında öğretmen ile katkı verildiği söylenebilir.

Okulda bugün itibarı ile öğrenci mevcudu 3300 civarındadır, 128 akademik personeli, 25 çalışanı, ile16 dalda öğretmen yetiştirilmektedir. Öğretmen yetiştiren bölümler ve alanları şöyledir:

BÖLÜM

Yetişen Öğretmenin alanı

Bilgisayar ve Öğretim T plgeknolojileri Eğitimi

Bilgisayar

Eğitim Bilimleri Bölümü:                                 

Rehberlik

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türkçe ve                     Türk Dili Edebiyatı

Yabancı Dilleri Eğitimi

İngilizce

Ayrıca yüksek lisans, doktora çalışmaları ile bir yanıyla öğretim elemanı yetiştirmeye katkı vermekte, diğer yandan eğitim bilimleri alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi 2018 yılında 679 mezun vermiştir. Mezunların çoğunun bugün öğretmenlik dışında polislikten garsonluğa bütün mesleklere dağılmış olması ise kuşkusuz onun ayıbı değildir. Ama bu, elbette 1980’den bugüne eğitimin ne hale getirildiğinin öğretmen yetiştirme boyutunda somut bir göstergesidir.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder