DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 23-12-2019 07:18

ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP

NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN:

Fuat Gündüzalp Balıkesir’de geçirdiği 11 yılda (1925-1936)Balıkesir Kız Öğretmen Okulunda Meslek Dersleri Öğretmenliği (1925-1928), Balıkesir Öğretmen Okulunda Müdür Yardımcılığı (1931-1932) ve Meslek Dersleri Öğretmenliği (1931-1936), Balıkesir Lisesinde Yurttaşlık Bilgisi öğretmenliği(1932-1935), Kız Ortaokulunda müdürlük (1933-1936) ve Yurttaşlık Bilgisi öğretmenliği yapmıştır.

Kurtuluş savaşı yıllarında fırtınalı geçen öğretmenlik yaşamı Balıkesir’de ilk kez bir istikrara kavuşmuş, Balıkesir’de evlenmiş, yuva kurmuştur. Kaynak ve Irmak dergilerinde eğitim ile ilgili yazıları yayınlanmıştır.

Fuat Gündüzalp 1940-1963 yılları arasında eğitim alanında bir ilk olan, yayımlanmış 1567 kitabı tanıttığı, değerlendirdiği Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu (6 cilt) ile yetiştirdiği binlerce öğrenci ile Türkiye Eğitim Tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Milli Kurtuluş Savaşının verildiği yıllarda geçen ilk öğretmenlik deneyimi, o yıllarda öğretmen ve öğrencilerin başından geçenlerin anlaşılması bakımından da son derece öğreticidir.

Fuat Gündüzalp 1897’de, Selanik Vardar ilçesinin Yenice beldesinde doğar. Rüştiye’yi orada bitirir (1912), Selanik Sultanisi’ne parasız yatılı olarak girer. Fakat Balkan Savaşı başlayınca okul kapanacak, Ailesi Türkiye’ye göç etmek zorunda kalacaktır. Aile Bergama’ya yerleştiğinde Mehmet Fuat 17 yaşındadır (1914).

İzmir Darülmuallimini Müdürü, daha sonra sosyalist fikirleriyle öne çıkacak Ethem Nejat ile tanışması, hayatını değiştirir. Ethem Nejat’ın teşviki ile İzmir Darülmuallimin’ine yatılı öğrencisi olarak girer.

Birinci dünya savaşı başlamıştır, İzmir de yatılı öğrenciler yarı aç yarı tok yaşamaktadırlar. Fuat Gündüzalp 1916- 1917 öğretim yılında İstanbul Darülmuallimin’ine geçer. Maarif Nezareti Fuat’ı mezun olduktan sonra, on dokuz arkadaşıyla birlikte Almanya’ya bir üst öğrenime gönderecektir. Ancak 1. Dünya savaşı kaybedilince (1918) Almanya’da öğrenim gören bütün gençler, yurda geri dönmek zorunda kalırlar.

Orta Tedrisat Umum Müdürü İsmail Hakkı Baltacıoğlu Gündüzalp’i İstanbul’a tayin etmek ister. Onun ise gönlü Anadolu’dadır, ailesine yakın olmak ister. İzmir işgal altındadır, Bergama’nın da işgal edilmesi yakındır. Bursa’ya, sanat okuluna öğretmen olarak atanır, öte yandan Askeri Rüştiye’de de ders verir. Ailesi ile Bursa’da buluşur.

Fakat Yunanistan Ordusu Bursa’ya doğru ilerlemektedir (1919). Bütün Sanat Okulu öğrencileri önce Bilecik’e daha sonra Eskişehir’e çekilmek zorunda kalırlar. Orada da tutunmaları mümkün değildir. Bir yıl sonra üzerlerinde yıpranmış elbiseleri ellerinde birer çanta, başlarında müdür ve birkaç öğretmeni ile kalan 30 öğrenci Ankara’ya gelirler. Ankara’da ortalık ana-baba günüdür.

Mustafa Kemal, savaşının kazanılacağından emindir. Sakarya’da düşmanı durdurmaya çalışırken, bir yandan da geleceğin Türkiye’si için hazırlık yapmaktadır. 15-21 Temmuz 1921 de Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplar. Fuat, kongrenin katılımcıları arasındadır. Atatürk ile orada tanışır ve bir komisyonunda görev yapar.

Ankara’da hükümet daireleri ne olur ne olmaz diye Kayseri’ye taşınma hazırlığındadırlar. Eskişehir Erkek Öğretmen Okulu’nun öğretmen ve öğrencileri de Kastamonu’ya gitme emri alırlar. Fuat Gündüzalp da bu guruba katılır. Yayan yapıldak, arada yol üstündeki hanlarda kalarak bir hafta yolculuktan sonra Kastamonu’ya varırlar.

Fakat Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin başka planları vardır. Gündüzalp’ten Bartın’da yeni açılacak İdadi’nin başına geçmesini ister. Gündüzalp Kurtuluş savaşının en sıcak günlerini bu sakin kentte geçirecektir. Bu sakinlik Gündüzalp’e sonunda batar, anca bir buçuk yıl dayanır. Ders yılı ortasında öğretmen okullarından birine tayin ister. Kayseri Erkek Öğretmen Okuluna atanır. Oysa 3-4 ay sonra Kayseri Erkek Öğretmen Okulu da kapanacaktır. Bütün öğrenci ve öğretmenleri ile Sivas Öğretmen Okuluna nakledilecektir.

Gündüzalp Sivas’ta kısa zamanda kendini kabul ettirir, Muallimler Birliği Başkanı olur. Savaş yıllarında Türkiye’de öğretmen okullarının masrafları valiliklere bağlı özel idareler tarafından karşılanmaktadır. Fakat pek çok ilde öğretmenler maaşlarını düzenli alamazlar. Çoğu kez, birkaç ayın maaşını topluca ya da kısmen alırlar. Bu sorunu, Mustafa Necati çözecektir. Sivas’ta ise durum daha da kötüdür. Öğretmenler 10 aydır maaş almamışlardır, iş bırakırlar. Bir öğretmen de, özel idare memuruna aylığının ne zaman ödeneceğini sorar. Memur kızar,

öğretmeni azarlar, kovar. M. Fuat bunu duyunca, gider o memuru bastonuyla kovalar (O yıllarda Atatürk örnek alıp baston kullanan çoktur). Öğretmenleri kışkırttı gerekçesi ile Valilik, Gündüzalp’i görevinden alır.

Bunun üzerine Mehmet Fuat bir at arabası bulur, bir haftada Ankara’ya varır. Maarif Vekili huzuruna çıkar. Maarif vekili, Mustafa Necati İle birlikte Milli Mücadele bayrağını ilk açanlardan, İzmir’e Doğru gazetesini Mustafa Necati ile Balıkesir’de çıkaran Vasıf Çınar’dan başkası değildir (1924). Vasıf Çınar Gündüzalp’i anlayışla karşılar, onu Trabzon Öğretmen Okulu’nda görevlendirir.

Fakat Adana Erkek Öğretmen Okulu Müdürü Ali Ulvi Elöve arkadaşıdır Fuat’ı yanına ister, O nedenle Gündüzalp Adana’ya geçer. Burası da Fuat’a iyi gelmez. O yıl (1925), Erkek Öğretmen Okullarının öğrenim süresi (Kız Öğretmen Okulları ile eşitlenerek) bir yıl uzatılmış, beş yıla çıkarılır. Ne var ki öğrenciler 5. Sınıfta da 4. Sınıfta gördükleri dersleri görürler. Öğrenciler Bakanlığa bir dilekçe vererek buna tepki gösterirler. Verdikleri dilekçe işleme konmayınca da derslere girmezler. Olay Adana ile sınırlı da kalmaz, bütün Türkiye Öğretmen Okullarına yayılır. Dilekçeyi bakanlığa gönderilmeden önce Fuat Gündüzalp düzeltmiştir. Bu yüzden M. Fuat, bu olaydan sorumlu tutulur. Sonuçta Adana’ya da veda etmek zorunda kalır.

Milli Eğitim Bakanı Abdullah Suphi Tanrıöver M.Fuat’ı Atatürk’ün topladığı Maarif Kongresinden tanımaktadır. Balıkesir Kız Öğretmen Okulu’na Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görevlendirir (1925).

1925-1926 öğretim yılında Kız Öğretmen Okulu 113 öğrencisi ile en verimli dönemini yaşamaktadır. Balıkesir Fuat Gündüzalp’e iyi gelecek, öğretmenlik yaşamı Balıkesir’de istikrara kavuşacaktır. Balıkesir’de on bir yıl çalışacak, evlenecek yuva kuracaktır. Eşi Kız Öğretmen Okulundan öğrencisi Hüsniye Hanımdır. Kız Öğretmen Okulu 1928 yılında kapatıldıktan, Hüsniye hanım okuldan mezun olduktan sonra evlenirler.

Kapatılan okul, kalan öğrencileri de mezun etmek için 1932 yılına kadar Kız Öğretmen ve Orta Okulu adıyla varlığını sürdürecek, daha sonra da Kız Ortaokulu adını alacaktır. Fuat Gündüzalp, 1931- 1932 yıllarında Necati Öğretmen Okulu’nda müdür yardımcılığı ve Meslek Dersleri öğretmenliği yapar. Bu dönemde Balıkesir Öğretmen Okulu Balıkesir Lisesi aynı mekânı paylaşırlar. Gündüzalp Balıkesir Lisesinin de Yurttaşlık Bilgisi derslerine girer. 1933 yılında Balıkesir Kız Ortaokulu müdürlüğüne getirilir. Okulun 1935 yılında kadrosu şöyledir.

Müdür : Fuat Gündüzalp Ev idaresi- El işi: Faika Karaman

Müdür Yar. : Ayşe Bilge Riyaziye : İzzet Sezer

Tarih-Coğrafya : İsmet Adlı Fransızca : Naci Erçelik

Türkçe : Sebahat Terim İngilizce : Feriha Kurt

Musiki : Fikret Çapan

Hüsniye ve Fuat Çifti’nin Sezen ismini verdikleri bir de erkek çocukları dünyaya gelir Balıkesir’de (1936). Bu arada Gündüzalp artık kendini artık kanıtlamış, eğitim camiasında ismi anılır olmuştur. Balıkesir Irmak Dergisinde Halk Evi Gazetesi yayın organı Kaynak dergisinde yazıları yayınlanır (“Bir Mektepçi Gözü ile İktisadi Buhran”Fuat Gündüzalp Kaynak Dergisi, sayfa:266, 1936).

Fuat Gündüzalp 1936 Eylül ayında Edirne Erkek Öğretmen Okulu Müdürlüğüne, 1938-1939 öğretim yılı ortasında Konya Kız Öğretmen Okulu’na meslek dersleri öğretmenliğine atanır. 1947-1948 öğretim yılında da Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Meslek Dersleri öğretmenidir. Ne ki atanmasından birkaç hafta sonra Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatılır. (Öğrencilerinden bir kısmı Necati Öğretmen Okuluna gelir).

Bunun üzerine M. Fuat Gazi Eğitim Enstitüsü Meslek Dersleri öğretmenliğine atanır. Artık Ankara’da kök salacak, 1964’de emekli olana kadar Gazi’de çalışacaktır. Yazık ki, emekliliğin tadını çıkaramamış, emekli olduktan birkaç yıl sonra belindeki kireçlenme nedeniyle sokağa çıkamaz duruma gelmiştir.

Ama Gündüzalp’in eğitime verdiği emek unutulmaz. Türk Eğitim Derneği (TED), 1984 Eğitim Hizmet Ödülünü Mehmet Fuat Gündüzalp’e verir. Ödülün gerekçesinde Gündüzalp’in Türkiye eğitimine katkıları şöyle açıklanır:

· Devlet okullarında üstün bir başarıyla öğretmenlik ve yöneticilik yapması,

· Ulusal eğitimimizin, çağdaş eğitim ölçütleri içinde gelişmesi için çaba göstermesi,

· Ömrünün 44 yılını ulusal eğitimimizin gelişmesine adaması,

· Yayımladığı yapıtlarıyla genç kuşaklara esin kaynağı olması,

· Laiklik ilkesine sıkı bağlılığıyla, tutarlı ve ödün vermez kişiliğiyle, yaşamı boyunca Atatürkçü düşünceyi savunmuş olması

Fuat Gündüzalp çalışkan, üretken, dürüst, açık sözlü, sözünü sakınmayan, girişken bir eğitimcimizdir. Aynı zamanda eğitime iş eğitimi, yaparak yaşayarak öğrenme, etkinlik ilkesi gibi kavramları getiren M. Pastolezzi, J. Dewey, G. Kershenstelner gibi büyük eğitimcileri Türkiye’de öğretmenlere tanıtmış, onların düşünceleri ile ülke gerçekleri arasında bağ kurmuştur.

Balıkesir’de yayınlanan Irmak ve Kaynak (1930-1936), İlköğretim Gazetesi (MEB-1948-1958), Öğretmen (1948-1949), Gayret (1954-55), Çocuk ve Yuva (1955-57), Köy ve Eğitim ( 1955-58), Tedrisat Mecmuası (1957-1958) ve Eğitim Hareketleri dergilerinde pek çok yazısı çıkmıştır (1959.

Fuat Gündüzalp’e göre eğitimin bir numaralı aracı demokrasidir, Özyönetim ve özerlik kazandırmaktır (serf guavernment). Ona göre çocuklarımıza demokrasinin istediği nitelikleri kazandırmak, çocukları okulda demokrasi hayatı içinde yetiştirmekle mümkündür. 4. Milli Eğitim Şurasında “Demokrasi Eğitimi” başlığı altında savunduğu düşünceler şuraca kabul edilir. Fakat MEB bunu uygulamaya geçirmez. Gündüzalp bunu 5. Şura arifesinde Bakanlığın gazetesinde eleştirecektir.

1936 yılında Balıkesir Halkevi yayını Kaynak dergisinde çıkan “Terbiye Öğretmeni” olarak altını imzaladığı bir yazısında; öğretmenlere sınıfa hâkim olmanın sınıfta disiplini sağlayabilmenin, dört koşulu yerine getirmeye bağlı olduğunu belirtir. Birinci koşul öğretmenin önce demokrat olmasıdır. Öğretmen bireyler arasında gerçek ve kişisel erdeme (meziyete) dayanmayan fark ve ayrıcalıkları dikkate almamalıdır. Öte yandan (İkinci koşul) öğrenci kendi haline de bırakılamaz. Öğretmenin doğru yolu gösterme, bilgi verme aydınlatma (tenvir ve irşat) görevi vardır, bunu ihmal edemez. Üçüncü koşul ise öğretmenin yavaş yavaş, aşamalılığı gözeterek, sınıfta kabiliyetli öğrenciler üzerinden öğrencileri sorumluluk sahibi yapabilmesidir. Fakat öğrenciye görevi zorla, angarya biçiminde veremez. Öğretmen öğrencilere önce okulu ve dersi sevdirmelidir(dördüncü koşul).

Eğitimci Fuat Gündüzalp, 15 Mart 1986’da vefat etti, hocamız ışıklar içinde uyusun…

Eserleri:

1. “Talim ve Terbiye Teşkilatımızda Buhran” ilk kitabıdır. 1924’te Sivas’ta yayınlanır. Bu kitap, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerden, eğitim sorunlarına ilişkin görüşler, öneriler istemesi üzerine (1922 tarihli genelge ile), Fuat Gündüzalp’in okul müdürü olarak kaleme aldığı rapora dayanır. Bu raporda Gündüzalp’in önerisi, orta dereceli okulların sanat okullarına benzer bir düzenle yeniden örgütlenmesidir. Gerekçesini de şöyle belirtir: “Eskiden beri, özellikle orta dereceli okullarımızı bitiren gençlerin çoğunluğu kişisel uğraşı ve girişim gerektirmeyen memuriyet hayatına atılmayı tercih etmektedirler. Bu hal ülke için bir felakettir. Ekonomik hayatın ilerlemesi, en üstün çalışmaya, kişisel girişime, pratik beceriye ihtiyaç gösterir.” Aynı düşünceler II. Meşrutiyet yıllarında Prens Sabahaddin tarafından dile getirilmiştir. Böyle bir öneriyi ilk kez II. Abdülhamit’e 1889’de verdiği layiha ile Mehmet Sait Paşa dile getirmiştir.

2. Hayat Bilgisi Kitabı Almancadan çevrilmiş bir ders kitabıdır (1932).

3. İş Okulu Kavramı Georg Kerschensteiner’den çeviridir. (1947).

4. Teşkilat ve İdare Bu kitabı Muvaffak Uyanık’la birlikte yazmıştır (1953).

5. Pestalozzi ve Devrim. Alfred Rufer’den yapılmış Fuat Gündüzalp, İsmail Hakkı Tonguç ve Rauf İnan çevirisidir.

6. Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu (6 cilt) Eğitime ilişkin 1920-1963 yılları arasında yazılmış 1567 kitabın eleştirel bir bakış açısıyla tanıtıldığı, değerlendirildiği, açıklamalı, zaman dizinsel (kronolojik) bir kaynakçadır.

***

Gündüzalp’in bu yaşam öyküsünden çıkarabilecek bir sonuç var. Bunu belirtmezsek bu çalışma eksik kalacak.

Galiba toplum nesnel, sahici bir krizden geçerken, yani gerçekten var olma-yok olma savaşı verirken, sorunun ancak demokratik bir işleyiş içinde çözebileceğini hissediyor, öngörüyor ve ona göre davranıyor. Bu nedenle “Kurtuluş Savaşında” bile birey, haklarına sahip çıkıyor, demokratik refleksten ödün vermiyor. Üstelik bu, yöneticiler tarafından bir tür anlayışla karşılanıyor.

Bunu Gündüzalp’in hikâyesi özelinde, maaşını alamayan öğretmenlerin iş bırakmasında, aynı dersleri yeniden almak istemeyen öğrencilerin boykotunda, Fuat Gündüzalp’in vicdanının sesini dinleyerek haksızlıklara hep karşı, mağdurun yanında oluşunda ve eğitim yöneticilerinin Gündüzalp’in eylemlerini anlayışla karşılamalarında görebiliyoruz.

Çünkü gerçekten “Beka Sorunu” yaşandığı yerde içine sürüklenilen girdaptan başka türlü çıkmak mümkün değil. Oysa aynı toplum, siyaseten içine sürüklendiği, yaratılmış krizlerde aynı refleksi gösteremiyor, çünkü aynı karşılığı görmeyeceğini biliyor.

Çünkü kriz, ipleri elinde tutanın, tutmak isteyenin kendi dışındakileri kontrol etme ihtiyacı ve bir dayatma içinde ortaya çıkıyor, toplumda kamplaşma derinleşiyor, umut yerini endişe, güvensizliğe bırakıyor. O kamplaşma içinde insanların çoğu, geçmişte yaşadıkları demokrasi deneyimine sahip çıkamıyorlar. Elindekileri de kaybediyorlar. Güven duygusunu yitiriyor, yanındakiyle dayanışma içine girmiyor, siniyorlar.

İyi de nereye kadar? Belki de o toplum için sürecin, gerçekten Beka Sorunu haline geleceği zamana ve zemine kadar.

KAYNAKLAR

Cavit Binbaşıoğlu, Öğretmen Meslek Kitapları Kılavuzu VI, Çağdaş Eğitim Dergisi Yayınları, 2018)s.15

Recep Nas (1982-1983 yılları Balıkesir Eğitim Fakültesi Meslek Dersleri Öğretmeni), Fuat Gündüzalp Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı: 440, Ankara 2016 http://recepnas16.blogspot.com/2016/08/aydinlanmaci-egitken-fuat-gunduzalp.html

TED Eğitim ve Bilim dergisi, Temmuz 1984, Sayı: 50.

Kaynak Dergisi, Balıkesir Halkevi, sayı,29, 19 Haziran 1935-1936.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI KÜRT SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? 21-09-2021 19:55 DEMOKRASİYİ TESİS ETMEK EN ÇOK CHP’YE YAKIŞIR 16-09-2021 14:01 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 03-09-2021 07:02 30 AĞUSTOSUN ANLAMI ÜZERİNE KULLANIŞLI BİR BİLDİRİ! 28-08-2021 16:04 TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİNE ALMAN KATKISI 25-08-2021 14:14 YKS VERİLERİ BİR GARİP, ORTA ÖĞRETİM İSE BİLDİĞİNİZ GİBİ 15-08-2021 06:17 KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Hatayspor919
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Beşiktaş917
 • 5Fatih Karagümrük917
 • 6Galatasaray917
 • 7Alanyaspor917
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor911
 • 12Gaziantep FK911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
MERSİN GÜNDEMİ
Havaya konuşmayın!
Havaya konuşmayın!
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder
isveçbahis güvenilir mi isveçbahis şikayet isveçbahis lisans isveçbahis güncel giriş adresi isveçbahis hakkında isveçbahis mobil isveçbahis ödeme yapıyor mu isveçbahis isveçbahis adres isveçbahis giriş