DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Şerife ARICI YILDIZ
Şerife ARICI YILDIZ
Giriş Tarihi : 17-01-2020 15:54
Güncelleme : 17-01-2020 22:16

SOY AĞACI VII ASKER

Kuvvayı Milliye, ilk teşkilatlanmasına Mustafa Kemal'in talimatı ile Toroslar'dan başladı.
Atatürk Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Atatürk'ün Adana'ya ilk gelişi ve kısa bir süre kalışı, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi' nin imzalanışından bir gün sonraya rastlamaktadır.

İtilâf Devletleri'yle imzalanan Mondros Mütarekesi'nin bir maddesi de Osmanlı ülkesinde bulunan Alman ve Avusturya askerlerinin çıkarılmasıyla ilgiliydi.

Bu maddeye göre, bir süredir Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak Adana'da bulunan Liman Von Sanders'in görevini bırakması gerekiyordu.

Mütareke hükümleri, 31 Ekim 1918 günü öğle üzeri yürürlüğe girdiği sırada, Liman Von Sanders görevinden ayrılmış, yerine 7. Ordu Komutanı olarak Halep Bölgesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa atanmıştı.

Atatürk o gün Yıldırım Orduları Grubu Karargâhı'nın bulunduğu Adana'ya geldi. Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlıyor, savaştan yenik çıktığını Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettiriyordu. Oysa ki, büsbütün ümit kesilmemişti. Başta Mustafa Kemal paşa olmak üzere, çoğu komutanlar Osmanlı Hükümeti'ni uyarıyor, memleketi büsbütün kaybetmektense, sonuna kadar direnmeyi yeğ sayıyorlardı.

Mütareke' nin ilk günü, İstanbul Hükümeti'yle Atatürk arasında görüş ayrılıkları başlamıştı. Atatürk, Adana'dan Sadrazam İzzet Paşa'ya çektiği telgrafta (..İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, ihtiraslarının önüne geçmeye imkân kalmayacaktır) diyor, özellikle İskenderun'u İngilizlere terketmeyi kabul etmiyor, asker çıkarırlarsa ateşle karşılık vereceğini söylüyordu.

Atatürk ne pahasına olursa olsun yurdu kurtarma kararı vermişti.

Bu telgraftan bir gün sonra, 7 Kasım 1918 günü doğrudan doğruya padişahın iradesiyle, Adana'daki Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı lağvedilerek, Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nezareti emrine verildi.

Üç gün sonra İstanbul'a gelmesi isteniyordu.

Atatürk, hükümetin bu tutumundan üzgündü.

10 Kasım 1918 günü akşamı trene binerek, Adana'dan ayrıldı. 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a geldi.

Adana'da 10 gün kalmıştı.
Burada halka milli güçlerin toparlanması ve isgalcilere karşı silahlanması talimatını vermişti.
Mersin'de milli güçler Kuvva'yı Milliye adı altında Toroslar'dan örgütlenmeye başladı.

Yusuf Çavuş, Konya kolordu komutanı Yarbay Fevzi Bey'in Mut üzerinden gelen " silahlanın" talimatını duyar duymaz, arkadaşlarına duyurmak için atın terkisine vurdu: " Haydi!"
O Mustafa Kemal'in askeriydi.Trablusgarp cephesinde Mustafa Kemal'in emrinde savaşmıştı.
Mondros ateşkes anlaşmasını, Fransızlar'ın ve İngilizlerin Mersin'i işgalini öğrendiğinden beri gözüne uyku girmiyordu zaten.Komutanının silahlanın emrini duyar duymaz içini bir cosku kapladı.İşgalcilere teslim olunamazdı.
Arkadaşlarıyla buluştular.Karamandan başlayıp, Mut'tan devam eden Kuvvayı Milliye Hareketine Gülnar'dan katıldılar.Mara, Sorkun, Efrenk, Çavuşlu derken  tarihi değiştirecek bir milli gücün Orta Toroslar hattını oluşturdular.
Ve Karboğazında Fransız güçlerini ağır bir yenilgiye uğratarak, işgalcilere Anadolu'da ilk geri çekilişi yaşattılar.
3 Ocak 1922 de ise Mersin kahraman Kuvvayı Milliyecilerin zaferiyle tamamen işgalden kurtulmuştu.
Yusuf Çavuş, Musa Çavuş, Eminonbaşı gibi isimsiz kahramanlar Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yedi düvele tarih öyle değil, böyle yazılır dediler.
Yusuf Çavuş bu kıymetli anılarını ölene dek onu dinleyenlerine anlattı.
Dinleyicilerinden biri de Büyük komutanının adını verdiği 5.oğlu Mustafa Kemal'in kızı Şerife'ydi.
Şerife dedesinin büyük gururla anlattığı bu anıları çocuklarına anlattı.
Gün oldu çocuklar büyüdü.
Bu çocuklardan Deniz, yani Kurtuluş Savaşı destanını yazanlardan Yusuf Çavuş'un torununun çocuğu Deniz 4 Ocak 2020 de asker oldu.
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında asker üniformasını giyerken aynada Yusuf Dede'sinin gözlerine gülümsüyordu...
"Mustafa Kemal'in askeriyiz!"

NELER SÖYLENDİ?
@
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder