DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 08-05-2020 09:56

NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ

1950’li yıllarda Türkiye’de Yüksek Öğrenim kurumlarında okuyan öğrencileri temsil eden iki kurum vardı: Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nu (MTTB).

Yüksek Öğrenimde okuyan gençleri çatısı altında toplayan MTTB, o yıllarda daha çok CHP politikalarına yakın bir politika izliyordu, MTTB’nin MHP kontrolüne girmesi 1965 kongresinden sonradır.

1950’li yıllarda İlköğretmen Okullarında ve Eğitim Enstitülerinde örgütlü Öğrenci Dernekleri bulunuyordu. Bu dernekler bir araya gelip Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nu (TMTF) kurmuşlardı. TMTF’nin bu açıdan MTTB’ye göre temsil gücü daha yüksekti. Aralarında bir gerilim bir çekişme ise henüz yoktu.

Eğitim Enstitüleri’nde yönetmelik gereği öğrenciler siyasi teşekkül oluşturamaz, okullarda siyasi gruplaşmalar içinde yer alamazlardı. Fakat Eğitim Enstitülerinde öğrenci örgütleri siyasi bir oluşum olarak değil, öğrencilerin kol çalışmaları yolu ile bu okullarda sosyal yaşama katılmalarının, okul yaşamını demokratik işleyiş içinde sürdürebilmenin bir aracı olarak görülüyordu.

1955’den sonra Adnan Menderes Hükümeti “Küçük Amerika” olmayı kafasına koymuştu. Fakat vaatlerinin tersine ülkede ekonomi gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Bu ise karşısında muhalefetin gün geçtikçe güçlenmesine yol açıyordu.

Bu yıllarda 1957’de Kıbrıs’ta bazı istenmeyen olaylar yaşanmaya başlanmıştı. Menderes Hükümeti, içeride olan bitenin üstünü örtmek, kendi etrafındaki safları sıkılaştırmak için bu olayları kullanmak istedi.

Türkiye bir gün, “Atatürk’ün evine Selanik’te bomba atıldı” haberi ile uyandı. Bir gazete, normal tirajının on katı baskı yaparak, bu haberi İstanbul’un dört bir yanına yaydı. Ardından tarihe “6-7 Eylül olayları” diye geçen olayları yaşadı Türkiye.

Olayların görünürdeki aktörleri, birden bire ortaya çıkan bağırıp çağırarak İstanbul’da Rumların evlerine, işyerlerine saldıran, evleri, dükkânları yağmalayan guruplardı.

6-7 Eylül olayları aynı zamanda MTTB ve TMTF içinde siyasi ayrışmanın fitilini ateşleyen ilk olaylar oldular. Olayların ardından, bu örgütlerin olaylar içindeki rolü ile ilgili bazı yazılar çıktı basında.

1957 yılında Necati Eğitim Enstitüsünde Talebe Cemiyet’inin başkanı Necip Güngör, Sekreteri ise Şükrü Saltuk idi. Necatibey Eğitim Enstitüsü bünyesinde bu yıllarda “Mavi-Yeşil” adıyla bir de dergi çıkıyordu.

Bu dergide NEE Talebe Cemiyeti Başkanı Necip Güngör’ün, bir yazısını bulduk. O yıllarda Eğitim Enstitülerindeki öğrenci örgütlenmelerini anlamak bakımından bu yazı önemlidir. Yazı şöyleydi:

“Süratle kalkınan memleketimiz gençlikten birçok şeyler bekliyor. Sosyal düzenin sağlanmasında Atatürk devrimlerinin beslenmesinde ve muasır medeniyet ışığının bütün memleket düzeyinde yayılmasında gençlik kendini görevli sayıyor. Birey ve toplum olarak her durumda ve koşulda payına düşeni idrak ediyor. Bu amaçla gençlik kurluşları meydana getirilmekte; memleket ve toplum sorunları ele alınıp işlenmektedir.

Her türlü etkiden uzak, siyasi amacı olmayan bir gençlik kuruluşu da Türkiye Milli Talebe Federasyonudur (T.M.T.F).Türkiye Yüksek Öğrenim Gençliğinin gerçek temsilcisi bu kuruluştur. Bünyesinde 5 birlik ve 42 cemiyet vardır. Dolayısı ile 41 bin yüksek öğrenim öğrencisi bu federasyonun üyesi bulunuyor.

Federasyonun meşgul olduğu sorunlar üç gurupta toplanabilir:

1. Türk Yüksek Öğrenim Gençliğinin öğrenim yaşamı ile ilgili sorunlar

2. Memleket ve toplum sorunları

3. Uluslararası gençlik kuruluşları ile ilgili sorunlar.

Adı geçen kuruluş 1948 yılında kurulmuştur. Yıllık bütçesi 100 bin lira civarındadır. Gelirlerini bağlı birlik ve kuruluşların aidatları, hükümetin tahsisatı, bankaların ve iktisadi devlet teşekküllerinin yardımları oluşturur.

Amacını, Basın, Yayın, Turizm, Öğrenci hakları, köycülük, spor, folklor ve beynelmilel münasebetler komisyonu gibi bazı komisyonlar aracı ile gerçekleştirir.

T.M.T.F 13. Büyük kongresi bu yıl (1957) Zonguldak’ta toplandı. Altı gün devam eden toplantıya 81 delege katıldı. İki yıllık çalışma yönetim ve mali durumu incelendi ve görüldü ki:

a) Federasyon İstanbul 6-7 Eylül olayları dolayısı ile manen ve maddeten sarsılmıştır.

b) 6-7 Eylül olaylarında federasyon camiasının suçu ve günahı yoktur.

c) Bu iki yıl zarfında hükümetin federasyona yardımı az olmuştur.

d) Uluslar arası Öğrenci kuruluşları ile ilişki kurulmuş; Kopenhag, Birmingham konferanslarına katılınmış, Turizm bürosunun organizasyonunda içte ve dışta öğrenci gezileri yapılmıştır.

Son iki yıllık devrede çalışan yönetici arkadaşlar bütün samimiyetleri ile göreve sarılmış fakat kendilerinin de ifade ettikleri gibi şansızlık eseri beklenen başarıyı sağlayamamışlardır.

Yeni yürütme ve yönetim kurulunun, federasyon bünyesinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı tekrar gözden geçirmesi ve mali istikrarı sağlayacak tedbirleri alması gerekiyor. Yeni Genel Başkan arkadaşımız Ethem Özdemir’in samimiyetine heyecanına ve taşkın enerjisine güveniyor ve kendilerinden gençlik olarak çok şeyler bekliyoruz. Başaracağından da eminiz.”

Başbakan Adnan Menderes, 12 Ekim 1958 tarihinde Manisa'da yaptığı bir konuşmada halkı Vatan Cephesi saflarında toplanmaya çağırdı, ardından mahkeme kararı olmadan tutuklama yetkisi verilen Tahkikat Komisyonları kurulmaya başlandı.

Bunun üzerine öğrenciler 1958-1959 yıllarında, Demokrat Parti iktidarına karşı ülkenin dört bir yanında Adnan Menderesi istifaya çağıran gösteriler yaptılar. Necatibey Eğitim Enstitüsü öğrencileri de 1959 bu amaçla bir yürüyüş yaptılar. Öğrenciler okuldan Parka doğru topluca ve sessizce yürüdüler. Daha sonra bu mahkemede dava konusu oldu.

Fakat savcısı, polisi, avukatı ağız birliği yaptılar, öğrencileri korudular. “Bu çocuklar zaten her öğleden sonra topluca parka doğru gezinti yaparlar” söylemi içinde olay kapatıldı (Edebiyat Öğretmeni Mustafa Yılmaz, Cevdet Atmaca tanıklığı, Saim Açıkgöz onayı).

Yukarıda belirtilen belge ve olay Necati Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin Türkiye ve Dünya gençliği ile nasıl sıkı ilişki içinde olduklarını, diğer yandan toplumu sarsan olaylara ne denli duyarlı olduklarını göstermesi bakımından önemlidir.

Son olay Necati Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin, ekonomide ve siyasette kötü gidişe verdikleri tepkiyi göstermesi bakımından olduğu kadar, Balıkesir’de Necati Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen okuluna nasıl sahip çıkıldığını göstermesi bakımından da önemlidir. Öğretmeni ve öğrencisi ile Adnan Çakmakçıoğlu yönetimindeki Necati Eğitim Enstitüsü’ne Balıkesir’de kamuoyunun nasıl baktığını gösterir.

Adnan Çakmakçıoğlu’ndan sonra okul müdürü olan Osman Hatipoğlu da Öğrenci Örgütüne okul sosyal yaşamına katılma kanallarını hep açık tuttu. Okulda işlerin demokratik ilişkiler içinde saygı-sevgi çerçevesinde, dayanışma içinde götürülmesine önem verdi.

Örneğin öğrenciler öğrenci örgütü eliyle okulun alım-satım komisyonunda söz sahibiydiler. Sınıflarda tartışıyor, yemekhanede çıkacak yemek programına öğrenciler birlikte karar veriyorlardı. Bu yemekler için alınacak malzemeye, bu malzemenin nereden, kimden alınacağına öğrenci örgütü karar veriyordu. Mevsiminde Palamut alınır, ya da bütün bir koyun alınır, kullanılmayacaklar okulun buzhanesinde saklanırdı.

Kantin Öğrenci örgütünün kontrolünde işletiliyordu. Okulda çalışan Berberin, Terzinin kiralarını öğrenci örgütü alırdı.

1954-1970 arasında Necati Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen, öğrenci ve yönetim arasında böylesine sıkı bir dayanışma, işbirliği vardı. Örgütü aracılığı ile öğrenci okul yaşamına böylesine aktif katılırdı.

Kaynak: Mavi Yeşil, Aylık Fikir Sanat Fikir Dergisi Sayı:2 Nisan-Mayıs 1957. Derginin sahibi Talebe Cemiyeti adına Nuri Güngör’dür, Yazı İşleri Müdür ise Mustafa Tecirli’dir.

Tanıklıklar: Mustafa Yılmaz (Edebiyat Öğretmeni), Cevdet Atmaca (Resim-iş Öğretmeni), Mustafa Uslu, (1971 NEE Sosyal Bilimler Mezunu)

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder