DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 15-05-2020 08:49

BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ

Necati Eğitim Enstitüsü’nde siyasi saflaşma 1965’li yıllardan sonra başladı. Bu dönemin aynı zamanda Amerika ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaşın hızla tırmandığı ve sertleştiği; Türkiye’nin NATO içinde Amerika’nın yanında yer aldığı bir dönem olduğunu hatırlayalım.

Alpaslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi başında sağ radikal hareketin çekim merkezi haline gelirken, 1965 kongresinden sonra Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) de bu çekim merkezi etrafında yerini almıştır. Solda ise 1965 seçimlerinden TİP başarı ile çıkmış, mecliste güçlü bir gurup kurmuş, gençlik de Fikir Kültür Kulüpleri (FKP) etrafında toplanmıştır.

Alpaslan Türkeş ile Necip Fazıl Kısakürek Balıkesir’e gelir, Necatibey Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin de çağrılı olduğu toplantılar yaparlar. Daha sonra MHP’nin Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek olan Türk-İslam Sentezinin teorisyeni Seyit Ahmet Arvasi Savaştepe Köy Enstitüsü öğretmenliğinden 1967’de Necatibey Eğitim Enstitüsü Meslek Dersleri Öğretmenliğine atanmıştır.

Arvasi, Tarih öğretmeni Yılmaz Büyükağa ile derslerde öğrencilere siyasi içerikli konuşmalar yapmaya başlamışlardır. Arvasi’nin kaleme aldığı “Türk İslam Ülküsü” kitabı mezun öğrenciler aracılığı ile bütün yurda dağıtılmaya çalışılır. Daha sonra bu kitap, MHP’nin ideolojik yapılanmasında önemli misyon yüklenecektir. (1968 Mezunlarından Mehmet Turgay, Rıza Güven tanıklığı).

İstanbul’da yurtlara sağ, Yüksek Öğrenim Kurumlarına ise Sol hâkimdir. İstanbul da Sol, bir tek Balıkesirler Yurdu’nda güçlüdür. O yıllarda Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) de Balıkesir’de öğretmenler arasında oldukça güçlü, örgütlüdür. Yönetiminde öğretmenler arasında sevilen sayılan İsmail Hakkı Bayram, Halil Öncül, Nafiz Şentürk, Halil Filiz gibi isimler vardır. Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenleri de öğrencileri de TÖS’ün çalışmalarına aktif katılmaktadırlar. (Feyzi Coşkun tanıklığı)

1968-69 Yıllarında Necati Eğitim Enstitüsü yatakhanesinde ve öğretmenler arasında gruplaşmalar gözle görülür hale gelmiştir. Öğretmenler ve öğrencilerin % 85’i o günlerde kendini Atatürkçü-Devrimci olarak nitelendirmektedir, fakat FKF deki tartışmalara da mesafelidirler.

1968 Yılı, Eğitim Enstitüleri için hareketli bir yıldır. Öğrenciler kendi aralarında toplanıp boykot kararı almaktadırlar. Necati Eğitim Enstitüsünde de öğrenci örgütünden Mehmet Başara bir konuşma yapmış, yapılan oylama sonucunda boykot kararı alınmıştır. (Gani Yurtsever tanıklığı)

Türkiye’de Yedi Eğitim Enstitüsünün öğrenci örgütü temsilcileri 25 Ekim 1968’de Ankara’da üç gün sürecek bir toplantı yaparlar. Taleplerini 17 maddelik bir bildiri halline getirip, basın ile ve Eğitim Enstitüleri’nin yöneticileri ile paylaştılar.

Talepleri yerine getirilmez dersleri boykot edeceklerdir. Bu toplantı da Necati Eğitim Enstitüsü Öğrenci Örgütünü Mehmet Başara temsil eder, ortak bildirinin altında da onun imzası olacaktır. Mehmet Başara Arifiye Köy Enstitüsü’nü bitirmiş, Necati Eğitim Enstitüsü’ne 1967’de girmiştir. Kısa zamanda öğrenciler arasında kendini sevdirmiş, girişken atak bir öğrencidir.

Öğrencilerin talepler şöyledir:

EĞİTİM ENSTİTÜLERİNDE

1. Eğitim öğretim, kurumlarımızın kendi bünyelerinde planlanmalıdır.

2. Öğretmenler Kurulu, Enstitü kurulu, Disiplin Kurullarında tam yetkili öğrenci temsilcileri de bulunmalıdır.

3. Öğretmenler kurulu isteği ve onayı dışında okullarımıza herhangi bir atanma yapılmamalıdır.

4. Okul yöneticileri öğretmenler kurulunca seçilmelidir.

5. Okullarımıza her türlü baskıdan uzak bilimsel araştırma ve yayın olanakları sağlanmalıdır.

6. Öğrenci Derneklerine hiçbir surette baskı yapılmamalıdır.

7. Buna göre Eğitim Enstitüleri tez elden ayrım yapılmadan Eğitim Akademileri haline getirilmelidirler.

8. Eğitim akademilerinin yatılılık durumları korunmalıdır.

9. Eğitim Akademileri yalnız öğretmen yetiştiren kurumlar olmalıdırlar.

10. Mezunlarına mastır ve doktora yapabilme imkânı yapabilme olanakları sağlanmalıdır.

11. Dersler kredi usulüne bağlanarak sınıf geçme yetine ders geçme usulü kullanılmalıdır.

12. Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi dersleri her bölümün her sınıfına mutlaka konmalıdır.

13. Öğretmen yetiştiren kurumların mezunlarına ortaöğretimin her kademesinde, eşit şartlarla görev verilmelidir.

14. Günlük yemek ücretleri altı liraya, yıllık giyim ve kırtasiye ücretleri 1000 liraya çıkarılmalıdır.

15. Her sınıf öğrencisine verilen Gezi ve İnceleme Ödeneği arttırılarak gezi süresi 15 güne çıkarılmalıdır.

16. Öğretmenlik yapanların okulda geçen süreleri terfi ve kıdeme sayılmalıdır.

17. Bu okullara %80 oranında öğretmen okulu mezunu alınmalıdır.

İmzalar:

Galip Demirbaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi

Mücahit Gültekin, Bursa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi,

İbrahim Bayer, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi,

Mehmet Başara, Necati Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi,

Mercan Palabıyık, Trabzon Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi,

Tuncer Karabulut, Erzurum Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi

Müslim Bayraktar, İstanbul Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Temsilcisi.

Kaynak: Niyazi Altunya Gazi Eğitim Enstitüsü Tarihi, 2006 Ankara, s.1279.

Türkiye’de, 10 eğitim enstitüsünde okuyan beş bin öğrenci 5 Ekim 1968’de bu taleplerle boykota giderler (daha sonra 2 eğitim enstitüsü daha katıldı).

Taleplere göz atınca öğrencilerin yaklaşan fırtınayı gördüğü anlaşılıyor. Büyük bir sorumlulukla, yaklaşan fırtınadan okullarını yara almadan çekip çıkarmak istiyorlar. Okul yöneticilerini, karar vericileri uyarıyorlar. Ne istiyorlar?

Enstitülerde yönetim, eğitim, öğretim koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar. Okul yönetimde söz hakkı istiyorlar. Yani sorumluluk almak istiyorlar. Yatılılığın devam etmesini, Eğitim Enstitülerinin “Akademi”ye dönüşmesini talep ediyorlar. Okulda yöneticileri öğretmenler seçsin, istiyorlar. Yaşanan bütün sorunların dayanışma, sevgi saygı içinde, el birliği ile çözüleceğine inanmışlar. Taleplere bakınca bunu görüyoruz.

Öğrencilerin bu sesine kimse kulak vermedi. Talepler “aşırı” görüldü, bastırılmaya çalışıldı. Keşke o gün gençlerden gelen çığlığa kulak verecek siyasi olgunluğa sahip olunabilseydi. Olmadı, eğitim sistemini yönetenler, siyasi kısır döngü içinde birbiri ile çatışmayı seçtiler. Öğretmen yetiştirmenin içine sürüklendiği tıkanığı, yazık ki göremediler.

Fakat Osman Hatipoğlu, Necati Eğitim Enstitüsünde bunu gördü, öğrencilerin sesine kulak verdi. Öğrenciler 5 Kasım 1968’de boykota gidince, Gazi Eğitim Enstitüsü yönetimi okulu kapattı. Osman Hatipoğlu kapatmadı, okul boykot boyunca, açıktı. Kendini Ülkücü, Akıncı olarak nitelendiren 60-70 öğrenci dışında, bütün öğrenciler Necati Eğitim Enstitüsü’nde bu boykota katıldılar oysa.

Osman Hatipoğlu öğrenciler okula döndüklerinde öğrencilerin boykotta geçirdikleri günleri devamsızlıktan da saymadı, hiçbir öğrenci mağdur olmadı. Oysa Yönetmelik, 20 gün derse girmeyeni, “devamsız” say, diyordu.

Dahası Hatipoğlu, müdürlüğünün son yıllarında, tam da öğrencilerin talep ettiği gibi okul yönetimi toplantılarına öğrenci örgütü temsilcisini de kattı.

Mehmet Başara’dan sonra Necati Eğitim Enstitüsünde Yılmaz Çapakçurlu ve Ahmet Özdemir son öğrenci örgütü başkanları oldular. Ahmet Özdemir, 1971’de mezun olduktan sonra Osman Hatipoğlu’da 1972’de okul müdürlüğünden ayrılacak, okulda bir daha da öğrenci örgütü seçimi yapılmayacaktı. (Ahmet Özdemir tanıklığı)

1969 Yılında Türkiye’de 874 bin öğretmenden 612 bininin katıldığı büyük öğretmen boykotu oldu. Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinin çoğunluğu bu boykota katıldılar. NEE öğrencileri de 4 gün derslere girmeyerek, öğretmenlerine destek verdiler. Muzaffer Tunca Öğrenci Örgütü’ne kendilerini rahatlatan bu destek nedeniyle teşekkür etti. (Gani Yurtsever tanıklığı)

TÖS Boykotundan sonra bölgede yaşanan en önemli eylemlerden biri de Akhisar Tütün Mitingiydi. (1969). Bölgenin Tütün üreticileri Tütün Sendikasında örgütlenmişler, Tüccara verilen kredilerin üreticiden doğrudan ürünü alabilmesi için TEKEL’e verilmesini talep ediyorlardı. Tütün taban fiyatı bir an önce ilan edilmeliydi.

Balıkesir’de Tütün, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe köylerinde dikilirdi. Necatili öğrenciler bu ilçelerin köylerini tek tek dolaştılar. Köylüleri mitinge katılmaya çağırdılar. Akhisar Tütün Mitingi büyük katılımla gerçekleşti. 1969’un Türkiye’sinde en önemli mitinglerden biriydi bu.(Feyzi Coşkun tanıklığı)

Öte yandan, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli bazılarının da gözü, Necati’de okuyan öğrenci liderlerinin üzerindeydi.

1969 yılında Balıkesir Spor, ligde şampiyonluğu kıl payı kaçırınca taraftarlar büyük hayal kırıklığı içinde bazı taşkınlıklar yaptılar. Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde bir polis mimlediği bazı öğrencileri “kışkırtıcı” diye içeri almak istedi. Bunlardan biri de Feyzi Coşkun’du. Ama Hatipoğlu ve sorgu yargıcının olayın farkına varan yaklaşımı bu polis amacına ulaşamadı. (Feyzi Coşkun tanıklığı)

1971 de saflar iyice belirginleşmişti artık. Ülkücüler okula bir döviz asmak istediler. Solcular dövizi indirmeye kalktı, olay çıktı. Polis müdahalesi, tutuklamalar derken iş büyüdü, okul bir ay tatil edildi. (Gani Yurtsever, Mustafa Uslu tanıklığı)

Osman Hatipoğlu’nun yönetiminde 1969-71 Yılları arasında okul ortamı böyleydi. Mahir Gürsel, Cevdet Demiray, Muzaffer Tunca, Süleyman Duygu gibi öğretmen kadrosunu oluşturan demokrat isimlerin okuldaki son yıllarıydı bu yıllar.

O günlerde Necati Eğitim Enstitüsünde birlik bütünlük duygusu hâkimdi. Siyasi kamplaşmada yerleri belli olsa da sağcı olsun, solcu olsun öğretmenlerin tavırları henüz ayrımcı değildi. İlişkiler sertlikten uzaktı. Bu büyük ölçüde Osman Hatipoğlu ve Mahir Gürsel’in çatışmaları yumuşatan, öğrenciyi okul yaşamına katan, demokratik okul yönetiminden kaynaklandı.

Aşağıdaki fotoğraf bunun kanıtıdır. Fotoğrafta Osman Hatipoğlu ve eşini Sağ ve Sol görüşlü öğretmenlerin otobüs terminalinde birlikte uğurladıklarını görüyoruz, Yıl 1972. Uğurlayan öğretmenler arasında Cevdet Atmaca, Cevdet Demiray, Hüseyin Sarı, Cahit Yarış, Hacı Sulak var.

 

Not: Bu yazıyı kaleme alırken Necati Eğitim Enstitüsü’nde 1968-1971 yılları arasında öğrencilik yapmış, mezun olmuş, çoğu Necati Eğitim Enstitüsü öğrenci örgütünde yöneticilik yapmış öğretmenlerimizin anılarından yararlandım. Katkılarından dolayı aşağıda ismini andığım öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

TANIKLIKLAR

Mehmet Turgay (1968 Fen Bölümü Mezunu)

Rıza Güven (1968 Sosyal Bilgiler Bölümü Mezunu)

Feyzi Coşkun, (1971 Sosyal Bilgiler Bölümü Mezunu)

Gani Yurtsever (1971 Türkçe Bölümü Mezunu

Ahmet Özdemir (1971 Sosyal Bilgiler Bölümü Mezunu)

Mustafa Uslu (NEÖ 1968, NEE Türkçe Bölümü 1971 Mezunu)

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK2960
 • 2Trabzonspor2958
 • 3Sivasspor2953
 • 4Galatasaray2952
 • 5Beşiktaş2950
 • 6Fenerbahçe2946
 • 7Alanyaspor2945
 • 8Göztepe2938
 • 9Antalyaspor2937
 • 10Gaziantep FK2935
 • 11Kasımpaşa2935
 • 12Denizlispor2932
 • 13Gençlerbirliği2931
 • 14Çaykur Rizespor2929
 • 15Yeni Malatyaspor2928
 • 16Kayserispor2928
 • 17Konyaspor2927
 • 18MKE Ankaragücü2925
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsin?
ARŞİV ARAMA