DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Advert
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 14-09-2020 05:56

DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR?

Geçen hafta, Türkiye 12 Eylüle doğru giderken öğretmen yetiştirmede yaşanan çürümeyi konuştuk. Bu hafta Necati Eğitim Enstitüsü’nde 12 Eylül darbesini takip eden günlerde neler yaşandı, sizlerle bunu paylaşmak istiyorum.

12 Eylül 1980 darbesi ile Sıkıyönetim Komutanlığı Necatibey Yüksek Öğretmen Okulu’na el koyar. 12 Eylül Necati Eğitim Enstitüsü’nü sınav döneminde yakalamıştır. O gün sınav için gelen öğretmen ve öğrenciler, sokağa çıkma yasağı yüzünden evlerine yollanılırlar.

Darbenin hemen ardından Necati Yüksek Öğretmen Okulu’nun başına daha sonra Korgeneral olarak Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına kadar yükselecek, 2004 yılında emekliye ayrılacak Hava Kurmay Kıdemli Binbaşı Osman Nuri Solakoğlu gelecekti.

Solakoğlu okul yönetimini 15 Eylülde toplantıya çağırdı. Toplantıya eski okul müdürü Cahit Acar “müdür müşaviri” sıfatı ile katılacak, toplantı tutanağını Solakoğlu imzalayacaktı.

İlk toplantının gündeminde yapılamayan güz dönemi sınavları vardı. Toplantıda sınavların 20 Eylül 1980 Cumartesi saat 10’da yapılması kararı çıktı. Bütün öğretmenler soru hazırlamak için o gün sabah sekizde okulda hazır bulunacaklardı. Her sınav kurulunu oluşturan öğretmeler soruları birlikte hazırlayacaklar, sınav sonrasında da kâğıtları yine birlikte okuyacaklardı. Sınavlar şöyle yapılacaktı:

1. Sınav komisyonunda görevli öğretmenler komisyon odalarında saat sekizde hazır bulunacaklardır.

2. Komisyon çalışmasının başlama saatinden sonra komisyon odasına giriş çıkış yasaktır.

3. Sınavda cevap kâğıdını kullanırken öğrenciler, isim yazacakları bölgenin arkasındaki yerleri boş bırakacaklardır.

4. Cevap kâğıtları sınav sonunda, değerlendirilmeden önce, kâğıtlarda öğrenci isimlerinin olduğu yerler kesilecektir. Cevap kâğıtlarının okunması, cevap kâğıtları ve isimlerin bulunduğu parçalar kodlandıktan sonra yapılacaktır.

5. Başörtülü kız öğrenciler başörtüleri ile sınav salonuna alınmayacaktır.

6. İmtihan kâğıtları sınavın yapıldığı günden sonraki gün komisyon üyeleri tarafından birlikte okunacaktır.

7. İmtihan kâğıtları 9.00-12.00 saatleri arasında okunacak ve sonuç bir sirküler ile öğrencilere duyurulacaktır.

8. Komisyon odasına müdür Solakoğlu ve müdür müşaviri Cahit Acar’dan başkası giremez.

9. Sınav salonlarını bölüm şefleri denetler.

10. Bölüm Şefleri ve Müdür Yardımcısı sınav komisyonunda görevliyse, sınav salonlarında öğrencilerin başında aynı bölümden belirlenmiş öğretmenler duracaktır, öğretmenleri müdür müşaviri görevlendirecektir.

11. Bölüm şeflerine görev kâğıtları müdürlükçe verilecektir.

12. Öğrenciler sınavda soruların anlamadıkları kısımlarını yüksek sesle soracaklar, salonda görevli öğretmen, bütün öğrencilerin duyabileceği şekilde açıklama yapacaktır.

13. Bütün sınavlarda öğrenciler sadece kurşun kalem kullanacaktır, aksi hareket eden öğrenci kopya çekmiş sayılacaktır.

14. 3 yıllık öğrencilerin kış dönemi sınav programları Bölüm Şefleri tarafından hazırlanıp ilan edilecektir.

15. Kurulda alınan kararların ilgililere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (15 Eylül 1980)

Her halde bir sınav, bu kadar “disiplinli” yapılır. Emir böyleydi, böyle olmasına da birlikte soru hazırlayacaksın, sonra bütün kağıtların öğrenci isimlerinin bulunduğu bölümü keseceksin, kotlayacaksın, kağıtları hep birlikte okuyacak sonra kesilen öğrenci adları ile birleştireceksin. 4500-5000 öğrencinin girdiği sınavlarda, kağıtların okunması ne kadar sürer siz düşünün.

Nitekim sınavda görev alan öğretmenlerin anlattıklarına bakılırsa, bir süre sonra kağıtların okuması için getirilen kurallar sulanmaya başlamış, emirler aynı kalmış, ama hocalar, işi bildikleri gibi sonuçlandırmışlardır.

Okul yönetiminin bir sonraki toplantısı kılık kıyafet durumlarıyla, bir de okula giriş çıkışların nasıl olacağı ile ilgilidir. Askerlerin en küçük disiplinsizliğe, lakayt tutuma seyirci kalacak halleri yoktur. Öğretmenlerin saç ve sakalları uzun olmayacak, sade olacak, kızlar aşırı makyaj yapmayacak, okulda öğrencilerin kimlik kartları yakalarında asılı olacak, öğretmenler ziyaretçilerini öğretmen odasında, öğrenciler ziyaretçilerini konferans salonu giriş kısmında kabul edeceklerdir.

Yönetim kurulunda alınan 24. Eylül 1980 tarihli 4. karar ise sınıfta derslerin nasıl işleneceği ile üniversite sınavlarından gelen yeni öğrencilerin bölümlere nasıl dağıtılacağı ile ilgiliydi. O yıllarda öğrenciler, üniversite sınavı sonuçlarına göre geniş alan yaklaşımı içinde FKB ve Sosyal Bilgiler bölümlerini kazanıp geliyorlardı. Sosyalcilerin öncelikle Tarihçi mi, Coğrafyacı mı, FKB bölümünü kazanlarının öncelikle Biyolojici, Kimyacı, Fizikçi mi olacaklarına okulda karar veriliyordu. Askeri sıkıyönetim koşullarında da kimin hangi alanda istihdam edileceğine öğrencinin ilgisine, ihtiyacına bakarak karar verilecek değildi herhalde. Okul sorunu şöyle çözdü:

ü Dersler, 90’ar dakikalık 4 blok biçiminde ikisi sabahtan, ikisi öğleden sonra olacak şekilde işlenmek zorundadır. (Doksan dakikalık derse öğretmen ve öğrenci nasıl dayandı dersiniz?)

ü Sosyal Bilgiler bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler 2/3’ü Tarih ağırlıklı Coğrafya, 1/3’ü ise Coğrafya ağırlıklı Tarih okuyacak biçimde sınıflara dağıtılacaklardır.

ü FKB bölümüne kaydolan öğrenciler eşit sayıda, Fizik-Kimya ve Biyoloji sınıflarına yerleştirilecektir.

ü Öğrencilerin bu alanlarda hangi sınıflarda okuyacakları kura ile belirlenecektir.

ü Yerleştirme sonuçlandıktan sonra öğrenciler aralarında karşılıklı becayiş (değiştirme) yoluyla değişiklik yapabileceklerdir.

ü Bakanlığın emri gereğince öğretmen çocuklarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Bu öğrencilerin ön kayıt yapabilmesi için gerekli evrak bakanlıktan istenecektir.

İstediği alanda okuyamayan öğrenci becayiş ile bunu sağlayamadıysa artık şansına küsecekti çaresiz. Ya da en iyisi hangi alana yerleştiyse o alanı sevmeyi bilecekti, başka çaresi yoktu bunun.

12 Eylül 1980 devirmesinin ardından Yönetim Kurulu sekiz oturum yaptıktan sonra, onca iş içinde bir de Necatibey Yüksek Öğretmen Okulu ile ilgilenmek yük haline gelmiş olmalı ki Albay Solakoğlu, okulu yönetmeyi Hava Kıdemli Yüzbaşı Yıldırım Özalpman’a bırakır. Öğretmen yetiştirme, bu tarihi eğitim kurumunda artık vekâleten görevlendirilen bir yüzbaşı gözetiminde yapılmak zorundadır.

Okul Yönetiminin 75 Nolu kararı ise Askeri Yönetim altında okulda işlerin nasıl yürüyeceğini belirler:

ü “Öğretmen ve öğrencilerin bakanlık, sıkıyönetim ve okul müdürü tarafından tebliğ edilen emir ve bildirilere aynen uymalarını sağlamakla görevli yetkililer gerekli titizliği göstermek zorundadırlar.

ü Ege ordu ve İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Isparta, Denizli, Burdur, Muğla, Antalya, Balıkesir sıkıyönetim komutanlığının 19 numaralı bildirisini tüm öğretmen ve öğrenciler okuyacaktır.

ü Her öğrenciden emir ve kararları duyduğuna dair imza alınacak, bu imza listelerini saklanmak ise müdür başyardımcısının görevi olacaktır. (17 Kasım 1980’de alınan karar)

İşte 12 Eylül koşullarında Necatibey Yüksek Öğretmen Okulunda eğitim öğretim bu koşullarda sürmüştür. Başörtüsü sorununun ilk tohumları, Atatürkçülüğün ve Laikliğin yeni yorumu uyarınca 12 Eylül Darbecileri tarafından ekilmiştir.

Resim, Yazı ve Sanat Tarihi derslerine giren okulun kadim öğretmenlerinden Cevdet Atmaca’nın Osman Nuri Solakoğlu ile ilgili bir anısı oldukça ilginçtir.

12 Eylül Darbesi olunca Cevdet Atmaca artık emekliliğini isteme vaktinin geldiğini düşünür. Ne de olsa bu kurumda 30 yıldır görev yapmaktadır. Oysa Solakoğlu’nun Cevdet Atmaca ile ilgili planları başkadır. Cevdet Atmaca’yı en eski deneyimli öğretmen olarak kendine müdür yardımcısı yapar. Atmaca’ya bir de özel görev verir. İstihbarat almıştır, 1978’den sonra öğrenciymiş gibi gelip, okulda ortalığı karıştıranlar vardır. Cevdet Atmaca dosyaları inceleyecek öğrenciymiş gibi yapan bu provokatörü, varsa onu koruyup kollayanı mutlaka bulacaktır, görevi budur.

Cevdet atmaca, öğrenci olarak kayıt olanlar ile sınava girmiş diploma almış öğrencilerin karşılaştırılması üzerinden titiz bir inceleme yapar. Gerçekten de 12 Eylül dönemi arifesinde Cahit Acar’ın Müdürlüğü sırasında, Bursa’dan gelmiş, okulun öğrencisi olmadığı halde derslere, sınavlara girmiş ve diploma almış Sağ görüşlü birini bulur. Osman Solakoğlu Cahit Acar’ı bu olayla ilgili mahkemeye verir. Fakat mahkeme uzar, hükümetler değişir, bir sonuç çıkmaz. Olay kapanır, ya da kapatılır.

Bu olayda sorulması gereken bazı sorular vardır: Solakoğlu okulda böyle bir provokatör olduğu bilgisini nereden, nasıl almıştır? Bu vatandaşı kim ne amaçla okula yerleştirmiştir? Bu “sözde” öğrencinin yaşanan olaylardaki payı var mıdır? 12 Eylül öncesi yaşananlara ışık tutacak böyle bir olayın üstü neden kapatılmıştır, madem üstü kapatılacaktıysa bu olay neden kurcalanmıştır? Bu sorulara doğru yanıtla alabilseydik 12 Eylüle nasıl gelindiği ile ilgili de bazı ipuçları bulabilirdik belki.

Askeri Yönetim 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yönettiği okulu 1 Ocak 1981’de önce Bakanlık Müfettişi Saim Erdem’e bırakacak, beş ay sonra ise yerine asaleten 12 Eylül sonrası ilk müdür Süleymen Leylak, 1 Mayıs 1981’de okula atanacaktır.

KAYNAKLAR:

Necatibey Eğitim Fakültesi arşivi, Necatibey Yüksek Öğretmen Okulu Yönetim Kurulu Karar Defteri.

TANIKLIK:

Cevdet Atmaca, Resim-iş ve Sanat tarihi öğretmeni, Ressam, Şair

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI DEMOKRASİYİ TESİS ETMEK EN ÇOK CHP’YE YAKIŞIR 16-09-2021 14:01 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 03-09-2021 07:02 30 AĞUSTOSUN ANLAMI ÜZERİNE KULLANIŞLI BİR BİLDİRİ! 28-08-2021 16:04 TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİNE ALMAN KATKISI 25-08-2021 14:14 YKS VERİLERİ BİR GARİP, ORTA ÖĞRETİM İSE BİLDİĞİNİZ GİBİ 15-08-2021 06:17 KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder
isveçbahis güvenilir mi isveçbahis şikayet isveçbahis lisans isveçbahis güncel giriş adresi isveçbahis hakkında isveçbahis mobil isveçbahis ödeme yapıyor mu isveçbahis isveçbahis adres isveçbahis giriş