DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 05-12-2016 10:10

Eğitimde İşler Yolunda mı ?

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 65 ülkede, 15 yaş grubu öğrencilerin (8. Sınıf) Matematik, Okuma-anlama ve Fen alanlarında temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçüyor. Aynı zamanda katılımcı ülkelerin eğitim sistemlerini ortaya koydukları performans bakımından karşılaştırmış oluyor.

Türkiye 2003 yılından beri bu programa katılıyor. PISA 2012 verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Çin, Singapur ve Kore kalkınmışlığın bir zamanlar göstergesi kabul edilen OECD ülkelerinin pabucunu, geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de dama attılar.

Türkiye dünyanın 16. Ekonomisi, 2012 PISA verilerine göre ise genel ortalamada 65 ülke arasında Matematik'te 448 puanla 44., Okuma - Anlama Becerilerinde 475 puanla 42., Fen Bilgisi'nde ise 463 puanla 43. sırada.

Yıllar içinde PISA’ya dökülen Performansımız şöyle:

YILLAR MATEMATİK FEN BİLGİSİ OKUMA-ANLAMA

2012 448 463 475

2009 445 454 464

2006 424 424 447

2003 423 441

Görüldüğü gibi yıllara göre puanlarımızda bir artış var. 2003’de 423 olan matematik ortalamamızı 9 yılda 448’e çıkarmışız. Ama yine de Hırvatistan (471), Sırbistan (449), Yunanistan( 453) ve İsrail’in (466) gerisindeyiz. Uruguay Tayland bizi geçmeyi başarmış. Ortadoğu ve Asya ülkelerinden Endonezya, Ürdün ve Kazakistan'ı geçebilmişiz yalnızca.

34 OECD ülkesi arasında 32. olmuşuz. OECD ülkelerinden sadece Meksika ile Şili’yi geçmeye gücümüz yetmiş. 2003’den bu yana OECD ülkeleri içinde önüne geçebildiğimiz tek bir ülke yok. Neden böyle, çünkü biz puanımızı arttırmışız ama OECD ülkelerinin yarısı da puanlarını arttırmış sonuçta.

Ama asıl vahim olan bu değil.

PISA aynı zamanda öğrencilerin beceri düzeyleri hakkında somut veriler sunuyor. Altı düzey belirlenmiş. 1. ve 2. Düzeyler (alt performans grubu) doğrudan ispat gibi basit akıl yürütme, verilen bilgiyi ayırt etme, rutin işlemleri yapabilme; alışılmış durumlarda kullanılan sınırlı bilimsel bilgiye sahip olma, verilen kanıtlardan belli açıklamalar ortaya çıkartma; kısa metinlerde belirli ifadeleri bulabilme, yazarın amacını anlayabilme gibi temel becerileri ölçüyor. 5.-6. düzeylerde (üst performans grubunda) ise öğrenciden ileri düzeyde matematiksel ve bilimsel düşünme ve muhakeme örnekleri ortaya koyma, bilimsel yöntemi kullanabilme, okunan metinler üzerinde karşılaştırmalar, üst düzey eleştirel değerlendirmeler yapabilme, hipotezler geliştirebilme gibi karmaşık beceriler bekleniyor.

Türkiye’de en alt düzey olan seviye 1’in altında performans gösteren öğrencilerin oranı matematikte %42, Fen Bilgisinde %24’, Okuma- anlamada %22. Seviye 2’ye çıkıldığında oran Matematikte %67’ye, Fen Bilgisinde, %60’a, Okumada %30’a çıkıyor. Bu sonuçlar öğrencilerimizin Matematik ve Fen Bilgisi’nde kabaca üçte ikisine, Okuma-anlama alanında kabaca üçte birine ancak ezber düzeyinde bilgi ve beceri kazandırabildiğimizi, düşünme, muhakeme,

problem çözme yeteneği kazandıramadığımızı gösteriyor. Şimdi bunu ilerleme olarak mı kabul edeceğiz?

Üst düzey muhakeme yeteneği kazandıran 5. Seviye üstüne çıkabilen öğrenci oranımız Matematikte %5.9, Fen Bilgisinde % 4.3, Okuma-Anlamada %1.8. Matematikte 6. Seviyede performans gösterebilen öğrenci yüzdemiz %1, Okuma-anlama ve Fen Bilgisi alanlarında ise nerede ise sıfır. Şanghay ve Singapur’da öğrencilerin yarısından fazlasının, OECD ülkelerinde ise ortalama bizden iki kat fazla öğrencinin 5. ve 6. düzeylerde yer aldığını da belirtelim ki performansımız daha iyi görülebilsin.

Milli Eğitim Bakanımız, PISA sonuçlarına bakıp “doğru yoldayız, iyi gidiyoruz” diye açıklama yapıyor, ama durum ortada. Az gitmiş uz gitmiş, sonuçta bir arpa boyu yol gitmişiz. İyiye gidiş bu ise, kötüye gidiş nasıl olur acaba?

Eğitim sisteminde ciddi yapısal sorunlarımız var.

Öğrenci başarılarında bölgeler arasında önemli farklar var. Marmara bölgesi ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ortalamaları arasında Matematik ve Fen Bilgisi alanlarında 2012 PISA verilerine göre kabaca 80 puanlık fark var. 2007 TMSS verilerinde bu fark 46 puan düzeyinde görünüyordu. Demek ki yıllara göre fark kapanmıyor açılıyor.

Türkiye’de ailelerin ekonomik durumunun eğitimde başarıya katkısı Avrupa ülkelerine göre iki kat daha büyük. Devlet okullarında eğitimin kalitesini yükseltici adımlar atmadan bu koşullarda dershaneleri kapatmak cinayet olur. Orta gelir grubuna ait ailelerin eğitime verebileceği katkının önünü kesersiniz. Eğitimde fırsat eşitsizliği daha da artar. Bu PISA sonuçlarına nasıl yansır, 2015’de hep beraber görürüz.

Okul öncesi eğitimde beş yaş grubunda okullaşma oranlarımız %44’lerde. 4+4+4 düzenlemesiyle çocukların okul öncesinde kalma süresini azalttık. İlköğretim öğrencileri arasında eğitimde fırsat eşitliği daha da bozuluyor.

Çocuklarımızı ilköğretimden ortaöğretime, orta öğretimden yüksek öğretime sağlıklı yönlendiremiyoruz. Gençlerimizi meslek edindirmeden, mesleki kimlik kazandırmadan sokağa bırakıyoruz. Her üç gencimizden biri iş yaşamında da, okulda da görünmüyor. Bizde ortaöğretimin meslek kazandırmaya katkısı Avrupa ülkelerine göre iki kat düşük.

Mesleklerin yeterliklerini belirleyebilmiş, her mesleği programa bağlamış, meslek-belge bağlantısını kurabilmiş değiliz. İnsanların eğitim süreci sonunda aldığı belgeye dayalı iş ve hizmet ürettiği bir iş yaşamına henüz çok uzağız.

Yukarıdan aşağıya talimatla iş gördüğümüz son derece merkeziyetçi bir eğitim örgütümüz var. Sistemde hâkim olan zihniyet devlet memurluğu. Programları direktif haline getirdik. Programı yaşamın içinde geliştirmeyi hepten bıraktık. Sistem kendini yenileyecek dönütü alamıyor, kendini geliştiremiyor. Bu merkeziyetçi yapının en stratejik unsurları müfettişler. Öğretmenlere rehberlik yapacak, onların enerjisini sisteme katacak bir anlayış ve örgütlenme geliştiremiyoruz.

Hal böyleyken, MEB il ve ilçelerde gerçekleşen bütün denetimleri merkezden, bakanlık denetçileri eliyle yürütmeye dönük adımlar atıyor. Oldu olacak II. Abdülhamit dönemi denetim sistemini geri getirelim, bütün okullara doğrudan bakanlığa bağlı denetçiler yerleştirelim.

Öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi lider özelliklerle donanacak şekilde yetiştiremiyoruz. Diploma verdiğimiz halde derse sokamadığımız 350 binin üstünde öğretmenimiz var.

Eğitim fakültelerinin orta bölümlerini kapattık. Eğitim fakültesi olmayan üniversite mezunlarına üç ay meslek bilgisi vererek liselerde görevlendirmeye başladık. 1997-1998’de sınıf öğretmenliğine yapılan dışarıdan atamaları şimdi liselere dönük yapmaya başladık.

Uygulamaya konan bu örgütlenme, yönetim, program anlayışları ile sizce çok yönlü düşünen, bilimsel yöntemi kullanabilecek yaratıcı, girişimci, mesleki kimlik sahibi birey yetiştirebilme şansımız nedir? Şanghay’la, Singapur’la aramızdaki mesafeyi bu politikalarla mı kapatacağız?

On yılımız “yüksek öğretime girişte meslek liselerine uygulanan katsayı, meslek liselerinin gelişmesini engelliyor mu” tartışmasıyla geçti. Sonuçta ne oldu? İmam Hatip Lisesi mezunlarının lisans programlarına yöneliş oranı %4’den %25’e çıktı, çıkmasına da meslek liselerinden lisans programlarına geçişte her hangi bir fark olmadı. İmam Hatip Liseleri’ne giden öğrenci sayısı 300 bine dayandı.

Peki, elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin.

Mesleki eğitim gelişti diyebilir misiniz?

Açık lise yerine okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alsaydık, çocukların ileri düzeyde bilimsel düşünme ve muhakeme yapmalarına daha fazla katkıda bulunmuş olmaz mıydık?

Sınıf öğretmenliğini dört yıla indirdik. Kuran okusun diye çocuğu ergenlik çağına girmeden ortaöğretimdeki karmaşanın içine attık. “Dinimize göre” diye başlayan sorulara verdikleri yanıtlara bakarak öğrencileri Fen Liselerine yerleştireceğiz. Çocuklarımızda sayısal düşünme, çok yönlü düşünme becerisi geliştirmeye, şimdi daha mı yakınız? Düşünemeyen, yorumlayamayan, çözümleyemeyen, üretemeyen bir nesil ile nereye varılır ki?

Sizin işler yolunda mı onu bilemem. Ama eğitimde yolunda değil, bu apaçık ortada.

Kaynakça PISA Verileri. (http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/) PISA 2012 Ulusal Ön Raporu (http://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/) 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI KÜRT SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? 21-09-2021 19:55 DEMOKRASİYİ TESİS ETMEK EN ÇOK CHP’YE YAKIŞIR 16-09-2021 14:01 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 03-09-2021 07:02 30 AĞUSTOSUN ANLAMI ÜZERİNE KULLANIŞLI BİR BİLDİRİ! 28-08-2021 16:04 TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİNE ALMAN KATKISI 25-08-2021 14:14 YKS VERİLERİ BİR GARİP, ORTA ÖĞRETİM İSE BİLDİĞİNİZ GİBİ 15-08-2021 06:17 KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Fenerbahçe716
 • 2Trabzonspor715
 • 3Altay715
 • 4Beşiktaş714
 • 5Hatayspor713
 • 6Konyaspor713
 • 7Alanyaspor713
 • 8Kayserispor711
 • 9Fatih Karagümrük711
 • 10Galatasaray711
 • 11Sivasspor79
 • 12Adana Demirspor79
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Başakşehir FK76
 • 16Kasımpaşa76
 • 17Yeni Malatyaspor76
 • 18Göztepe75
 • 19Giresunspor72
 • 20Çaykur Rizespor71
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder
isveçbahis güvenilir mi isveçbahis şikayet isveçbahis lisans isveçbahis güncel giriş adresi isveçbahis hakkında isveçbahis mobil isveçbahis ödeme yapıyor mu isveçbahis isveçbahis adres isveçbahis giriş