https://www.sonses.tv/files/uploads/user/5e9b67564cc86f911da3996df630e09f-c390e72aa7420b371a84.jpg
Şerife ARICI YILDIZ

TÜRK MEDENİ KANUNU MEDENİYET TERCİHİMİZDİR

18-02-2022 04:41

17 Şubat, 17 Şubat 1926 da kabul edilerek Cumhuriyet devrimlerinin temel taşlarından biri olan Türk Medeni Kanunumuzun kabulünün 96.yıl dönümüdür. 

Cumhuriyeti kurarak millet egemenliğini Yönetim biçimi olarak seçen Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Türk Medeni Kanunu ile muasır medeniyet yaşam biçimini Türk Milleti adına tercih etmiştir. 
Kişileri ümmetlikten yurttaşlığa, kişiler arası ilişkileri modern  bir hukuk sistemi içine taşıyan bu yasa, toplumsal yaşamımızda kadınlara eşit yurttaşlık ve ailede eşit eşlik konumunu kazandırmıştır. 

Türk Medeni Kanunu bu yönüyle kadının insan haklarının Anayasamızda sonraki en temel güvencesidir. 
Evlilik ve boşanma hükümleri, 2001 yılındaki mal rejimleri konusundaki  değişikliklerle kadını erkekle eşit haklarla donatan Medeni Kanunumuzun, özellikle nafaka hükümleri bir süredir AKP iktidarı tarafından tartışmaya açılmakta, nafaka hakkı sınırlandırılmak istenmektedir. 
İstanbul Sözleşmesini hukuksuz bir biçimde fesheden iktidar bu kez de nafaka ile ilgili değişiklik girişimi ile daha çok boşanan  kadınları önemli bir haktan mahrum etmek istemektedir. 
Kadınlar hukuk önünde eşit haklara sahip olsa da, bunların kullanımı konusunda eşitlikten oldukça uzakta iken, bu girişim kadınlar açısından kabul edilemez. 
Türk Medeni Kanununda nafakanın kaldırılması, düşürülmesi halleri adil bir biçimde  düzenlenmiştir. 
Hal böyleyken AKP nin getirmek istediği  nafakada süre sınırlaması, kanunun ruhuna ve ülkemizin şartlarına uygun olmadığı gibi adil değildir. 

Türk Medeni Kanunu her yurttaşımız için ama en çok kadınlar için bir medeni  yaşam güvencesidir. 
Onun kazanımlarından vaz geçmiyor, kabulünün yıl dönümünü Büyük Önderimiz Atatürk ve arkadaşlarına minnet ve şükranla kutluyoruz. 

Av. Şerife Arıcı Yıldız
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı

Neler Söylendi?
Mersin Adana Tren Saatleri 2022