https://www.sonses.tv/files/uploads/user/358b7eca1391f54d193b5b7ea0656373-db15a1235aa7e292cd2c.jpg
Suat YILDIZ

ALEVİLİK BİR ŞEYİN İÇİNDE YA DA DIŞINDA OLMAK ZORUNDA MI?

07-05-2022 16:22

Aleviliğin kendine özgü bir inanç olması yeterli değil mi?
İslamın Alevilikten etkilenmediği kesindir.
Alevilik ise İslam’dan fazlasıyla etkilenmiştir.
Bunun nedenlerini tahmin etmek zor değil.
Uzun yıllar katliamlar yaşayan Aleviler hayatta kalabilmek; sevdiklerini koruyabilmek ve inançlarını yaşayabilmek için çevresel doğal değişimlere uğramıştır.
Baskın İslam inancı altında yaşadıklarından çare üretme taktiğini anlamak mümkündür.
Yaşadıkları çevrede ve ortamlarda kendilerini gizlemek zorunda kalmışlardır.
Bu korku ve gizlenme günümüzde de devam etmektedir.
   Aleviler kendi içinde son yılların en şiddetli çatışmasına giriştiler.
Avusturya’da alınan karar var olan çatışma ve ayrıştırmayı iyice büyütmüştür.
   “Kendine özgü bir inanç” olan Alevilik insan sevgisini ve hoşgörüyü zirveye taşırken; 
Aleviler hoşgörüsüz ve Alevi üslubuna uymayan dil kullanarak kendisi gibi düşünmeyenleri neredeyse “gerici, yobaz”, diyerek aforoz etme noktasına gelmiş/getirilmişlerdir.
“72 millete bir nazarla bakmayı” söyleyen Alevilik; 
Hz. Ali için “elin arabı”, diyerek aşağılama ve karalama yakıştırmalarıyla anılır oldu. Bunu söyleyenlerin Aleviliği bilmedikleri kesindir.
“72 millete bir nazarla bakmayan bizden değildir, diyen 
başkası için “elin arabı”, diyemez derse Alevi olmaz.
   Alevilerin Ortadoğu coğrafyasında yüzyıllardır baskı altında tutulduğunu; inançlarını gizlemek zorunda kaldıklarını biliyoruz.
Baskılar, zulümler, katliamlar, sürgünler, işsiz-aşsız bırakılmaları; Alevileri çaresizliklerine çare aramak zorunda bırakmıştır.
     Ulular, Pirler bu yolda ser verip sır vermeyen dedeler ve yol erenlerinin keşfedemediğini keşfeden “Ali’siz Alevileri” tebrik ediyorum.
Aleviliğin içinden Ali’yi, Hüseyin’i çıkarttığınız için sizleri kutluyorum.
Teoloji bilimi sizlerle gurur duyacaktır.
Aynı ceme giren; 
aynı gülbengi okuyan, 
aynı semahla aşka gelen,
aynı deyişle ağlayan Aleviler şimdi ne yapacak?
Ali’siz deyişler; Hüseyin’siz ağıtlar yazmaya başlayın.
Ulu ozanların Muhammed, Ali ve Hüseyin için yazdıkları deyişleri bir kenara koyun.
Allah-Muhammed-Ali üçlemesinin yeni düzenlemesini bekliyoruz.
Sanırım “Hak-Hızır-Hünkar”, diyeceksiniz.
   Aleviliği yeniden keşfetmeye neden ihtiyaç duyuldu?
Yüzyıllardır yaşadığı Alevi inancının yanlış olduğunu öğrenen itikatlı insanlar ne yapacak?
Ağıtlarla, deyişlerle Hak’ka uğurladığımız canlar ne olacak?
Dağınık olan Alevileri toparlamak yerine iyice ayrıştırmak ne işe yarayacak?
Alevilerin bir araya gelmemesi/gelememesinden kim ya da kimler ne kazanacak?
Aleviler b u sorunun yanıtını bulduğunda her şey daha anlaşılır hale gelecektir.
Aşk ile…
7 Mayıs 2022
Suat YILDIZ

Neler Söylendi?
Mersin Adana Tren Saatleri 2022