Mersin Çocuk Hakları Derneği, 12 Haziran Uluslararası Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında önemli bir açıklama yaparak çocuk işçiliği sorununa dikkat çekti. Dernek açıklamasında, çocuk işçiliğinin hem Türkiye’de hem de dünyada acil çözüm bekleyen önemli bir toplumsal sorun olduğu vurgulandı.

Çocuklar Düşlerini Yaşayamıyor

Açıklamada, milyonlarca çocuğun çalışmak zorunda kalması nedeniyle çocuk olma hakkını kullanamadığı, eğitim hakkından yararlanamadığı belirtildi. Erken yaşlarda çalışma yaşamında yer alan çocukların sayısının giderek arttığı ve bu durumun ülkemizde ciddi bir toplumsal sorun haline geldiği ifade edildi.

Neoliberal Politikaların Sonuçları

Mersin Çocuk Hakları Derneği, çocuk işçiliğinin artmasının ardında yatan nedenler arasında artan işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve dengesizliğin bulunduğunu belirtti. Ayrıca göç, toplumun geleneksel bakış açısı, sosyal devletin tasfiye edilmesi, yasal düzenlemelerin yetersizliği ve hızlı nüfus artışının da çocuk işçi sayısının artmasına neden olduğu vurgulandı.

Tehlikeli ve Ağır İşlerde Çalıştırılıyorlar

Dernek açıklamasında, milyonlarca çocuğun sokakta, tarımda, sanayide, tehlikeli ve ağır işlerde, fuhuş, porno kaset üretimi, uyuşturucu üretimi ve satışı gibi alanlarda çalıştırıldığını ifade etti. Çocukların en çok çalıştırıldıkları alanların tarım, sanayi, sosyal ve kişisel hizmetler, ticaret, lokanta, otel hizmetleri ve sokaklar olduğu belirtildi. Bazı işverenlerin düşük ücretle çalıştırıldıkları ve kolayca işten çıkarılabildikleri için özellikle çocukları tercih ettikleri kaydedildi. Ayrıca çocukların sigortasız çalıştırılarak işverene ucuz işgücü sağladığına dikkat çekildi.

Çocuk İşçiliği: Emek Sömürüsünün En Vahşi Biçimi

Mersin Çocuk Hakları Derneği, çocuk işçiliğinin emek sömürüsünün en vahşi biçimi olduğunu belirtti. Çocukların ailelerinin sıcak ortamından alınıp serbest piyasanın görünmez eline teslim edilmesinin, erken yaşlarda çalıştırılmalarının çocukların çocukluklarını yaşamamalarına, eğitimden uzaklaşmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine ve çeşitli istismarlara uğramalarına yol açtığını vurguladı.

Toplumsal Sorunlara Karşı Duyarlılık Çağrısı

Dernek açıklamasında, bugünün ve geleceğin kaynağı olan çocukların zor ve tehlikeli koşullarda çalıştırılmalarının, uygulanmakta olan sosyo-ekonomik politikaların, her türlü ihmalin ve denetimsizliğin mağdurları durumuna düştükleri ifade edildi. Ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesiyle çocuk işçiliğinin büyük oranda azalacağı belirtildi. Mersin Çocuk Hakları Derneği, tüm toplumu çocuk işçiliğine karşı duyarlı olmaya ve mücadele etmeye çağırdı. Çocukların birer yetişkin gibi hayatın yükünü sırtlamak yerine, çocukça sevinçlerle ve coşkularla yaşamaları için herkesin üzerine düşeni hemen yapması gerektiği vurgulandı. Çocukların haklarına sahip çıkarak onları korumak ve eğitim almalarını sağlamak için herkesi göreve davet etti.

Ormanda ve bahçede uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı Ormanda ve bahçede uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı

12 Haziran Uluslararası Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde yapılan bu açıklama, çocuk işçiliği sorununun ciddiyetini ve çözüm yollarını bir kez daha gözler önüne serdi. Mersin Çocuk Hakları Derneği’nin çağrısı, toplumsal duyarlılığın artırılması ve çocuk işçiliğiyle etkin mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Editör: Ahmet Biracı