Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa GÜNDEŞLİ,  Cumhurbaşkanına yaptığı çağrıda :

"Eski Uzman Çavuşlar, yine bir Bayrama daha boyunları bükük girmek istemiyor. Vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlar, devletten sadece kazanılmış hakları olan kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam bekliyorlar." dedi.

GÜNDEŞLİ, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemeye dikkat çekti. "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." ifadesini hatırlattı.

Aynı zamanda Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine vurgu yapan GÜNDEŞLİ, "Uzman Erbaşların 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az 7 hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." dedi.

GÜNDEŞLİ, eski uzman çavuşların, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki hizmet sürelerine göre atanabilecekleri boş memur kadrolarını aradıklarını ancak bu nedenle atanamadıklarını dile getirdi. Binlerce eski uzman çavuşun atanabileceği boş memur kadrosu bulamadığı için mağdur olduğunu ifade etti. Bu durumun aile birliklerinin dağılmasına, ruhsal ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirtti.

Davraz’da sezon açıldı, kayak heyecanı başladı Davraz’da sezon açıldı, kayak heyecanı başladı

GÜNDEŞLİ, devletten bayram öncesi atanma müjdesi beklediklerini ve vatan için canlarını ortaya koyan asrın yiğitlerinin taleplerine duyarsız kalınmamasını istedi.