Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları süren yeni vergi paketi düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çakır, iş dünyası ve toplumun beklentilerini vurgulayarak, yeni vergi paketinin ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışılığı önleyecek ve verginin tabana adil bir şekilde yayılmasını sağlayacak nitelikte olması gerektiğini ifade etti.

 Vergi Barışı ve Adalet Beklentisi

Çakır, vergi barışını sağlamadığı görülen aflar yerine, vergi oranlarının makul düzeye çekildiği ve vergiyi tabana yayan bir düzenlemenin beklendiğini belirtti. Şeffaf, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıklarının olumlu olduğunu, ancak bu konularla ilgili somut adımların henüz netleşmediğini söyledi.

 Ekonomiyi ve Toplumu Destekleyen Bir Vergi Paketi

Yeni vergi paketinin sadece kamu maliyesini korumaya yönelik olmaması gerektiğini vurgulayan Çakır, iş dünyası başta olmak üzere tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek sonuçlar doğurması gerektiğini belirtti. Çakır, vergi sisteminin suiistimal edenlere ve vergi kaçıranlara izin vermemesi gerektiğini, ancak üretim ve katma değer yaratan kesimlerin de cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. Verginin, girişimciliği ve üretimi teşvik edici bir yapıya kavuşturulmasının önemine değindi.

Biz tüm hayvanlarımızın yanındayız! Biz tüm hayvanlarımızın yanındayız!

 Vergi Affı Yerine Adil Düzenlemeler

Çakır, sürekli vergi aflarının vergi barışını sağlamadığını ve vergi vermeyenleri ödüllendirdiğini belirtti. Bunun yerine, vergi oranlarının makul düzeye çekilerek vergiyi tabana yayan düzenlemeler yapılmasının daha etkili olacağını ifade etti. Çakır, vergi paketinin sektörel zararları minimize eden, aksine sektörel kalkınmayı destekleyen bir yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

 “Vergi Namustur”

Çakır, verginin devletine, milletine ve toplumuna sahip çıkmanın bir yolu olduğunu vurguladı. Devletin kuruluş felsefelerinden olan “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözünün unutulmaması gerektiğini belirtti. Verginin, iş dünyasının ve ülkesine emek veren herkesin mutlulukla vereceği bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çakır’ın açıklamaları, yeni vergi paketinin toplumun ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde, adil, şeffaf ve uygulanabilir olması gerektiğine dair önemli mesajlar içeriyor.a

Editör: Ahmet Biracı