Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’deki bilişim ve telekom sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bilişim-iletişim teknolojileri bugün artık her sektörün motor gücü haline gelmiş durumda. Bugün bu sektörlere yatırım yapmayan, bunlara kalkınmada öncelik vermeyen ülkelerin güçlü ekonomilerle rekabet edebilme, küresel ekonomide söz sahibi olabilme şansları yok. 22 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye’nin dijital dönüşümün önündeki en temel sorunları bile çözüme kavuşturabilmiş değil. Altyapı sorunu, veri merkezlerinin gelişimi için gerekli adımların atılmaması, internet değişim noktalarının 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen halen kurulamamış olması, AK Parti’nin dijital dönüşümü yalnızca ‘PR’ çalışmasına indirgediğinin bir göstergesi. Yine örneğin Türkiye’nin ivedilikle ele alınmayı bekleyen genişbant, internet hızı, imtiyaz sözleşmeleri, yüksek vergiler, bu alandaki kurumların işlevselliği ile ilgili ciddi sorunları mevcut.

Dijital dönüşümün bir an evvel sağlanabilmesi için gerçekçi ve bütüncül bir yol haritasına ihtiyaç var. Dijital dönüşüm sadece tek bir alana odaklanarak değil tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve sistemli çalışması ile gerçekleştirilebilecek bir atılım. Altyapı, eğitim ve insan kaynağı dönüşümü, hukuki konular, regülasyonlar, Ar-Ge, devlet teşvikleri, teknoparklar, girişimcilik, KOBİ’lerin dijital dönüşümü gibi birçok konunun yeniden ele alınması, bunlara ilişkin kısa, orta, uzun vadeli eylem planlarının ortaya konması gerekiyor. Ancak elbette salt kağıt üzerinde hedefler koyup planlar, programlar yayınlamak değil, bu plan ve programlara uygun gerçekçi adımları da hızla atmak gerekiyor.” 

CHP’nin dijital dönüşüm programına değinen Adıgüzel, “CHP’ye yönelik olarak 'sorun tespit ediyorsunuz, ama çözümünüz ne?' eleştirisi geliyor zaman zaman. CHP tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi dijital dönüşüm programı için de büyük bir iktidar hazırlığı içinde. Bunun için de dijital dönüşümün tüm paydaşlarını bir arayan getiren 5 farklı çalışma grubu oluşturduk. Bizim amacımız Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Türkiye’nin dijital dönüşüm programını kolektif bir süreçle hazırlamak ve Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına güçlü bir dijital dönüşüm haritası ile girmek” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı