Dinçer: Akkuyu Nükleer Santrali'nde Meydana Gelen Zehirlenme ve Menenjit Salgını Olaylarına Dair TBMM'ye Araştırma Önergesi Sundu

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaşanan ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir Meclis Araştırması Önergesi sunmuştur. Önerge, santralde çalışan işçilerin karşılaştığı yemek zehirlenmesi vakaları ve menenjit salgını iddialarını içermekte ve bu konularda detaylı bir araştırma yapılması çağrısında bulunmaktadır.

14 Eylül 2023 tarihinde, Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan yüzlerce işçi, yemek hizmeti sağlayan yemekçilik firması tarafından servis edilen tavuk etinden zehirlenmiştir. Bu olay, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından teyit edilmiş olup, daha önce benzer şikayetlerin CİMER’e iletildiği ancak yeterli önlemin alınmadığı ortaya çıkmıştır.

Soydan: "Mersin’in kent dinamikleri ile barışık bir yönetim modeli uygulama noktasında kararlıyız" Soydan: "Mersin’in kent dinamikleri ile barışık bir yönetim modeli uygulama noktasında kararlıyız"

Ayrıca, son dönemde santralde menenjit salgını yaşandığı ve bu durumun beş kişinin ölümüne yol açtığı iddiaları gündeme gelmiştir. Firma ise sadece iki ölüm vakası olduğunu ve bunlardan birinin menenjit kaynaklı olduğunu doğrulamıştır. Mersin Tabip Odası Başkanı, santralde çalışan işçiler arasında menenjit salgınının gerçekleştiğine dair bilgilerin kendilerine ulaştığını ifade etmiştir. Bölgede eczanelerden fazla miktarlarda antibiyotik ilaçlar alındığını ve bu işyerinde aşı yapıldığını ama bu konuda nedense kamuoyuna bilgi verilmediği, bölge olarak herhangi bir tedbir alınmadığı, insanların karmaşık bilgi kirliliği içinde olduğunu belirtmiştir.

Milletvekili Talat Dinçer, önergesinde, yaşanan bu olayların Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışma koşullarının, sağlık ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Dinçer, santralin denetlenmesi, şeffaf bir şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemini belirterek, Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını talep etmiştir.

Bu önerge, 30 bin kişinin çalıştığı ve bölge halkını yakından ilgilendiren Akkuyu Nükleer Santrali'nde meydana gelen sağlık ve güvenlik sorunlarının ciddiyetini ve bu sorunların çözümü için atılması gereken adımların önemini ortaya koymaktadır. CHP Mersin Milletvekili Dinçer, olayların şeffaflıkla ele alınması ve gerekli önlemlerin alınarak tekrarının önlenmesi için TBMM'nin devreye girmesini istemektedir.