Mersin - Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Abdulla Çelik, bugün düzenlenen basın toplantısında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının genişletilmesi ve mevcut sorunlarının giderilmesi için çağrıda bulundu. Çelik, kanunun mevcut haliyle eğitimciler arasında ayrımcılığa neden olduğunu ve kapsamının dar tutulduğunu belirtti.

Kanunun Kapsamı Yetersiz

Çelik, iki yıl önce yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, uyarılara rağmen ihtiyaçları karşılamadığını ve uygulamada yetersiz kaldığını vurguladı. Özellikle şube müdürleri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, bakanlık ve eğitim müfettişleri, şahsa bağlı uzmanlar ve araştırmacıları kapsam dışında bıraktığına dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddeleri iptal etmesiyle, kanunun yeniden düzenlenmesinin zaruri hale geldiğini ifade etti.

Mersin’de geri dönüşüm tesisinde yangın Mersin’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Resim önizlemesi

Kapsayıcı ve Adil Bir Düzenleme Talebi

Yeni bir kanun tasarısının TBMM gündemine gelmesini isteyen Çelik, bu tasarının eğitimcilerin tamamını memnun edecek, şiddete yaptırım içeren ve geniş kapsamlı bir içeriğe sahip olmasını talep etti. Eğitim-Bir-Sen olarak, kapsamlı bir kanun taslağı hazırladıklarını ve ilgili makamlara sunduklarını belirtti. Özellikle, şube müdürü ve üstü kadrolarda bulunan eğitimcilerin de kariyer basamakları sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu Personel Sistemi ve Öğretmenlik

Çelik, mevcut kamu personel sisteminin hiyerarşik bir yapıda olduğunu ve öğretmen kökenli personelin bu hiyerarşide önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Öğretmenlik unvanının kazanılmış bir hak ve mesleki tecrübe olduğunu söyleyerek, bu kişilerin kariyer basamakları sınavına girebilme hakkının tanınması gerektiğini ifade etti.

Editör: Ahmet Biracı