Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Mersin İl Başkanı Ali Keskin, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Keskin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlik mesleğinin itibarını koruması gerektiğini vurgulayarak, mevcut tasarının mesleğin yasal ve sosyal statüsünü tehdit ettiğini belirtti. Yıllardır beklenen yasanın, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik iyileştirme getirmediğini ifade eden Keskin, tasarının birçok maddesinin öğretmenlerin mesleki güvencesini zedelediğini söyledi.

Öğretmenlerin Güvencesi Tehdit Altında

Tasarıda, rotasyonun kaldırılacağına dair bir madde bulunmadığını ve hukuksuz uygulamaların önü açılacağını belirten Keskin, "Kanun taslağındaki maddeler öğretmenlerin mesleki güvencesini ve branşlar bazında meslek etiğini bürokrasinin keyfine bırakmaktadır" dedi. Uzman ve başöğretmenlik unvanları için verilen hizmet süresi sözlerinin tutulmadığını ifade etti.

Eksiklikler ve Endişeler

Keskin, tasarının kapsamının yetersiz olduğunu vurgulayarak, engelli öğretmenlere yönelik herhangi bir düzenleme içermediğini ve milli eğitim, şube müdürleri, daire başkanları, müfettişler gibi unvanlara yer verilmediğini dile getirdi. Öğretmene yönelik şiddet konusundaki düzenlemelerin yeterli olmadığını belirten Keskin, disiplin maddesinin belirsizliği nedeniyle öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinde sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Covid-19’dan vefat eden sağlık çalışanın LGS birincisi evladı, tıp okuyarak insanlara şifa dağıtmak istiyor Covid-19’dan vefat eden sağlık çalışanın LGS birincisi evladı, tıp okuyarak insanlara şifa dağıtmak istiyor

Mesleki Yetersizlik İddiaları

Keskin, "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" başlıklı maddeye de değinerek, teftiş ve inceleme sonucu yetersizlik iddiasıyla geri hizmetlere alınmanın mesleki güvencenin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini belirtti. Bu durumun hukuksuz kararlara, mobbinge ve keyfi uygulamalara açık olduğunu vurguladı.

Sözleşmeli Öğretmenlik ve Atamalar

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devam ettirilmesine ve yasallaştırılmasına tepki gösteren Keskin, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği mazeret tayini hakkının verilmediğini ifade etti. Ayrıca, mülakat uygulamasının bu yıl da kaldırılması gerektiğini belirtti.

Aday öğretmenlerin özlük hakları konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getiren Keskin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerin valiliklerce resen atanabileceği kanun maddesi hukuka aykırı mağduriyetlere yol açacaktır" dedi.

Keskin, "Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin mesleki güvencesini ve özlük haklarını amir ve müfettişlerin inisiyatifine bırakacak bir uygulamayı asla kabul etmeyeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Eğitim Gücü Sen’den yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin mesleki itibarını, özlük haklarını ve mesleki güvencesini koruması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Editör: Ahmet Biracı