Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’Çevre-İklim-Enerji Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Kent paydaşlarından pek çok temsilcinin yer aldığı çalıştayda Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında iklim, çevre ve enerji konularında izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı, 5 yıllık eylem planlarının temelleri atıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde ortaklaşa düzenlenen çalıştaya; Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve personeli, İl Sağlık Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, STK, vakıf, oda, dernek, üniversiteler ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı. ‘Kent Temizlik ve Vektörle Mücadele Faaliyetleri’, ‘Katı Atık Yönetimi’, ‘Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı Azaltım ve Uyum Eylemleri’, ‘Deniz Kirliliği ve Denetim Faaliyetleri’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Çevre Koruma Bilinçlendirme ve Gürültü Denetimi Faaliyetleri’ masalarının yer aldığı çalıştayda Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde hayata geçirdiği proje ve faaliyetler değerlendirilirken, alanında uzman paydaşlar da deneyimlerini paylaştı. Çalıştay’ın temel hedefleri doğrultusunda, deniz kirliliği ve ekosisteme etkileri, kimyasal ve mikroplastik kirlilik ve atık yönetimi, iklim değişiklikleri ile mücadelede yerel eylem planları ve çevre mücadelesi başlıkları irdelendi. Çalıştayda katılımcılar ele aldıkları konu başlıkları hakkında değerlendirme ve sunum yaptı.

"Yeşil ve temiz enerjiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, çalıştayda ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’ masaları ile yer aldıklarını belirterek, “Dünyada ve ülkemizde enerjiye olan ihtiyacın artmasıyla, yenilenebilir enerji yaşamımızın bir parçası haline geldi ve her sektörde kullanılmaya başladı. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Enerji İşleri Müdürlüğü bünyesinde önemli GES projelerini almaya başladık. Şimdiye kadar 4 projemizde ve 24 lokasyonda aktif güneş enerji sistemlerimizi kullanıyoruz" dedi. Macit Özcan Spor Kompleksi, Mahalle Mutfakları, Kurutma Tesisi ve Anamur Toptancı Hal’inde aktif olarak GES projesinin yürütüldüğünü ifade eden Gökpınar, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer bina ve alanlarda da bu projeyi yürütecek çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Hayata geçirecekleri projelerde GES projesine daha çok ağırlık vermek istediklerini dile getiren Gökpınar, "Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin üst tarafında bulunan otobüs yerleşkesinde çalışmasını başlattığımız 4,5 megavatlık GES projemizi yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Projenin hayata geçmesiyle burası 48 elektrikli otobüsümüz için şarj istasyonu olarak kullanılacak. Yeşil ve temiz enerjiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mersin’de yenilenebilir enerjiyi aktif kullanma konusunda öncülük etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi sera gazı emisyonu envanteri hazırladı"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu da çalıştaya yoğun bir katılım gerçekleştiğini, bu durumun da oldukça mutluluk verici olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen çalıştayları, katılımcı bir yönetim anlayışının vücut bulduğu hal olarak ifade edilebileceğini dile getiren Zorlu, Büyükşehir Belediyesinin 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak sera gazı emisyonu envanteri hazırladığını kaydetti.

Sürdürülebilir enerji iklim eylem planı içerisinde hem Büyükşehir Belediyesinin, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumların yapması gereken faaliyetler olduğunun altını çizen Zorlu, "Mersin’de aylık yaklaşık 55 ile 60 bin ton arasında evsel atık üretimi gerçekleşiyor. Bu atıkların toplanma organizasyonu ilçe belediyeler tarafından yapılırken, bertaraf edilmesi ve buradan enerji üretimi kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yine atık yönetimi masamızda da bu sistemle ilgili iyileştirilmesi istenen konular ya da atık yönetimiyle ilgili problemli görülen alanlar konusunda tartışmalar yürütüldü" dedi.

El Freni Çekilmeyen Araç, Vatandaşın Müdahalesiyle Durduruldu El Freni Çekilmeyen Araç, Vatandaşın Müdahalesiyle Durduruldu

"Denizi kirleten tüm deniz araçlarını kontrol altına almayı hedefliyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ise özellikle son yıllarda yaşanan nüfus artışı, endüstrileşme, sanayinin artması ve göçlerden etkilenen olgunun çevre olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin’de her bir vatandaşın denizden faydalanması için çalışmalar yaptığını ifade eden Halisdemir, şöyle devam etti: "Yetki alanımız çerçevesinde denizimizin kirletilmemesi için ciddi uğraşlar veriyor, denetimler yapıyoruz. Bu amaçla teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni teknolojik cihazlar aldık. Bunları tüm kurum ve kuruluşların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Yakında hizmete girecek elektronik gemi denetleme sistemi ile artık yetki alanımız olan 53 kilometrenin tamamında 24 saat izleme yaparak, denizi kirleten tüm deniz araçlarını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu konuda sıfır tavizle gidiyoruz."

"Mersin’in stratejik gürültü eylem planını hazırladık"

Haşere ile mücadele konusunda 16 bin kilometrekarelik alanda etkin bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Halisdemir, “Her noktaya ulaşmak, sağlıklı dokunmak özen istiyor. Kullandığımız biyostal ürünlerin hiçbir canlıya zarar vermemesi, hedef kitleyi ortadan kaldırması için yoğun mücadele ediyoruz. Bu konuda da özellikle kamu kurumları, yerel yönetimler, vatandaşlarımızdan beklentilerimiz var. Mersin’in stratejik gürültü eylem planını hazırladık. Mersin gerçekten çok güzel bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız, fakat maalesef yaşadığımız yerlerin değerlerini bilmiyoruz" diye konuştu.

"Tüm tavsiyeleriniz, stratejik planlama çalışmalarında oluşturulacak raporda yer alacak"

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Aynur Ata da stratejik planda iş birliği içerisinde bulundukları kişi, kurum ve kuruluşların, kurumları için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bu masalarda yapılan fikir alışverişlerinin yapılan değerlendirmeler sonucunda, planlarının içinde yer alacak olgunluğa getirileceğine işaret eden Ata, "Görev, yetki ve sorumluluğumuz dahilinde kalmak şartıyla tüm tavsiyeleriniz, stratejik planlama çalışmalarında oluşturulacak raporda yer alacak. Tüm iş birlikçilerimizle, daha fonksiyonel ve çevreci anlayışı yüksek, iklim değişikliği bilinci ile hazırlanmış bir stratejik plan hedeflemekteyiz" dedi. Ata, çalıştaya katılanlara teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi