Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi yaptığı basın açıklamasıyla, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir’e duruşma sırasında hakarette bulunan İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimini kınadı. Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Volkan Berk Polat açıklamasında, Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir’in hakim hakkında suç duyurusunda bulunmak için bugün HSK’da olduğunu belirterek, “Baktığınız üst perdeleri yıkacak, savunmaya saygı duymayı bilmeyenlere saygıyı öğreteceğiz. HSK'yı menfur saldırıyı gerçekleştiren hakimi görevden el çektirmeye davet ediyoruz” dedi.

Resim önizlemesi

“BÖYLE DAVRANMAYI ALIŞKANLIK EDİNEN HERKESE DERS OLACAKTIR”

Mersin Barosu yönetimi, Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi üyeleri ve avukatların katılımıyla Mersin Adliyesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında avukatlar ellerinde, “Mahkeme kadıya mülk değildir” yazılı dövizler taşıdı. Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Volkan Berk Polat açıklamasında, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir’in, hakim hakkında suç duyurusunda bulunmak için şu anda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ile birlikte Ankara’da Hakimler Savcılar Kurulu’nda olduğunu ve bu süreçte yanında olarak destek veren, açıklamaya katılan tüm meslektaşlarına teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Polat konuşmasında ayrıca, Baro Başkanı Av. Gazi Özdemdir’ in Ankara dönüşünde şahsi olarak da hakaret davası açacağının bilgisini verdi.

Resim önizlemesi

MESKİ 9 büyük projeyi daha Mersin’e kazandıracak MESKİ 9 büyük projeyi daha Mersin’e kazandıracak

Konuşmasında, avukata yapılan saygısızlığın karşılıksız kalmayacağının altını çizen Polat,  “9 Mayıs 2024 Tarihinde İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi, avukatlık mesleğini icra eden Sayın Baro Başkanımız Av. Gazi Özdemir'e mahkeme salonu içerisinde ''çık lan dışarı'' diyerek sözlü hakarette bulunmuştur. Bugüne kadar avukatlar olarak hep uzlaşma zemininde var olmaya çalıştık ve hiç bir makama saygısızlık etmemeye gayret ettik. Ancak bu tavrımızın karşılığında da avukata karşı saygıyı bekledik. Ancak geldiğimiz durumda avukatın saygısını, avukatın ferasetini bir avukatı mahkeme salonundan kovmaya teşebbüs edecek kadar kendine sebep edenleri gördük.

Öncelikle vatandaşın hakkını müdafaa etmek temelinde kurulu olan bir mesleğin mensubunun, kendi hakkını aramayacağını düşünen, sözlü yahut fiziksel şiddete meyleden kim varsa, net bir şekilde uyarıyoruz. Menfur olayın asla peşini bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz ve göreceksiniz sonucu da böyle düşünen böyle davranmayı alışkanlık edinen herkese ders olacaktır” şeklinde konuştu.

“TAVRIMIZ, AVUKATLA GÖRÜŞMEM DİYEN HÂKİM-SAVCI KİBRİNE KARŞIDIR”

Açıklamasında, hakim ve savcıların avukatlara karşı davranışlarını ve avukata şiddet uygulayan vatandaşları da eleştiren Polat, “Avukata karşı bu tarz düşünceler barındırmayan herkesi tenzih ederek şunu söylemek istiyoruz. Hiç kimse avukata mesleğini yaptığı için saygısızlığa teşebbüs dahi edemez. Makamlardan bağımsız olarak, hukukçu kimliği taşımayan makam işgalcilerine net olarak söyleyeceğimiz şey şudur. Yapılan hiçbir saygısızlık karşılıksız kalmayacaktır.

Burada tavrımız sadece avukata ‘lan’ diyenlere karşı değildir. Tavrımız, avukatla görüşmem diyen hakim-savcı kibrine karşıdır. Tavrımız, avukata şiddete teşebbüs eden vatandaşa karşı, avukatı hakir görmeye kalkışan herkese karşıdır. Hiç kimsenin bizlere pay biçtiği hukuksuzluğu ve saygısızlığı kabul etmiyoruz ve ekseriyetle belirtmek istiyoruz: Kabul etmediğimiz şey, baro başkanına saldırılması değil, herhangi bir avukatın mahkemeden kovulmaya cüret edilmesidir” ifadesini kullandı.

“BİZLER ŞİDDETE MARUZ KALIRKEN SUSANLARI DA UNUTMAYACAĞIZ”

Açıklamasında bu saldırının peşini bırakmayacaklarını söyleyen Polat, “Yine bizler şiddete maruz kalırken susanları da unutmayacağız. Susanlar avukata ihtiyaç duyduğu vakit, bizler yine dimdik adliye koridorlarında olacağız. Üstüne basa basa şunu belirtmek istiyoruz: Mahkemeyi kendine mülk, adliye koridorlarını kendilerine tapulu sananlar, avukatı kovma cüretini kendinde görenler, sizlere boyun eğmeyeceğiz direteceğiz ve sizlerin cehaletine karşı direneceğiz. Baktığınız üst perdeleri yıkacak, savunmaya saygı duymayı bilmeyenlere saygıyı öğreteceğiz.

“HSK'YI MENFUR SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN HAKİMİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Son olarak her ne kadar münferit bir olay gibi görünse de, gün geçtikçe sistematikleşen saldırılara karşı, HSK'yı menfur saldırıyı gerçekleştiren hakimi görevden el çektirmeye davet ediyoruz. Zira HSK bu saldırılara dur demediği sürece, bu saldırılar artarak devam edecektir. Bizler de bu saldırının peşini bırakmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Hiçbir zaman boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Ne herhangi bir avukat, ne de Baro Başkanımız Avukat Gazi Özdemir yalnızdır.  Savunma boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecektir” diye konuştu.