Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmek için izlemesi gereken strateji çok boyutlu olmalıdır. Yerel seçimlerden sonra CHP'nin izlemesi gereken strateji, seçmenin taleplerini dikkate alarak yeniden yapılanmayı ve güçlü bir iletişim stratejisi benimsemeyi içermelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmek için izlemesi gereken strateji çok boyutlu olmalıdır. Yerel seçimlerden sonra CHP'nin izlemesi gereken strateji, seçmenin taleplerini dikkate alarak yeniden yapılanmayı ve güçlü bir iletişim stratejisi benimsemeyi içermelidir.

-Öncelikle, yerel yönetimlerdeki performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmeli ve halkın beklentilerine daha uygun politikalar geliştirmelidirler. Ayrıca, daha etkili bir iletişim stratejisiyle halkla daha yakın bir ilişki kurmalı ve politikalarını net bir şekilde anlatmalıdır. 
CHP, yerel yönetimlerdeki başarılarını ve bu yönetimlerin halk üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamalı, belediyelerin başarılı projelerini ve hizmetlerini tanıtarak güven oluşturmalıdır. Ayrıca, yerel seçimlerde başarılı olan belediye başkanları ve yöneticileri, partinin genel politikalarını desteklemek ve yerel düzeyde daha etkin bir şekilde hizmet sunulması için desteklenmelidir.

   - CHP, seçmenlerin beklentilerine yanıt verecek kapsamlı ve gerçekçi bir parti programı oluşturmalıdır. Bu programda ekonomik kalkınma, işsizlikle mücadele, eğitim, sağlık ve adalet gibi temel konulara çözüm önerileri net sunulmalıdır.

   - Türkiye'deki genç nüfusun beklentilerini ve taleplerini anlayarak, onlara yönelik politikalar geliştirmelidir. Sosyal medya ve dijital platformları etkin bir şekilde kullanarak genç seçmenlere ulaşmalıdır.

   - Parti içindeki bölünmeleri ve çekişmeleri minimize etmek, güçlü ve birleşik bir CHP imajı yaratmak önemlidir. Bu, parti tabanının ve yöneticilerin uyum içinde çalışmasını sağlar.
Farklı kanatlardan gelen görüşlerin uyum içinde bir araya getirilmesi ve ortak bir vizyon etrafında birleşilmesi, partinin gücünü artıracaktır. 

   - İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yönelik somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelidir.

   - Diğer muhalefet partileriyle stratejik ittifaklar kurmak önemlidir. 

   - Seçim sürecinde şeffaflık ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak, oy sayım süreçlerini denetlemek ve olası usulsüzlüklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

   - Halkın çeşitli kesimleriyle, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle düzenli diyalog kurarak geniş bir destek ağı oluşturmalıdır.

   - Medyada daha fazla görünür olmak ve etkili bir iletişim stratejisi geliştirmek önemlidir. CHP'nin politikalarını ve başarılarını anlatan, doğru ve etkin bir medya planlaması yapmalıdır.

-CHP çözümsüz sorunları çözmeye yarayacak bir 'Dil' üretmelidir. Bin yıllık klişeleri tekrarlamak değil. Toplumu ayrıştırmaktan kaçınan, birleştirici ve kapsayıcı bir dil kullanmak, her kesimden seçmenin desteğini kazanmak açısından önemlidir.

Bu adımlar, CHP'nin daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşarak iktidara gelme yolunda önemli bir stratejik plan oluşturmasına yardımcı olacaktır. 

Eksikleri, yanlışları görmek ve eleştirmek CHP'ye sahip çıkmaktır. Bazıları kurulu düzen bozulmasın istiyorlar. Partinin Altıok'undan biri olan "halkçılık ilkesi"ni görmezden geliyorlar ve partinin halk ile bütünleşmesi, yani halkçılaşmasının önünde duruyorlar. 

Peki halk ne istiyor? 
Aslında çok fazla bir şey istemiyor. 
 Betonlaşmamış bir ülke, masmavi bir gökyüzü, kirlenmemiş bir deniz. Açlık çekmeyen, sokakta yaşamak ve çalışmak zorunda kalmayan çocuklar, gençlerin ve çocukların ölmediği bir ülke ve insanca bir yaşam...

Son olarak, CHP'nin demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını vurgulaması önemlidir. Parti, demokratik ilkeleri savunarak toplumun geniş kesimlerinden destek kazanabilir ve ülkenin demokratikleşme sürecine katkı sağlayabilir. Bu şekilde, yerel seçimlerden sonra CHP, güçlü bir şekilde yeniden yapılanabilir ve genel seçimlere doğru ilerleyebilir. 

Yusuf Ziya AK