Bu yazımda sözedeceğim konuda depremler uzmanlık alanım olmadığı için bir iddiada bulunmayacağım. Yalnızca bir biliminsanı kuşkuculuğu ile bazı şeyleri sorgulayacağım.

Gerçeklere bakalım:

1) Batı kapitalizminin ya da emperyalizminin birinci öncelikli amacı Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerin gelişmemiş pazar olarak kalmasıdır.

2) Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerin yegane gelişme yolu endüstrileşebilmektir.

3) Türkiye’nin en gelişmiş iki endüstriyel alanı Istanbul-Kocaeli hattı ve Gaziantep-Kahramanmaraş hattıdır.

4) Son iki büyük deprem bu iki endüstri alanında olmuştur. İlki Kocaeli merkezli ikincisi 23,5 yıl sonra Gaziantep ile Kahramanmaraş arasındadır.

5) ABD son 25 yıldır PKK desteği dahil sürekli Türkiye’yi güçsüzleştirmek için uğraş vermektedir.

6) ABD, uzaydaki lazer kaynakları ile Hawai’deki tüm ormanları yakmakla suçlanıyor. Yani uzaydan afet doğal yaratabilme yetkinliği vardır.

7) ABD’de bir country şarkıcısı seyirciyi coşturunca 4,3 şiddetinde bir depreme yolaçmıştır. Yani deprem yaratmak mümkündür.

8) Kahramanmaraş-Hatay depreminde Osmaniye’nin kuzeyinde deprem başlangıcında büyük bir ışık ve patlama görülmüştür.

9) Deprem faylarının tam yerleri bilindiğinde mantıken bir kırılmaya yolaçmak mümkün olabilir.

Tüm bu gelişmeleri değerlendirip kendinize bir soru sorunuz.

Ben yalnızca TÜBİTAK uzmanlarının ve ODTÜ biliminsanlarının konuyu ciddi şekilde araştırmaları gerektiğini düşünüyorum.

Prof Dr A Vural Cengiz
Grand Canyon Üniversitesi Öğr Üyesi
Gurbetteki Atatürkçü Biliminsanları Derneği Başkanı